FANDOM
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ

Bel huve kur’ânun mecîd(mecîdun).


1. bel : hayır
2. huve : o
3. kur'ânun : Kur'ân
4. mecîdun : yüce ve şerefli
Muhammed Hamdi Yazır : Fakat o şanlı bir Kur'andır
Diyanet İşleri : Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Hayır, o şerefli Kur'ân'dır.
Adem Uğur : Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.
Ahmed Hulusi : Üstelik O, Kur'ân-ı Meciyd'dir.
Ahmet Tekin : Onların söyledikleri doğru değil! O şerefli, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, okunan; şeytandan, değiştirilmekten, tahrif edilmekten korunan Kur’ân’dır.
Ahmet Varol : Gerçek şu ki o, şerefli bir Kur'an'dır.
Ali Bulaç : Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;
Ali Fikri Yavuz : (Onlar Kur’an’ı inkâr ededursunlar), doğrusu o çok şerefli bir Kur’an’dır.
Bekir Sadak : (21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan sanli bir Kuran'dir. *
Celal Yıldırım : Hayır, (gerçek onların iddia ettiği gibi değildir), bu (Kitap) çok şanlı şerefli Kur'ândır.
Diyanet İşleri (eski) : (21-22) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.
Diyanet Vakfi : (21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.
Edip Yüksel : Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Fakat o şanlı bir Kur'andır
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.
Fizilal-il Kuran : Aksine, o şerefli bir Kur'an'dır.
Gültekin Onan : Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kurandır;
Hasan Basri Çantay : Daha doğrusu (kâfirlerin tekzîb etdikleri) o (kitâb) çok şerefli bir Kur'andır,
Hayrat Neşriyat : Bil'akis o (yalanladıkları kitab), şerefli bir Kur’ân’dır.
İbni Kesir : Doğrusu o; şanlı bir Kur'an'dır.
Muhammed Esed : Yok yok, hayır! Bu (reddettikleri ilahi kelam) şerefli/soylu bir hitabedir,
Ömer Nasuhi Bilmen : Hayır o, (tekzîb ettikleri) şeref ve kadri pek büyük olan bir Kur'an'dır.
Ömer Öngüt : Hayır! O şerefli bir Kur'an'dır.
Şaban Piriş : -Hayır, o şerefli Kur'an'dır.
Suat Yıldırım : (21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.
Süleyman Ateş : Hayır, (Kur'ân, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur'ân'dır.
Tefhim-ul Kuran : Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;
Ümit Şimşek : Doğrusu, bu şânı pek yüce Kur'ân'dır.
Yaşar Nuri Öztürk : İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.