FANDOM
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ

Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).


1. bel(i) ellezîne : hayır onlar, ..... olanlar
2. keferû : inkâr ettiler
3. : içinde
4. tekzîbin : tekzip, yalanlama
Muhammed Hamdi Yazır : Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibde
Diyanet İşleri : Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olanlar, zâten de yalanlamaya dalmışlardır.
Adem Uğur : Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.
Ahmed Hulusi : Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.
Ahmet Tekin : Asıl inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, Kurân’ı ve peygamberi yalanlama içinde bocaladıklarının haberi sana geldi mi?
Ahmet Varol : Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.
Ali Bulaç : Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
Ali Fikri Yavuz : Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.
Bekir Sadak : Dogrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmislerdir.
Celal Yıldırım : Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk'ı) yalanlamakta..
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.
Diyanet Vakfi : Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.
Edip Yüksel : İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibde
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fakat o küfredenler hala bir yalanlama içindeler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.
Fizilal-il Kuran : Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.
Gültekin Onan : Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
Hasan Basri Çantay : Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.
Hayrat Neşriyat : (19-20) Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.)
İbni Kesir : Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar.
Muhammed Esed : Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:
Ömer Nasuhi Bilmen : Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.
Ömer Öngüt : Hayır! O kâfirler yalanlayıp dururlar.
Şaban Piriş : Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.
Suat Yıldırım : Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.
Süleyman Ateş : Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler.
Tefhim-ul Kuran : Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
Ümit Şimşek : İnkâr edenler bir yalanlayış içindeler.
Yaşar Nuri Öztürk : Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.