FANDOMوَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm(esîmin).1. ve mâ yukezzibu : ve yalanlamaz
2. bi-hî : onu
3. illâ : hariç
4. kullu : hepsi
5. mu'tedin : haddi aşan
6. esîmin : asi günahkârMuhammed Hamdi Yazır : Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder
Diyanet İşleri : Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkâr eder.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve o günü, yalnız haddini aşan ve boyuna suç işleyip duran kişiler yalanlarlar.
Adem Uğur : Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.
Ahmed Hulusi : Onu yaşayacağını yalnızca her haddi aşan suçlular yalanlar!
Ahmet Tekin : O günü, ancak sınırı aşan ve bilerek günah işlemekte ısrar edenler yalanlar.
Ahmet Varol : Oysa onu sınırı aşan, çok günâhkâr kimselerden başkası yalanlamaz.
Ali Bulaç : Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan', günahkar olandan başkası yalanlamaz.
Ali Fikri Yavuz : Halbuki onu, ancak her azgın günahkar inkâr eder.
Bekir Sadak : Oysa onu mutecaviz gunahkardan baska kimse yalanlamaz.
Celal Yıldırım : Oysa onu ancak haddini aşan her günahkâr yalanlar.
Diyanet İşleri (eski) : Oysa onu mütecaviz günahkardan başka kimse yalanlamaz.
Diyanet Vakfi : Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.
Edip Yüksel : Onu ancak azgın günahkarlar yalanlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki onu ancak her bir haddini aşgın, günaha düşgün, tekzîb eder
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onu ancak her bir haddini aşkın, günaha düşkün yalanlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onu ancak sınırı aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar.
Fizilal-il Kuran : Oysa onu azgın, günahkardan başkası yalanlamaz.
Gültekin Onan : Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan', günahkar olandan başkası yalanlamaz.
Hasan Basri Çantay : Halbuki onu haddi aşkın ve taşkın, günâha düşkün olan her kişiden başkası yalan saymaz.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki onu, her haddi aşan, günâha düşkün kimseden başkası yalanlamaz.
İbni Kesir : Halbuki onu, azgın günahkardan başka kimse yalanlamaz.
Muhammed Esed : oysa, hak ve adalet sınırlarını ihlal edenler (ve) günaha batmış (olan)lar dışında kimse onu yalanlamaz:
Ömer Nasuhi Bilmen : Halbuki O'nu, haddi aşan, günahkâr olan her bir kimseden başkası tekzîp etmez.
Ömer Öngüt : Onu ancak haddi aşan (hükümleri çiğneyen) ve günaha dalan kimseler yalanlar.
Şaban Piriş : Onu, her haddi aşan günahkardan başkası yalanlamaz.
Suat Yıldırım : Buna "yalan" diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır.
Süleyman Ateş : Onu, saldırgan, günâhkârdan başkası yalanlamaz.
Tefhim-ul Kuran : Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan,' günahkâr olandan başkası yalanlamaz.
Ümit Şimşek : Onu sadece haddini aşan ve günaha dalan kimse yalanlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Onu ancak her şımarıp azmış, günaha batmış olan yalanlar.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.