FANDOM


Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 104
Sonraki Ayet : 105
Ayetin Tefsiri :

 

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

E lem ya’lemû ennallâhe huve yakbelut tevbete an ibâdihî ve ye’huzus sadakâti ve ennallâhe huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

 

1. e lem ya'lemû : bilmiyorlar mı
2. enne allâhe : muhakkak Allah
3. huve : O'dur
4. yakbelu : kabul eder
5. et tevbete : tövbe
6. an ibâdi-hî : kullarından
7. ve ye'huzu : ve alır
8. es sadakâti : sadakalar
9. ve enne allâhe : ve muhakkak Allah
10. huve : O'dur
11. et tevvâbu : tövbeleri kabul eden
12. er rahîmu : rahmet nuru gönderen

İmam İskender Ali Mihr

: Allah'ın kullarından, tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları

aldığını (kabul ettiğini) bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah,

tövbeleri kabul eden ve Rahîm (rahmet nuru gönderen)'dir.
Diyanet İşleri : Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah

olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu

bilmediler mi?
Abdulbaki Gölpınarlı : Bilmezler mi, şüphe yok ki Allah, öyle bir mabuttur ki odur

kullarının tövbelerini kabûl eden ve sadakaları alan ve şüphe yok ki

Allah öyle bir mabuttur ki odur tövbeleri kabûl eden rahîm.
Adem Uğur : Allah'ın, kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları geri

çevirmeyeceğini ve Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen

olduğunu hâla bilmezler mi?
Ali Bulaç : Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullarından tevbeleri kabul

edecek ve sadakaları alacak olan O'dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul eden,

esirgeyen O'dur.
Ali Fikri Yavuz : O tevbekârlar bilmediler mi ki, bizzat Allah kullarından tevbeyi

kabul eder ve sadakaları alır. Gerçekten Allah tevbeleri kabul edicidir,

çok merhametlidir.
Bekir Sadak : Allah'in, kullarinin tevbesini kabul ettigini, sadakalar aldigini, Allah'in tevbeleri kabul ve merhamet eden oldugunu bilmiyorlar mi?
Celal Yıldırım : Bilmediler mi ki, ancak Allah kullarının tevbesini kabul eder;

sadakalarını alır ve Allah'tır ancak tevbeleri çokça kabul eden ve çok

merhamet eden.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın, kullarının tevbesini kabul ettiğini, sadakalar aldığını, Allah'ın tevbeleri kabul ve merhamet eden olduğunu bilmiyorlar mı?
Diyanet Vakfi : Allah'ın, kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları geri

çevirmeyeceğini ve Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen

olduğunu hâla bilmezler mi?
Edip Yüksel : Bilmezler mi ki kullarından tevbeleri kabul eden, sadakaları alan ALLAH'tır ve ALLAH Tevbeleri Kabul Edendir, Rahimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bilmedilermi ki Allah kullarından tevbeyi o, kabul eder de sadakaları alır ve hakikaten Allah, tevvab, rahîm o
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bilmediler mi ki, ancak Allah kullarının tevbesini kabul eder ve

sadakalarını da alır. Ve gerçekten Allah'tır tevbeleri çokça kabul eden

ve çok merhamet eden.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları da alır. Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir.
Fizilal-il Kuran : Onlar Allah'ın kullarının tevbelerini kabul ettiğini ve sadakaları

aldığını, zaten tevbelerin kabul edicisi ve merhamet edici olduğunu

bilmiyorlar mı?
Gültekin Onan : Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Tanrı kullarından tevbeleri kabul

edecek ve sadakaları alacak olan O'dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul eden,

esirgeyen O'dur.
Hasan Basri Çantay : Onlar bilmediler mi ki şübhesiz Allah, kullarından (saadır olan)

tevbeyi kabul edecek, sadakaları alacak olan ancak kendisidir ve hakıykatde tevvab ve rahıym yalınız Odur (Tevbeleri kabul etmek ve kendilerine fazliyle, rahmetiyle muamele eylemek ancak Onun

şânındandır).
İbni Kesir : Bilmezler mi ki; Allah, muhakkak kullarından tevbeyi kabul edecek ve

sadakaları alacak olanın kendisidir. Ve muhakkak ki Allah, Tevvab ve

Rahim'dir.
Muhammed Esed : Bilmiyorlar mı ki, kullarının tevbelerini kabul eden Allah'tır;

O'nun için sunulan şeyleri kabul eden de O. (Evet, bilmiyorlar mı ki kendisine yürekten yönelen, sığınan herkesi) acıması, esirgemesiyle

kuşatıp tevbeleri kabul eden Allah'tır?
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar bilmediler mi ki, muhakkak Allah Teâlâ o Mabud-i Kerîm

kullarından tevbeyi kabul eder ve sadakaları alır. Ve şüphe yok ki tevbeleri kabul eden, pek merhametli olan ancak O (Hâlık-i

Azîmüşşan)dır.
Şaban Piriş : Allah’ın kullarının tevbesini kabul ettiğini, sadakalar aldığını ve

Allah’ın tevbeleri, her zaman kabul eden ve merhametli olduğunu

bilmiyorlar mı?
Suat Yıldırım : Bilmediler mi ki: ancak Allah, kullarının tövbelerini kabul eder,

zekât ve bağışlarını alır. Tevvab ve rahîm (tövbeleri kabul buyuran ve

pek merhametli) olan da ancak Allah’tır.
Süleyman Ateş : Bilmediler mi ki, kullarından tevbeyi kabul eden, sadakaları alan Allah'tır. Ve Allâh, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullarından tevbeleri kabul

edecek ve sadakaları da alacak olan O'dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul

eden, esirgeyen O'dur.
Ümit Şimşek : Onlar şunu bilmiyorlar mı: Allah kullarının tevbesini de kabul eder,

sadakalarını da kabul eder; çünkü O, tevbeleri kabul eden ve merhameti

çok geniş olan Allah'tır.
Yaşar Nuri Öztürk : Bilmediler mi ki, Allah'tır kullarından o tövbeyi kabul eden, o sadakaları alan. Ve Allah'tır, O Tevvâb, O Rahîm...

 

Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.