Kuran-ı Kerim» 9 / TEVBE -100
Sonraki Ayet : 101
Ayetin Tefsiri :

 

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذ

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ve minel a'râbî men yu'minu billâhi vel yevmil âhıri ve yettehızu mâ yunfiku kurubâtin indallâhi ve salavâtir resûl(resûli), e lâ innehâ kurbetunlehum, se yudhıluhumullâhu fî rahmetih(rahmetihî), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

 

1. ve min el a'râbî : ve Araplar'dan
2. men : kimse(ler)
3. yu'minu : îmân eder, âmenû olur
4. bi allâhi : Allah'a
5. ve el yevmi el âhıri : ve ahir gün (ahiret günü, Allah'a ulaşma günü)
6. ve yettehızu : ve edinir, kabul eder
7. mâ yunfiku : infâk ettiği şey
8. kurubâtin : yakınlık sağlayan şeyler
9. inde allâhi : Allah'ın katında, Allah'ın indinde
10. ve salavâti er resûli : ve resûlün duaları
11. e lâ : öyle değil mi
12. inne-hâ : muhakkak ki o, çünkü o
13. kurbetun : yakınlıktır
14. lehum : onlar için, onlara
15. se yudhılu-hum allâhu : Allah onları dahil edecek
16. fî rahmeti-hî : kendi rahmetinin içine
17. inne allâhe : muhakkak Allah
18. gafûrun : mağfiret edendir
19. rahîmun : rahmet nuru gönderendir

İmam İskender Ali Mihr

 

: Ve bedevî Araplar'dan Allah'a ve ahiret gününe (Allah'a ölmeden

evvel ulaşma gününe) inananlar vardır. Ve infâk ettikleri şeyleri Allah'ın indinde ve Resul'ün dualarında bir (yakınlık) vesile kabul ederler. Muhakkak ki; o, onlar için bir yakınlık vesilesidir, (öyle) değil mi? Allah, onları rahmetinin içine dahil edecek. Muhakkak ki

Allah; Gafur'dur (mağfiret edendir) ve Rahîm (rahmet nurunu gönderen)'dir.
Diyanet İşleri : Bedevîlerden kimileri de vardır ki, Allah’a ve ahiret gününe inanır.

Harcayacaklarını, Allah katında yakınlığa ve Peygamberin dualarını almağa vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu, (Allah katında) onlar için yakınlıktır. Allah, onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah, çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Bedevîlerden Allah'a ve son güne inanıp sarfedileni Allah katında

hâlis bir ibâdet sayan ve Peygamberin dualarını kazanmaya vesîle addedenler de var. Haberiniz olsun ki bu, gerçekten de onlar için bir ibâdettir, Tanrıya yakın olmaya vesîledir. Allah, onları öz rahmetine

ithal edecektir, şüphe yok ki Allah, suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Bedevîlerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır,

(hayır için) harcayacağını Allah katında yakınlığa ve Peygamber'in dualarını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o (harcadıkları mal, Allah katında) onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine (cennetine)

koyacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayan, esirgeyendir.
Ali Bulaç : Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe

iman eder ve infak ettiğini Allah katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine (bir yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi rahmetine

sokacaktır. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Yine Bedevî’lerden öylesi de vardır ki, Allah’a ve âhiret gününe

inanır; ve harcadığını, Allah katında (rahmetine) yakınlıklara ve Peygamberin dualarını kazanmıya vesile edinir. Doğrusu, harcamış oldukları şeyler, Allah’ın rahmetine yaklaşmaya kendileri için bir sebebdir. Allah, onları rahmetine (cennet’ine) koyacaktır. Çünkü Allah

Gafûr’dur, Rahîm’dir.
Bekir Sadak : Bedevilerden, Allah'a ve ahiret gunune inanan, sarfettigini, Allah

katinda ibadet ve peygamberin dualarina nail olmaga vesile sayanlar da vardir. Bilin ki, verdikleri onlar icin ibadettir. Allah, onlara rahmet

edecektir. Allah suphesiz bagislar ve merhamet eder. *
Celal Yıldırım : Yine Bedevilerden öylesi de var ki, Allah'a, Âhiret gününe imân

ederler. (Allah yolunda) harcadığını Allah katında yakınlıklara ve Peygamberin dualarına (lâyık olmaya vesile) edinirler. İyi bilin ki bu onlar için Allah katında bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine lâyık görüp kavuşturacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet

edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Bedevilerden, Allah'a ve ahiret gününe inanan, sarfettiğini, Allah

katında ibadet ve Peygamberin dualarına nail olmağa vesile sayanlar da vardır. Bilin ki, verdikleri onlar için ibadettir. Allah, onlara rahmet

edecektir. Allah şüphesiz bağışlar ve merhamet eder.
Diyanet Vakfi : Bedevîlerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır,

(hayır için) harcayacağını Allah katında yakınlığa ve Peygamber'in dualarını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o (harcadıkları mal, Allah katında) onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine (cennetine)

koyacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayan, esirgeyendir.
Edip Yüksel : Araplardan, ALLAH'a ve ahiret gününe inananlar da vardır.

Harcadıklarını ise ALLAH'a yaklaştıracak bir vesile ve elçiye destek sayarlar. Gerçekten o, onlar için bir yaklaşma vesilesidir. ALLAH onları

rahmetine sokacaktır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yine Ârâbîlerden kimi de var ki Allaha ve Ahiret gününe inanır ve

vergisini Allah yanında yakınlıklara ve peygamberin dualarına vesîle sayar, filhakika onlar kendileri için yakınlıklardır, ilerde Allah

onları rahmeti içine koyacaktır, çünkü Allah gafurdur rahîmdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yine bedevilerden öyleleri vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe

inanır; harcadığını Allah katında yakınlarına ve Peygamberin dualarına vesile sayar; gerçekten bu, onlar için bir yakınlıktır. İleride Allah, onları rahmeti içine koyacaktır; çünkü Allah çok bağışlayan, çok

merhamet edendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yine bedevilerden kimi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır

ve harcadığını Allah katında yakınlıklara ve Peygamber'in dualarını almaya vesile sayar. Gerçekten de bu, onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmeti içine koyacaktır. Şüphesiz ki, Allah bağışlayıcıdır ve

rahmet edicidir.
Fizilal-il Kuran : Kimi Bedeviler de Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; yaptıkları

maddi bağışları Allah'ın yakınlığını ve peygamberin dualarını kazanma aracı, sebebi sayarlar. Haberiniz olsun ki, yaptıkları bu bağışlar, gerçekten onları Allah'a yaklaştıran bir sebeptir. İlerde Allah onları rahmetinin kapsamı içerisine alacaktır. Hiç şüphesiz Allah affedici ve

merhametlidir.
Gültekin Onan : Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Tanrı'ya ve ahiret gününe

inanır ve infak ettiğini Tanrı katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine (bir yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Tanrı da onları kendi rahmetine

sokacaktır. Şüphesiz Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.
Hasan Basri Çantay : Bedevilerden öyle adam da vardır ki Allaha ve âhiret gününe inanır,

harcedeceğini Allah yanında yakınlıklara ve o peygamberin dualarına (vesîle) edinir. Haberiniz olsun ki bu, onlar için gerçek bir yakınlıkdır. Allah, onları rahmetine koyacakdır. Şübhesiz ki Allah çok yarlığayıcıdır, çok

esirgeyicidir.
İbni Kesir : Bedevilerden öyleleri de vardır ki; Allah'a ve ahiret gününe inanır,

infak ettiğini Allah katında yakınlığa ve peygamberin duasına nail olmaya vesile sayar. Bilin ki; bunlar kendileri için gerçek bir yakınlıktır. Allah, onları rahmetine girdirecektir. Muhakkak ki Allah;

Gafur'dur, Rahim' dir.
Muhammed Esed : Ama bedeviler arasında, Allaha ve Ahiret Gününe inanan, (Allah

yolunda) harcadıklarını, kendilerini Allaha yaklaştıran ve Elçinin dualarında anılmalarını sağlayan vesileler olarak görenler de var. Bakın işte bu, (Allahın onlara) yakınlık (göstermesi) için gerçek bir vesile olacaktır; (çünkü) Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır: gerçek şu ki,

Allah çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bedevilerden öylesi de vardır ki, Allah Teâlâ'ya ve ahiret gününe

imân eder ve infak ettiği şeyi Allah Teâlâ nezdinde tekarrübe ve Peygamberin dualarına vesile (ittihaz) eder. Haberiniz olsun ki, onlar kendileri için bir yakınlıktır. Elbette Allah Teâlâ onları rahmetinin içine girdirecektir. Şüphe yok ki Allah Teâlâ yarlığayıcıdır,

esirgeyicidir.
Şaban Piriş : Bedevilerden, Allah’a ve ahiret gününe iman eden, infak ettiğini

Allah katında yakınlık vesilesi ve resulün duasını almak için yapanlar vardır. Dikkat edin, işte yakınlık onlar içindir. Allah onları rahmetine

dahil edecektir. Allah bağışlayan, merhamet edendir.
Suat Yıldırım : Kimi bedevîler de Allah’ı ve âhireti tasdik eder;Allah yolunda

harcamasını, Allah’a yakın olmaya ve Resulünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu, onlar için Allah’a yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir.Çünkü Allah gafurdur,

rahimdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : Bedevi Araplardan kimi de var ki Allah'a ve âhiret gününe inanır,

verdiğini Allah'a yakın dereceler kazanmağa ve Elçinin du'âlarını almağa vesile sayar. Gerçekten o (verdikleri) kendileri için yakın dereceler(e vesile)dir. Allâh onları rahmetinin içine sokacaktır. Muhakkak ki Allâh

bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe

iman eder ve infak ettiğini Allah katında bir yakınlaşmaya ve peygamberin dua ve bağışlama dileklerine (bir yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi

rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Fakat bedevîlerden öylesi de var ki, Allah'a ve âhiret gününe iman

eder, hayır için harcadığını Allah katında yakınlığa ve Peygamberin duasına vesile sayar. Gerçekten de bu onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine eriştirecektir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok

merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Çöl Araplarından bazıları da Allah'a ve âhiret gününe inanır,

harcadığını Allah yanında yakınlıklara ve resulün dualarına vesîle edinir. Dikkat edin! O harcadıkları gerçekten kendileri için bir yakınlık vesîlesidir. Allah onları rahmetinin içine sokacaktır. Allah

çok affedici, çok esirgeyicidir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.