FANDOM


İnsan yaşamında her şeyin başı sağlıktır. İnsanların mutlu, neşeli, verimli, çalışkan olabilmelerinin ilk koşulu sağlıklı olmaktır. Sağlıklı bir insan yaşamdan mutluluk duyar, yaşamayı sever. Geleceğe güvenle bakar. Sağlığını yitirmiş bir insan ise çoğunlukla yaşama küser. Yaşamaktan zevk almaz olur. Yaşam, onun için bir acı kaynağıdır. Yediğinin, içtiğinin, gezdiğinin tadına yaramaz. Kısacası yaşam onun için bir işkencedir.

Bunların bilincine varan insanlar çok eski zamanlardan beri sağlıklarına önem vermişlerdir. Hastalıklarına, rahatsızlıklarına çareler aramışlardır. Bu arayışlar sonucunda sağlıkla ilgili bilgiler elde edilmiş, bu bilgiler insanlığın hizmetine sunulmuştur.

Araştırmalar ve çalışmalar “Sağlık Bilgisi” dediğimiz hekimlik kolunu geliştirmiştir. Bilim ve tıp alanındaki gelişmeler Sağlık Bilgisi’ni çok ileri bir düzeye eriştirmiştir. Yakın zamana kadar “çaresiz”“öldürücü” diye bilinen hastalıklar, bugünkü gelişmeler sayesinde çok rahat tedavi edilebilmektedir.

Sağlık konusunda insanların tek tek bilinçli olması önemlidir. Ama toplum olarak da eğitim gereklidir. Sağlıksız insanlardan oluşan toplumlar gelişemez, kalkınamaz, güçlenemezler. Bunun bilincine varan devletler sağlık alanında önemli çalışmalar yapmakta, büyük yatırımlar yapmakta, sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri almaktadır.

İnsanları daha küçük yaşlarda sağlık konularında bilgilendirmek, eski, körü körüne inanılan batıl ve çağdışı inançlardan ve ilkel yöntemlerden kurtarmak gerekir.

Günümüz insanları, ne kadar sağlıklı olursa olsun, geleceğini güvence altına almak isteğindedir. Çünkü, en sağlıklı bir insan bile ömrü boyunca hiç hastalanmasa da bir gün gelecek, yaşlanacaktır. Böylece hiçbir iş göremeyecek, küçük de olsa bir kazanç sağlayamayacaktır.

Başta trafik kazaları ve iş kazaları olmak üzere elde olmayan nedenlerle genç yaştaki insanlar bile vücut sağlığını kaybetmektedirler. İnsanlar böyle kötü, istenmeyen durumlara düşüldüğünde başkalarına muhtaç olmadan rahatça yaşayabil— menin güvencesini istemektedirler.

Modern insan sağlıklı yaşamak, bir sebeple sağlığını yitirirse, çalışamayacak hale gelirse bu koşullarda da olabildiğince rahatça yaşamayı istemektedir. Bu amaçla çeşitli sosyal güvenlik kurumları insanlara hizmet etmektedir.Örneğin:Emekli Sandığı, SSK...İnsanları daha küçük yaşlarda sağlık ve sosyal güvenlik konularında bilinçlendirmek amacıyla her yıl 7-13 Nisan tarihleri arası “Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası” olarak değerlendirilir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.