FANDOM


كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِKellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).
1. kellâ : hayır
2. bel : aksine, bilâkis
3. tukezzibûne : siz yalanlıyorsunuz
4. bi ed dîni : dîniMuhammed Hamdi Yazır : Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz
Diyanet İşleri : Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.
Abdulbaki Gölpınarlı : İş, sandığınız gibi değil, hayır siz cezâ gününü de yalanlıyorsunuz.
Adem Uğur : Hayır! Siz yine de dini yalanlıyorsunuz.
Ahmed Hulusi : Hayır, (iş sandığınız gibi değil)! Bilakis dininizi (tâbi olduğunuz Sistem'i) yalanlıyorsunuz!
Ahmet Tekin : Öyle mağrur olmayın. Bir de tutmuş, dini, şeriatı, ilâhi düzeni, İslâm medeniyetini yalanlıyorsunuz.
Ahmet Varol : Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.
Ali Bulaç : Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;
Ali Fikri Yavuz : Hayır, (siz sadece Allah’ın keremini inkâr etmiyorsunuz.) daha doğrusu siz, hesab ve ceza gününü inkâr ediyorsunuz.
Bekir Sadak : Hayir, hayir; dogrusu siz dini yalanliyorsunuz.
Celal Yıldırım : Hayır, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz (ceza ve mükâfat gününe inanmıyorsunuz).
Diyanet İşleri (eski) : Hayır, hayır; doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.
Diyanet Vakfi : (9-12) Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.
Edip Yüksel : Doğrusu, siz, dini yalanlıyorsunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hayır hayır, doğrusu siz dîni tekzîb ediyor, cezaya inanmıyorsunuz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hayır, hayır, doğrusu siz dini yalanlıyor, cezaya inanmıyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.
Fizilal-il Kuran : Hayır! Aksine siz dini yalanlıyorsunuz.
Gültekin Onan : Asla, hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;
Hasan Basri Çantay : Hayır (siz Allahın keremine de mağrur olmuyorsunuz). Bil'akis dîni yalan sayıyorsunuz.
Hayrat Neşriyat : Hayır! Aksine (siz), dîni (hesab gününde amellere verilecek cezâyı) yalanlıyorsunuz.
İbni Kesir : Hayır; bilakis siz, dini yalan sayıyorsunuz.
Muhammed Esed : Hayır, (ey insanlar,) siz (Allah'ın) hükmünü yalanla(maya ne zaman kalkıştıysanız Allah'tan uzaklaş)tınız!
Ömer Nasuhi Bilmen : Hayır hayır..Siz belki dini yalanlıyorsunuz.
Ömer Öngüt : Hayır, hayır! Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.
Şaban Piriş : Hayır, aksine dini/hesabı yalanlıyorsunuz.
Suat Yıldırım : Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz.
Süleyman Ateş : Hayır, (bu gururunuzun sebebi şudur) siz cezâ (görme)yi yalanlıyorsunuz.
Tefhim-ul Kuran : Asla, Hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;
Ümit Şimşek : Heyhat! Siz dini yalan sayıyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Hayır, iş sanıldığı gibi değil! Siz dini yalanlıyorsunuz.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.