FANDOM


إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.


1. illâ : ancak
2. mâ şâe allâhu : Allah'ın dilediği şey
3. inne-hu : muhakkak ki o
4. ya'lemu : bilir
5. el cehre : cehri olan, açıkta olanı
6. ve mâ : ve şey
7. yahfâ : hafi olan, gizli olan


Muhammed Hamdi Yazır : Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de
Diyanet İşleri : Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ancak Allah dilerse o başka; şüphe yok ki o, açığa vurulanı da, gizli kalanı da bilir.
Adem Uğur : Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.
Ahmed Hulusi : Allâh'ın dilediği müstesna. . . Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.
Ahmet Tekin : Allah’ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olanları unutabilirsin. O, açıktan ve gizli okuduklarınızı, görülen ve görülmeyen hallerinizi bilir.
Ahmet Varol : Allah'ın dilediği hariç. Şüphesiz O açıkta olanı da bilir, gizli duranı da.
Ali Bulaç : Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.
Ali Fikri Yavuz : Ancak Allah’ın (nesh edip de unutulmasını) dilediği müstesna... Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de...
Bekir Sadak : Allah'in diledigi bundan mustesnadir. Dogrusu acigi da, gizliyi de bilen O'dur.
Celal Yıldırım : Ancak Allah'ın dilediği müstesna.. Çünkü O elbette açığı da bilir, gizli olanı da bilir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın dilediği bundan müstesnadır. Doğrusu açığı da, gizliyi de bilen O'dur.
Diyanet Vakfi : (6-7) Sana (Kur'an'ı) okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.
Edip Yüksel : ALLAH'ın dilediği hariç; O açığı da bilir, gizliyi de.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yalnız Allah'ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.
Fizilal-il Kuran : Yalnız Allah'ın dilediği başka. O açığı da bilir gizliyi de.
Gültekin Onan : Ancak Tanrı'nın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.
Hasan Basri Çantay : Allahın dilediği başka. Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de.
Hayrat Neşriyat : Ancak (eğer isterse) Allah’ın (unutmanı) dilediği müstesnâ. Şübhesiz ki O, açık olanı da bilir, gizleneni de.
İbni Kesir : Yalnız Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açığı da, gizli olanı da bilir.
Muhammed Esed : Allah'ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü, (yalnız) O'dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen.
Ömer Nasuhi Bilmen : (7-8) Allah'ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz.
Ömer Öngüt : Ancak Allah'ın dilediği müstesnâ. Şüphesiz ki O, açığı da bilir, gizliyi de bilir.
Şaban Piriş : Allah’ın dilediği dışında.. Çünkü O, açıktakini de gizli olanı da bilir.
Suat Yıldırım : (6-7) Bundan böyle sana Kur’ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir.
Süleyman Ateş : Yalnız Allâh'ın dilediğini unutursun. O, açığı da bilir, gizli olanı da.
Tefhim-ul Kuran : Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.
Ümit Şimşek : Allah'ın dilediği müstesna. O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.

TefsirlerEdit

HDKDEdit

HDKD/SadeleştirilmişEdit

Tefsir-i KebirEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.