• (1) Orta öğretimdeki tüm okul türlerinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, genel olarak öğrencinin kendisi, öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ile bireysel ve sosyal gelişiminin desteklenmesine ve Etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonunun arttırılmasına yönelik olup değişik eğitim-öğretim kademeleri için farklılıklar gösterebilir.

(2)(A)Ortaokul sonrası bir üst ortaöğretim kurumuna devam etmeyecek olanların, kendi ilgi ve yeteneklerine göre, aşağıda öngörülen hususlar da gözetilerek, bir mesleğe yönelmesi veya yönlendirilmesi yapılır.

(B)Ortaokul sonrası bir üst ortaöğretim kurumuna devam edecek olanların ise uygun eğitim ortamı seçebilecek olgunluğa ulaştırılmaları.


(3) Lise düzeyinde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, ortaokul dönemindekine benzer hizmetler yanında, genel olarak bir üst öğrenime devam edecek olanların ,

(A)Meslek alanlarına ve mesleğe yönelmesine,

(B)Etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmesine,

(C)Meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirmesine,

(Ç)Bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirmesine,

(D)Bireysel ve sosyal gelişiminin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanması üzerinde yoğunlaşır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.