فَأَمَّا مَن طَغَى

Fe emmâ men tagâ.




1. fe : artık
2. emmâ : fakat, ama, ise
3. men : kim
4. tagâ : taşkınlık etti, haddi aştı



Muhammed Hamdi Yazır : Artık her kim azgınlık etmiş,
Diyanet İşleri : (37-39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık kim azmışsa.
Adem Uğur : Artık kim azmışsa,
Ahmed Hulusi : Azıp kural tanımayana,
Ahmet Tekin : Azana mekân vardır.
Ahmet Varol : Artık kim azar,
Ali Bulaç : Artık kim taşkınlık edip azarsa,
Ali Fikri Yavuz : Artık kim azgınlık edib kâfir olmuş,
Bekir Sadak : (37-38) Iste, azip da dunya hayatini tercih edenin varacagi yer suphesiz cehennemdir.
Celal Yıldırım : (37-38-39) Artık kim azıp dünya hayatını seçerek tercîh etmişse, şüphesiz Cehennem onun varacağı yerdir.
Diyanet İşleri (eski) : (37-39) İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.
Diyanet Vakfi : (37-39) Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.
Edip Yüksel : Azgınlara,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : artık her kim azgınlık etmiş,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Artık her kim azgınlık etmiş,
Fizilal-il Kuran : Artık kim azmışsa.
Gültekin Onan : Artık kim taşkınlık edip azarsa,
Hasan Basri Çantay : Artık kim haddi aşarak küfretmiş,
Hayrat Neşriyat : (37-39) Artık kim azgınlık etmiş ve dünya hayâtını (âhirete) tercîh etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cehennemdir!
İbni Kesir : Artık kim haddini aşmışsa.
Muhammed Esed : Çünkü, hak ve adalet sınırlarını ihlal eden,
Ömer Nasuhi Bilmen : (37-38) Artık kim taşkınlık etmiş ise. Ve dünya hayatını tercih eylemiş ise.
Ömer Öngüt : Kim ki azgınlık edip haddi aşarsa,
Şaban Piriş : Kim azdıysa,
Suat Yıldırım : Artık kim azdıysa,
Süleyman Ateş : Artık kim azmışsa,
Tefhim-ul Kuran : Artık kim taşkınlık edip azarsa,
Ümit Şimşek : Kim azgınlık etmiş,
Yaşar Nuri Öztürk : Artık azmış olan,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.