FANDOM


8/7 Enfal Suresi
Kuran-ı Kerim
8/9Arapça harfli ayet metni Edit

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Kelime anlamlı meal Edit

Arapça Metin Detaylı İnceleme Yeni لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَۚ

Türkçe Transcript (*) Liyuhikka-lhakka veyubtile-lbâtile velev kerihe-lmucrimûn(e)


Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ki, hakkın hak olduğunu tanıtsın ve batılı büsbütün yok etsin, varsın o günahkârlar istemesin.

Elmalılı Meali (Orjinal) Ki hakkı hak tanıtsın ve bâtılı ibtal etsin, varsın mücrimler istemesin

Hasan Basri Çantay Meali Bunun hikmeti şu idi: (Allah) o günahkâr (müşrik) ler istemese de hak (olan müslümanlığ) ı pâydâr edecek, baatıl (olan şirk) i de ibtâl buyuracakdı.

Mahmut Kısa Meali Allah zalimlerle savaşmanızı emrediyordu ki, —suçlular kahrından çatlasalar da— hakîkati yeryüzünde egemen kılsın ve inkâr, zulüm, haksızlık temeline dayanan sistemleri, yani bâtılı ortadan kaldırsın.

Mehmet Türk Meali 7,8. İşte o zaman Allah size iki topluluktan birisinin1 sizin olacağını vâdediyordu. Siz ise silâhsız olan (kervanın) sizin olmasını arzu ediyordunuz. Hâlbuki Allah, emriyle hakkı gerçekleştirmek, kâfirlerin kökünü kazımak, günâhkârlar hoşlanmasalar da mutlak doğruyu ortaya çıkarmak ve bâtılı yok etmek istiyordu.*

Muhammed Esed Meali Böylece O, hakkın (her zaman) hak olduğunu, bâtılın da bâtıl olduğunu gösterecekti; bu, günaha gömülüp gitmiş olanların hoşuna gitmese de. 9

Mustafa İslamoğlu Meali ki hakkın gerçek ve bâtılın sahte olduğu böylece ortaya çıksın: tabî ki, günahı tabiat hâline getirenler[1332] istemese de!*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali Tâ ki hakkı isbat ve bâtılı iptal etsin. Velev ki, günahkâr olanlar hoşnut olmasınlar.

Suat Yıldırım Meali 7, 8. Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vâd ettiğinde siz silahsız olan topluluğun (kervanın) sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise, emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik gürûhu hoşlanmasa da, hak olan İslâm'ı yüceltsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın.

Süleyman Ateş Meali Ki suçlular istemese de hakkı gerçekleştirsin, batılı da ortadan kaldırsın.*

Süleymaniye Vakfı Meali O suçlular istemeseler bile gerçeği ortaya çıkarıp yanlışı ortadan kaldıracağını, bu şekilde gösterecekti.

Şaban Piriş Meali Günahkarların hoşuna gitmese de hakkı ortaya koymak ve batılı da ortadan kaldırmak için..

Ümit Şimşek Meali Tâ ki, mücrimlerin rağmına hakkı hakim kılsın, bâtılı da ortadan kaldırsın.

Yaşar Nuri Öztürk Meali Diliyordu ki, kötülüğü temsil edenler istemese de hakkı ayan-beyan gözler önüne koysun, saçma ve tutarsız olanı hükümsüz kılsın.

M. Pickthall (English) That He might cause the Truth to triumph and bring vanity to naught, however much the guilty might oppose;

Yusuf Ali (English) That He might justify Truth and prove Falsehood false, distasteful though it be to those in guilt.


Yusuf Ali (English) Edit

M. Pickthall (English) Edit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.