وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

Vel arda ba’de zâlike dehâhâ.1. ve el arda : ve arz, yeryüzü
2. ba'de : sonra
3. zâlike : bu
4. dehâ-hâ : onu yayıp döşediMuhammed Hamdi Yazır : Ondan sonra da arzı döşedi
Diyanet İşleri : Ardından yeri düzenleyip döşedi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve yeryüzünü de bundan sonra yaydı, döşedi.
Adem Uğur : Ondan sonra da yerküreyi döşedi,
Ahmed Hulusi : İşte bundan sonra arzı yayıp döşedi.
Ahmet Tekin : Ondan sonra yer küreyi eksenine göre eğip bir elipsoit haline getirerek yayıp döşedi.
Ahmet Varol : Yeri de bundan sonra döşeyip yaydı.
Ali Bulaç : Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.
Ali Fikri Yavuz : Bundan sonra (yer ve arkasından da gök yaratıldıktan sonra), arzı döşedi.
Bekir Sadak : Ardindan yeri duzenlemistir.
Celal Yıldırım : Arkasından da yeryüzünü döşeyip hazırladı.
Diyanet İşleri (eski) : Ardından yeri düzenlemiştir.
Diyanet Vakfi : (30-33) Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.
Edip Yüksel : Ve yeri de yumurta biçimine soktu
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ondan sonra da yeryüzünü döşedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.
Fizilal-il Kuran : Ardından yeri düzenlemiştir.
Gültekin Onan : Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.
Hasan Basri Çantay : Bundan sonra da yeri (ikaamete saalih bir halde) yayıb döşedi.
Hayrat Neşriyat : Bundan sonra da yeri döşedi!
İbni Kesir : Bundan sonra yeri döşemiştir.
Muhammed Esed : Ve ardından yeri düzenleyip yaymıştır,
Ömer Nasuhi Bilmen : (29-31) Ve gecesini karanlık etti, gündüzünü de çıkardı (aydınlattı). Ve ondan sonra da yeri yaydı. Ondan suyunu ve otlağını çıkarıverdi.
Ömer Öngüt : Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.
Şaban Piriş : Ve yeri, bundan sonra yaydı.
Suat Yıldırım : Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı.
Süleyman Ateş : Bundan sonra da yeri yayıp yuvarlattı.
Tefhim-ul Kuran : Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.
Ümit Şimşek : Ondan sonra yeri yayıp döşedi.
Yaşar Nuri Öztürk : Bundan sonra da yeri yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.