FANDOM
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu).


1. ve : ve
2. huve : o
3. el gafûru : mağfiret eden, günahları sevaba çeviren
4. el vedûdu : çok seven
Muhammed Hamdi Yazır : Onunla beraber gafurdur, çok sevgili (vedud)dur
Diyanet İşleri : O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve odur suçları örten ve çok çok seven.
Adem Uğur : O, çok bağışlayan ve çok sevendir.
Ahmed Hulusi : O, Ğafûr'dur, Vedud'dur.
Ahmet Tekin : Kullarını koruma kalkanına alan, çok bağışlayan ve çok seven de O’dur.
Ahmet Varol : O, çok bağışlayan, çok sevendir.
Ali Bulaç : O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
Ali Fikri Yavuz : Bununla beraber O, Gafûr’dur = tevbe edenleri bağışlayandır. Vedûd’dur = itaatkârları sevendir.
Bekir Sadak : (14-15) Yuce Arsin sahibi, cok seven, bagislayan O'dur.
Celal Yıldırım : O, çok bağışlayandır, çok sevilen ve sevendir.
Diyanet İşleri (eski) : (14-15) Yüce arşın sahibi, çok seven, bağışlayan O'dur.
Diyanet Vakfi : O, çok bağışlayan ve çok sevendir.
Edip Yüksel : O Bağışlayandır, Sevendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onunla beraber gafurdur, çok sevgili (vedud)dur
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bununla beraber, çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir.
Fizilal-il Kuran : O, bağışlayan ve sevendir.
Gültekin Onan : O, çok bağışlayandır çok sevendir.
Hasan Basri Çantay : O, (tevbe' eden mü'minleri) çok yarlığayan, (dostlarını) çok sevendir.
Hayrat Neşriyat : Ve O, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Vedûd (kullarını çok seven)dir.
İbni Kesir : O; Ğafur'dur, Vedud'dur.
Muhammed Esed : Ve yalnız O'dur gerçek bağışlayıcı, sevgide kapsayıcı,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve çok bağışlayan, çok seven O'dur.
Ömer Öngüt : O, çok bağışlayan, çok sevendir.
Şaban Piriş : Çok bağışlayıcı ve (müminleri) çok seven O’dur.
Suat Yıldırım : O gafurdur (mağfireti boldur), vedûddur (kullarını sever, onlar tarafından da sevilir).
Süleyman Ateş : O bağışlayandır, sevendir.
Tefhim-ul Kuran : O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
Ümit Şimşek : O çok bağışlayıcıdır; kullarını seven ve sevilmeye lâyık olandır.
Yaşar Nuri Öztürk : Gafûr O'dur, Vedûd O!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.