FANDOM


Muhammed Esed Meali . Ayet AçıklamasıEdit

9 Sâihât ifadesinin bu şekildeki çevirisi için bkz. aynı deyimin hem erkek hem de kadına ilişkin olarak eril (müzekker) halde kullanıldığı 9:112 ile ilgili not 147.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.