وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ

Vel kameri izet tesak(tesaka).


1. ve el kameri : ve aya
2. izâ : olduğu zaman
3. ittesaka : gerçek hale döndü, (nuru) tamamlandı
Muhammed Hamdi Yazır : Ve derlendiği zaman o Aya
Diyanet İşleri : Dolunay hâlindeki aya ki,
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve aya, dolunay olunca.
Adem Uğur : Dolunay olmuş aya,
Ahmed Hulusi : Dolunay'a ki,
Ahmet Tekin : Düzgün bir dolunay haline geldiği zamandaki aya yemin ederim.
Ahmet Varol : Dolunay haline geldiği zaman aya,
Ali Bulaç : Ondördüne girdiği zaman aya;
Ali Fikri Yavuz : Bedir haline geldiği zaman o Ay’a ki,
Bekir Sadak : Dolunay halindeki aya and olsun ki:
Celal Yıldırım : Derlenen dolunaya da yemin ederim ;
Diyanet İşleri (eski) : Dolunay halindeki aya and olsun ki:
Diyanet Vakfi : (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.
Edip Yüksel : Dolunay halindeki aya,
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve derlendiği zaman o Aya
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Derlendiği zaman o aya,
Fizilal-il Kuran : Dolunay halindeki Ay'a andolsun ki,
Gültekin Onan : Ondördüne girdiği zaman aya;
Hasan Basri Çantay : toplu bir haale geldiği (nuuru tamamlandığı) zaman aya ki,
Hayrat Neşriyat : (16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya!
İbni Kesir : Ve toplu halde geldiğinde aya;
Muhammed Esed : ve dolunay haline gelen ayı:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve toplandığı vakit kamere,
Ömer Öngüt : Andolsun dolunay haline geldiğinde aya!
Şaban Piriş : Dolunay halindeki Ay’a..
Suat Yıldırım : Dolunay halini alan ay hakkı için:
Süleyman Ateş : Değirmileşen aya,
Tefhim-ul Kuran : Ondördüne girdiği zaman aya;
Ümit Şimşek : Ve dolunay halindeki Aya:
Yaşar Nuri Öztürk : Toparlandığı zaman Ay'a,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.