FANDOMوَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

Vellezî kaddere fe hedâ.


1. ve ellezî : ve o ki
2. kaddere : önceden bildi ve zamanında yaşandı
3. fe : sonra
4. hedâ : hidayet etti


Muhammed Hamdi Yazır : O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu.
Diyanet İşleri : O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu.
Adem Uğur : Takdir edip yol gösteren,
Ahmed Hulusi : O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).
Ahmet Tekin : Her şeyi planlayıp, programlayıp doğru yolu gösterenin, amaca ulaştıranın adını tesbihe devam et.
Ahmet Varol : Takdir etti ve ona göre yol gösterdi.
Ali Bulaç : Takdir etti, böylece yol gösterdi,
Ali Fikri Yavuz : O Rabbin ki, (eşyanın cins ve nevilerini) takdir etti de doğru yolu gösterdi.
Bekir Sadak : O, her seyi olcuyle yapip dogru yolu gostermistir.
Celal Yıldırım : O ki (yarattığını) belli ölçüye göre ortaya çıkardı ve (ona göre de) yolunu gösterdi.
Diyanet İşleri (eski) : O, her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir.
Diyanet Vakfi : (1-5) Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!
Edip Yüksel : O ki ölçtü, yol gösterdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.
Fizilal-il Kuran : Ölçüleri belirleyip yolunu gösterendir.
Gültekin Onan : Takdir etti, böylece yol gösterdi,
Hasan Basri Çantay : Takdîr eden, (ona göre de) yol gösterendir.
Hayrat Neşriyat : Hem O ki, (herşeyin maslahatına uygun olanı) takdîr etti de (ona, o takdîr ettiği şeye giden bir) yol gösterdi.
İbni Kesir : Ki O, takdir edip doğru yolu göstermiştir.
Muhammed Esed : O ki, (bütün mevcudatın) tabiatını belirlemekte ve onu (hedefine doğru) yöneltmektedir;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o ki takdir etti de doğru yolu gösterdi.
Ömer Öngüt : Her şeyi takdir edip (plânlayıp) doğru yolu göstermiştir.
Şaban Piriş : Takdir eden ve yol gösteren.
Suat Yıldırım : (2-3) O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni! O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni!
Süleyman Ateş : Ve O ki herşeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.
Tefhim-ul Kuran : Takdir etti, böylece yol gösterdi,
Ümit Şimşek : O Rabbin ki kaderini çizdi, yol gösterdi.
Yaşar Nuri Öztürk : O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.