FANDOMتَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

Tetbeuher râdifeh(râdifetu).1. tetbeu-hâ : ona tâbî olacak, onu takip edecek
2. er râdifetu : arkadan gelen olaylar, olaylar zinciri, (infitar, inşikak olayları, boyutların ve mekânların böylece yeniden değişim olayları)Muhammed Hamdi Yazır : Onu velyeder o râdife
Diyanet İşleri : (6-7) Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ardından bir sarsıntı daha gelir çatar.
Adem Uğur : Onu ikinci üflemenin takip ettiği gün,
Ahmed Hulusi : Onu Radife (bâ's; yeni ruh bedenle yaşama başlayış) izler.
Ahmet Tekin : Onu şiddetli bir gürleme halinde, ikinci büyük sarsıntı takip eder.
Ahmet Varol : Onu bir başka sarsıntı izler.
Ali Bulaç : Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.
Ali Fikri Yavuz : Onu ikinci üfürüş takib edecek.
Bekir Sadak : Pesinden bir digeri gelir.
Celal Yıldırım : Ardı sıra bir diğeri izleyecek.
Diyanet İşleri (eski) : Peşinden bir diğeri gelir.
Diyanet Vakfi : (6-9) Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür.
Edip Yüksel : Ardından bir diğeri izler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onu velyeder o râdife
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onu ikincisi izleyecek.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onu ikinci bir sarsıntı izler.
Fizilal-il Kuran : Ardından bir başka sarsıntı gelir.
Gültekin Onan : Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.
Hasan Basri Çantay : onun ensesine binecek olan da ardından gelecek.
Hayrat Neşriyat : Onu, arkadan gelen (ikinci üfürülüş) ta'kib edecek!
İbni Kesir : Ve peşinden bie başkası gelir.
Muhammed Esed : daha büyük (sarsıntı)ların ardından geleceği (Günü)!
Ömer Nasuhi Bilmen : (7-8) O sarsanın ardından biri de gelecektir. Kalpler o günde pek muztariptir.
Ömer Öngüt : Peşinden bir diğeri gelir.
Şaban Piriş : Bir diğeri onu izler.
Suat Yıldırım : Onu izleyen ikinci üfleme herkesi mezarından kaldıracak!
Süleyman Ateş : Ardından başka bir gürültü gelir.
Tefhim-ul Kuran : Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.
Ümit Şimşek : Onu da arkadan gelen izler.
Yaşar Nuri Öztürk : Onu, ardısıra gelen izleyecektir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.