FANDOM


فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne).


1. fe : o halde, artık
2. : ne oluyor ki
3. lehum : onlara
4. lâ yu'minûne : îmân etmiyorlar (inanmıyorlar)
Muhammed Hamdi Yazır : O halde onlara ne var ki iman eylemezler?
Diyanet İşleri : Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık ne oldu onlara da inanmıyorlar.
Adem Uğur : Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?
Ahmed Hulusi : Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar (bunlar gerçek)!
Ahmet Tekin : Böyleyken, onların ne imtiyazları var da, Allah’a, Allah’a imanın gerektirdiği esaslara, âhirete iman etmiyorlar.
Ahmet Varol : Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?
Ali Bulaç : Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?
Ali Fikri Yavuz : O halde, onlarda ne var ki, iman etmezler;
Bekir Sadak : Onlara ne oluyor da inanmiyorlar?
Celal Yıldırım : O halde onlara ne oluyor da„ inanmıyorlar?!
Diyanet İşleri (eski) : Onlara ne oluyor da inanmıyorlar?
Diyanet Vakfi : Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?
Edip Yüksel : Peki onlar neden inanmıyorlar?
Elmalılı Hamdi Yazır : O halde onlara ne var ki iyman eylemezler?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler?
Fizilal-il Kuran : Onlara ne oluyor da inanmıyorlar?
Gültekin Onan : Şu halde onlara ne oluyor ki inanmıyorlar?
Hasan Basri Çantay : Öyleyse onlara ne (oluyor) ki îman etmiyorlar?
Hayrat Neşriyat : O hâlde onlara ne oluyor ki, îmân etmiyorlar?
İbni Kesir : Öyleyse, ne oluyor onlara da inanmıyorlar?
Muhammed Esed : Peki, onlara ne oluyor da (öteki dünyaya) inanmıyorlar?
Ömer Nasuhi Bilmen : (20-21) Artık onlar için ne var ki, imân etmiyorlar? Ve onlara karşı Kur'an okunduğu vakit secde etmezler.
Ömer Öngüt : Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
Şaban Piriş : Onlara ne oluyor da iman etmiyorlar.
Suat Yıldırım : Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?
Süleyman Ateş : Onların nesi var ki inanmıyorlar?
Tefhim-ul Kuran : Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?
Ümit Şimşek : Onlara ne oluyor ki inanmıyorlar?
Yaşar Nuri Öztürk : Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.