لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

Le terkebunne tabakan an tabakın.


1. le terkebunne : siz mutlaka bineceksiniz
2. tabekan : tabaka, kat
3. an tabakın : tabakadan, kattan
Muhammed Hamdi Yazır : Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya
Diyanet İşleri : Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.
Abdulbaki Gölpınarlı : Elbette geçeceksiniz bir halden bir hâle.
Adem Uğur : Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.
Ahmed Hulusi : Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!
Ahmet Tekin : Elbette siz, ey inkâr edenler, kademe kademe artan şiddetli azaplara dûçâr olacaksınız.
Ahmet Varol : Muhakkak ki siz bir halden başka bir hale geçeceksiniz.
Ali Bulaç : Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
Ali Fikri Yavuz : Sizler, muhakkak halden hale binib geçeceksiniz.
Bekir Sadak : suphesiz siz bir durumdan digerine ugratilacaksiniz.
Celal Yıldırım : Ki sizler şüphesiz kademeli hayat safhalarında halden hale geçeceksiniz.
Diyanet İşleri (eski) : Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. (tabakadan tabakaya bineceksiniz)
Diyanet Vakfi : (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.
Edip Yüksel : Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki sizler binip binip gececeksiniz elbette tabakadan tabakaya
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.
Fizilal-il Kuran : Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız.
Gültekin Onan : Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
Hasan Basri Çantay : siz (ey insanlar), hiç şübhesiz, o halden bu haale bineceksiniz.
Hayrat Neşriyat : (Ki siz ey insanlar!) Mutlaka tabakadan tabakaya binecek (hâlden hâle geçecek)siniz!
İbni Kesir : Muhakkak siz; bir durumdan diğerine uğratılacaksınız.
Muhammed Esed : (işte böylece, ey insanlar,) siz adım adım ilerleyeceksiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız.
Ömer Öngüt : Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz.
Şaban Piriş : Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin.
Suat Yıldırım : Siz halden hale geçeceksiniz!
Süleyman Ateş : Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!
Tefhim-ul Kuran : Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
Ümit Şimşek : Siz bir tabakadan diğerine geçeceksiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.