Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages

Şablon:85Şablon:Burucbakınız


Sure Hakkında Bilgi

Sure adını, birinci ayette geçen "buruc" kelimesinden almaktadır. "Buruc", burçlar anlamına gelmektedir. 22 ayetten oluşan sure, Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 85, nüzul sırasına göre ise 27. suredir.


Surenin temel konuları


Burçlar,  Uhdud ashabı,  Firavun'un ve Semud kavminin akıbeti,  Levh-i Mahfuz. 


Surenin temel mesajları


Sureye adını veren "Buruc" kelimesi, burçlar anlamına gelmektedir. Burçlarla gökteki yıldızların (gezegenlerin) kastedildiği açıktır. 


Uhdud Ashabı geçmişte yaşamış bir topluluktur. Bunlar peygamberlerine iman ettikleri için inanmayanların çeşitli azabına uğramışlardır. İnkarcıların iman eden Uhdud Ashabına reva gördükleri azaplardan biri, onları içinde ateş yanan bir çukura atıp, sonra da karşılarına geçip soğukkanlılıkla bu manzarayı seyretmeleridir. Allah, inananlara bu işkenceleri reva görenlerin cehenneme atılacaklarını haber vermektedir. 


İman edip salih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. 


Allah, çok bağışlayan ve çok sevendir. 


O, dilediği şeyleri mutlaka yapandır. 


Kur'an, Levh-i Mahfuz (korunmuş Levha) içinde korunmuş bir kitaptır. 

Advertisement