فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

Fel mudebbirâti emrâ(emren).1. fe : ve de, ayrıca
2. el mudebbirâti : tedbir edenler, idare edenler, emri yerine getirenler
3. emren : emir, işMuhammed Hamdi Yazır : Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var)
Diyanet İşleri : Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve işi tedbîrle yapanlara.
Adem Uğur : Derken iş düzenleyenlere.
Ahmed Hulusi : Hükmü tedbir edenlere (açığa çıkaran kuvveler; AY), (Bu âyetlerin 'yıldızlara işaret ettiği yorumu' Hasan Basri ve İmam Razi'ye ait olup, paylaştığım anlayıştır. A. H. )
Ahmet Tekin : Andolsun, ilâhî planlamayı yürütüp işleri idare edip, aslî düzeni sağlayanlara!
Ahmet Varol : Ve işleri düzenleyenlere.
Ali Bulaç : Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere,
Ali Fikri Yavuz : Bir de (kullara ait) işi tedbir edenlere ki, (kıyamet var, öldükten sonra dirilip hesaba çekileceksiniz).
Bekir Sadak : (4-5) Yaristikca yarisan ve isleri yoneten meleklere and olsun
Celal Yıldırım : İşi yönetip yönlendirenlere..
Diyanet İşleri (eski) : (4-5) Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun
Diyanet Vakfi : (1-5) Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun;
Edip Yüksel : Ve böylece emirleri uygulayanlara...
Elmalılı Hamdi Yazır : Derken bir emir çevirenlere kasem olsun ki (Kıyamet var)
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : ve bir iş çevirenlere ki,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Derken bir iş çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var).
Fizilal-il Kuran : Derken işi düzenliyenlere!
Gültekin Onan : Derken buyruğu bir düzen içinde evirip çevirenlere,
Hasan Basri Çantay : bir de (dünyânın) işi (ni) tedbîr eden (diğer melek) ler (zümresin) e (ki muhakkak hepiniz tekrar dirileceksiniz).
Hayrat Neşriyat : (1-5) (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât’a), (Mü’minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, (emrolundukları şeye sür'atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!)
İbni Kesir : Ve işleri yönetenlere,
Muhammed Esed : böylece (Yaratıcı'nın) buyruğunu yerine getiren!
Ömer Nasuhi Bilmen : (5-6) Hangi bir mühim işi tedbir edenlere. O gün sarsılacak, sarsılacaktır.
Ömer Öngüt : Böylelikle işleri idare edenlere andolsun!
Şaban Piriş : Ve işleri düzene sokanlara..
Suat Yıldırım : İşleri düzenleyip yönetenler, hakkı için ki: (kıyamet gerçektir, hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz!)
Süleyman Ateş : Derken işi düzenleyenlere!
Tefhim-ul Kuran : Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere.
Ümit Şimşek : Emri yürütenlere.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir iş ve oluşu çekip çevirenlere,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.