FANDOM
وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

Vel leyli ve mâ vesak(vesaka).


1. ve el leyli : ve geceye
2. ve mâ : ve şeylere
3. vesaka : derleyip topladı, kapladı, örttü, barındırdı
Muhammed Hamdi Yazır : Ve geceye ve derlediğine
Diyanet İşleri : Geceye ve içinde topladıklarına,
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve geceye ve gecenin kapladıklarına.
Adem Uğur : Geceye ve onda basan karanlığa,
Ahmed Hulusi : Geceye ve toplayıp taşıdığı şeye,
Ahmet Tekin : Geceye ve karanlığı içinde bir araya getirdiği, topladığı şeylere yemin ederim.
Ahmet Varol : Geceye ve topladıklarına,
Ali Bulaç : Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere,
Ali Fikri Yavuz : Geceye ve bürüdüklerine,
Bekir Sadak : Geceye ve gecenin icinde olan seylere and olsun;
Celal Yıldırım : Geceye ve (insanlarla hayvanların dinlenmeleri için) derleyip topladığına da yemin ederim..
Diyanet İşleri (eski) : Geceye ve gecenin içinde olan şeylere and olsun;
Diyanet Vakfi : (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.
Edip Yüksel : Gecenin topladığına,
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve geceye ve derlediğine
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : geceye ve derlediğine,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Geceye ve içinde barındırdığı şeylere,
Fizilal-il Kuran : Geceye ve gecenin içinde barındırdığına.
Gültekin Onan : Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere,
Hasan Basri Çantay : O geceye ve onun (sinesinde) derleyip topladığı şey (ler) e,
Hayrat Neşriyat : (16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!
İbni Kesir : Geceye ve derleyip topladığı şeye;
Muhammed Esed : Ve geceyi, onun (safha safha) gözler önüne serdiklerini,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve geceye ve topladığı şeye,
Ömer Öngüt : Andolsun geceye ve derleyip topladığı şeylere!
Şaban Piriş : Geceye ve kapladıklarına..
Suat Yıldırım : Gece ve gecenin barındırdığı, şeyler hakkı için,
Süleyman Ateş : Geceye ve (gecenin bağrında) topladığı şeylere,
Tefhim-ul Kuran : Geceye ve toplayıp taşıdığı şeylere,
Ümit Şimşek : Ve geceye ve barındırdıklarına,
Yaşar Nuri Öztürk : Geceye ve derlediğine,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.