فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَFî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke).
1. fî eyyi sûretin : hangi surette
2. : şey
3. şâe : diledi
4. rakkebe-ke : terkip etti, tertip etti, farklı şeyleri biraraya getirdiMuhammed Hamdi Yazır : Dilediği her hangi bir surette terkîb etti
Diyanet İşleri : (6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?
Abdulbaki Gölpınarlı : Dilediği sûrete de benzetti seni.
Adem Uğur : Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.
Ahmed Hulusi : Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini - bileşimini oluşturdu!
Ahmet Tekin : Seni, sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olan şekil, çehre ve bedenle parçalardan oluşturarak yaratandır.
Ahmet Varol : Seni dilediği surette terkib etti (şekillendirdi).
Ali Bulaç : Dilediği bir surette seni tertib etti.
Ali Fikri Yavuz : Seni, muhtelif suretlerden dilediği bir şekilde terkib eyledi.
Bekir Sadak : (6-8) Ey insanoglu! Seni yaratip sonra sekil veren, duzenleyen, mutenasip kilan, istedigi sekilde seni terkip eden, cok comert olan Rabbine karsi seni aldatan nedir?
Celal Yıldırım : Dilediği herhangi bir şekilde sana çeki-düzen vermiştir.
Diyanet İşleri (eski) : (6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Diyanet Vakfi : (6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?
Edip Yüksel : Dilediği bir biçimde seni oluşturdu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Dilediği her hangi bir surette terkîb etti
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Seni dilediği herhangi bir biçimde oluşturdu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.
Fizilal-il Kuran : Dilediği biçimde sana şekil veren Rabbine.
Gültekin Onan : Dilediği bir surette seni tertib etti.
Hasan Basri Çantay : Seni dilediği herhangi bir suretde terkîb edendir O.
Hayrat Neşriyat : Seni dilediği herhangi bir sûrette terkîb etti.
İbni Kesir : Seni istediği şekilde terkib etmiştir.
Muhammed Esed : ve seni dilediği şekilde bir araya getiren (Rabbinden)?
Ömer Nasuhi Bilmen : (7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.
Ömer Öngüt : Dilediği şekilde seni terkip etti.
Şaban Piriş : O, seni dilediği sûrette tertip etti.
Suat Yıldırım : Ve seni dilediği bir surette terkib eden?
Süleyman Ateş : Seni(n organlarını) dilediği şekilde birbirine ekledi.
Tefhim-ul Kuran : Dilediği bir surette seni tertib etti.
Ümit Şimşek : Kendi dilediği gibi sana bir suret verdi.
Yaşar Nuri Öztürk : Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.