FANDOM


الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَEllezî halakake fe sevvâke fe adelek(adeleke).
1. ellezî : ki o, o ki
2. halaka-ke : seni yarattı
3. fe : sonra
4. sevvâ-ke : seni sevva etti, tertip etti, dizayn etti, maddî
5. fe : sonra
6. adele-ke : itidal üzere mutedil kıldı, düzen üzere seni dengeli (uyumlu), sağlıklı kıldıMuhammed Hamdi Yazır : Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi
Diyanet İşleri : (6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?
Abdulbaki Gölpınarlı : Öylesine Rab ki seni yarattı, âzanı düzüp koştu da seni düzgün bir hâle getirdi.
Adem Uğur : O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp ölçülü bir biçim verdi.
Ahmed Hulusi : O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!
Ahmet Tekin : O seni yaratan, yaratılış amacına uygun olarak şekillendiren, dengeli ölçülü bir biçim ve karekter verendir.
Ahmet Varol : O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. [1]
Ali Bulaç : Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.
Ali Fikri Yavuz : O Rab ki, seni yarattı, seni (sağlam insan) düzenine koydu, sana uygun bir biçim verdi.
Bekir Sadak : (6-8) Ey insanoglu! Seni yaratip sonra sekil veren, duzenleyen, mutenasip kilan, istedigi sekilde seni terkip eden, cok comert olan Rabbine karsi seni aldatan nedir?
Celal Yıldırım : O ki, seni yaratıp (müstesna biçimde) düzenlemiş ve (her uzvu yerince koyup) dengede tutmuştur.
Diyanet İşleri (eski) : (6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Diyanet Vakfi : (6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Edip Yüksel : O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O ki, seni yarattı, düzenine koydu ve dengeli kıldı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.
Fizilal-il Kuran : O, seni yaratan, belini doğrultan ve seni dengeli kılan.
Gültekin Onan : Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.
Hasan Basri Çantay : (O Rabbine karşı) ki seni yaratan, sana (şu) salim uzuvlar (ı) veren, (onları birbirleriyle denk yapmak suretiyle) sana şu nizaam ve i'tidâli bahşedendir O.
Hayrat Neşriyat : O ki, seni yarattı da seni düzgün (yaratılışlı ve a'zâları tam bir insan) yaptı; nihâyet seni ölçülü (ve dengeli) kıldı.
İbni Kesir : O ki; seni yaratmış, sana şekil vermiş ve düzeltmiştir.
Muhammed Esed : seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren, tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan,
Ömer Nasuhi Bilmen : (7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.
Ömer Öngüt : O Allah ki, seni (yoktan) yarattı, düzenledi, ölçülü bir biçim verdi.
Şaban Piriş : (6-7) -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Suat Yıldırım : O değil mi seni yaratan, bütün vücud sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren,
Süleyman Ateş : O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.
Tefhim-ul Kuran : Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni itidal üzere kıldı.
Ümit Şimşek : O Rabbin ki seni yarattı, güzel ve düzgün şekilde biçimlendirdi, dengeli ve ölçülü yaptı.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.