Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 102
Sonraki Ayet : 103
Ayetin Tefsiri :

 

 

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ve âharûna’terefû bi zunûbihim haletû amelen sâlihan ve âhare seyyiâ(seyyien), asâllâhu en yetûbe aleyhim, innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

 

1. ve âharûne i'terefû : ve diğerleri itiraf ettiler (savaştan geri kalanlar)
2. bi zunûbi-him : günahlarını
3. haletû : karıştırdılar
4. amelen sâlihan : salih amel (nefsi ıslâh edici amel)
5. ve âhare : ve diğer
6. seyyien : kötü
7. asâ allâhu : umulur ki Allah
8. en yetûbe aleyhim : onların tövbelerini kabul eder
9. inne allâhe : muhakkak Allah
10. gafûrun : gafurdur (mağfiret edendir)
11. rahîmun : rahîmdir (rahmet nuru gönderendir)

İmam İskender Ali Mihr

: Ve diğerleri (savaştan geri kalanların bir kısmı), günahlarını

itiraf ettiler. Salih ameli, diğer kötü (amel)le karıştırdılar. Umulur ki; Allah, onların tövbelerini kabul eder, muhakkak ki; Allah, Gafur'dur

(mağfiret edendir), Rahîm (rahmet nuru gönderen)'dir.
Diyanet İşleri : Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle

kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini

kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Bedevîlerle Medinelilerden başka bir bölüğü de günahlarını îtirâf

etmiştir, onlar, iyi bir işi bir başka kötü işe katmışlardır. Allah'ın, onlara tövbe nasîb etmesi ve tövbelerini kabûl eylemesi umulur. Şüphe

yok ki Allah, suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler, iyi bir ameli diğer kötü

bir amelle karıştırdılar. (Tevbe ederlerse) umulur ki Allah onların

tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
Ali Bulaç : Diğerleri günahlarını itiraf ettiler, onlar salih bir ameli bir

başka kötüyle karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tevbelerini kabul eder.

Hiç şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Münafıklardan diğer bir kısmı da, günahlarını itiraf ettiler ve

(evvelce yapmış oldukları) iyi bir ameli, sonradan yaptıkları başka bir kötü (Nifak) ile karıştırdılar. Olur ki Allah, onların tevbelerini kabul

eder. Çünkü Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.
Bekir Sadak : Savastan geri kalanlarin bir kismi da, suclarini itiraf ettiler.

Onlar iyi isi kotuyle karistirmislardi. Allah'in onlarin tevbesini kabul

etmesi umulur; cunku O bagislayandir, merhamet edendir.
Celal Yıldırım : (Tebük Seferi'ne katılmayanlardan) diğer bir kısmı da günahlarını

itiraf ettiler, iyi bir ameli kötüsüyle karıştırdılar. Allah'ın onların tevbesini kabul etmesi umulur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok

merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Savaştan geri kalanların bir kısmı da, suçlarını itiraf ettiler.

Onlar iyi işi kötüyle karıştırmışlardı. Allah'ın onların tevbesini kabul

etmesi umulur; çünkü O bağışlayandır, merhamet edendir.
Diyanet Vakfi : Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler, iyi bir ameli diğer kötü

bir amelle karıştırdılar. (Tevbe ederlerse) umulur ki Allah onların

tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
Edip Yüksel : Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler, iyi işlerle kötü işleri

birbirine karıştırdılar. Umulur ki ALLAH kendilerini affetsin. ALLAH

Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Diğer bir takımı ise günahlarını itiraf ettiler ve iyi bir amel ile

diğer bir kötüyü karıştırdılar, ola ki Allah tevbelerini kabul ede,

çünkü Allah gafurdur, rahîmdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Diğer bir kısmı ise suçlarını itiraf ettiler ve iyi bir ameli

kötüsüyle karıştırdılar. Umulur ki, Allah tevbelerini kabul eder. Çünkü

Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlardan bir kısmı günahlarını itiraf ettiler. Ve iyi bir amelle

kötü bir ameli karıştırdılar. Ola ki, Allah tevbelerini kabul eder.

Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir.
Fizilal-il Kuran : Savaşa katılmayanların bir bölümü de suçlarını itiraf ettiler ve

iyiliği kötülüğe eklediler. Belki Allah onların tevbesini kabul eder.

Hiç kuşkusuz Allah affedicidir, merhametlidir.
Gültekin Onan : Diğerleri günahlarını itiraf ettiler, onlar salih bir ameli bir

başka kötüyle karıştırmışlardır. Umulur ki Tanrı tevbelerini kabul eder.

Hiç şüphesiz Tanrı, bağışlayandır, esirgeyendir.
Hasan Basri Çantay : (Onlardan) diğer bir kısmı da günâhlarını i'tiraf etdiler. Onlar iyi

bir ameli başka bir kötü ile karışdırmışlardır. Olur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah hiç şübhesiz ki yarlığayıcıdır, çok

esirgeyicidir.
İbni Kesir : Diğer bir kısımı da günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi ameli kötü

ile karıştırdılar. Onlar ki, Allah onların tevbelerini kabul eder.

Muhakkak ki Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.
Muhammed Esed : Bir de, iyi davranışlarını kötü olanlarla karıştırdıktan sonra

günahlarının farkında olan başkaları (var): Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi umulabilir. Çünkü Allah, hiç şüphesiz, çok acıyıp esirgeyen

gerçek bağışlayıcıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve günahlarını itiraf eden başkaları da iyi bir ameli diğer bir kötü

ile karıştırmışlardır. Umulur ki, Allah Teâlâ onların tevbelerini kabul

eder. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Şaban Piriş : Geri kalanlar günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işi kötüsüyle

karıştırdılar. Allah’ın onların tevbesini kabul etmesi umulur.Şüphesiz

Allah bağışlayandır, merhametlidir.
Suat Yıldırım : Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle

kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur.Çünkü Allah gafurdur,

rahîmdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : Başka bir kısmı da günâhlarını itiraf ettiler, iyi işle kötü işi

birbirine karıştırdılar. Belki Allâh, onların tevbesini kabul eder.

Çünkü Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Diğerleri de günahlarını itiraf ettiler, onlar salih bir ameli bir

başka kötüyle karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tevbelerini kabul eder.

Hiç şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Günahlarını itiraf eden diğerleri ise, güzel işlerine kötü bir iş

karıştırmışlardır. Bakarsın, Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü

Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Diğer bazıları da günahlarını itiraf ettiler. Bunlar, iyi bir işle

kötü olan diğer bir işi birbirine karıştırdılar. Belki Allah tövbelerini

kabul eder. Çünkü Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET