Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages

Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 105
Sonraki Ayet : 106
Ayetin Tefsiri :

 

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Ve kuli’melû fe se yerallâhu amelekum ve resûluhu vel mu’minûn(mu’minûne), ve se tureddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

 

1. ve kuli'melû : ve amel edin, yapın
2. fe se yera allâhu : Allah görecektir
3. amele-kum : sizin amellerinizi
4. ve resûlu-hu : ve onun resûlü
5. ve el mu'minûne : ve mü'minler
6. ve se tureddûne : ve döndürüleceksiniz
7. ilâ âlimi el gaybi : gaybı bilene
8. ve eş şehâdeti : ve müşahade edileni, görüneni
9. fe yunnebiu-kum : o zaman size haber verecek
10. bimâ : şeyleri
11. kuntum ta'melûne : sizin yapmış olduğunuz, amel ettiğiniz

İmam İskender Ali Mihr

: De ki: “(İstediğinizi) yapın. Allah ve O'nun Resûl'ü ve mü'minler

sizin amellerinizi görecek. Gaybı (görünmeyeni) ve müşahade edileni (görüneni) bilene, döndürüleceksiniz. O zaman, sizin yapmış olduğunuz

şeyleri size haber verecek.”
Diyanet İşleri : De ki: “Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de,

mü’minler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz

şeyleri haber verecektir.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve de ki: Yapın yapacağınızı, muhakkak yaptıklarınızı Allah da

görür, Peygamberi de, inananlar da ve gizliyi de, açığı da bilenin

tapısına gideceksiniz ve mutlaka yaptıklarınızı haber verecek size.
Adem Uğur : De ki: (Yapacağınızı) yapın! Amelinizi Allah da Resûlü de müminler

de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a

döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.
Ali Bulaç : De ki: "Yapıp edin. Allah sizin yapıp ettiklerinizi (amellerinizi)

görecektir. O'nun elçisi ve mü'minler de. Yakında gaybı ve müşahede edilebileni Bilen'e döndürüleceksiniz ve O, size yaptıklarınızı haber

verecektir."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “- Ey tevbekârlar, çalışın (İstediğinizi yapın)! Çünkü

yaptıklarınızı Allah da, Rasûlü de, müminler de görecektir. Hepiniz mutlaka gaybı ve hazırı bilenin (Allah’ın) huzuruna çevrileceksiniz ve o

zaman, ne yapmış olduğunuzu, O, size haber verecektir.
Bekir Sadak : De ki: «Istediginizi isleyen; Allah, peygamberi ve muminler

islediklerinizi gorecektir. Hepiniz, gorulmeyeni ve goruleni bilen

Allah'a donduruleceksiniz. O size, islediklerinizi bildirecektir.»
Celal Yıldırım : De ki: İstediğiniz şekilde amel edin. Allah işlediğinizi görüp

(değerlendirecektir). Peygamberi de, mü'minler de sizin yaptıklarınızı görüp (gerekeni yapacaklardır). Sonra da gizli açık her şeyi bilen (Yüce Kudret'e) döndürüleceksiniz; O da amel edegeldiğiniz şeyleri bir bir

size haber verecektir.
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'İstediğinizi işleyin; Allah, Peygamberi ve müminler

işlediklerinizi görecektir. Hepiniz, görülmeyeni ve görüleni bilen

Allah'a döndürüleceksiniz. O size, işlediklerinizi bildirecektir.'
Diyanet Vakfi : De ki: (Yapacağınızı) yapın! Amelinizi Allah da Resûlü de müminler

de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a

döndürüleceksiniz de O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.
Edip Yüksel : 'Çalışın; ALLAH, elçisi ve inananlar yaptığınızı görecektir. Gizliyi

ve açığı Bilene döndürüleceksiniz ve O da yapmış olduklarınızı size

bildirecektir,' de.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve de ki: çalışın çünkü amelinizi hem Allah görecek hem Resulü hem

mü'minler ve hepiniz mutlaka o, gayb-ü şehadeti bilen hakkın huzuruna

götürülüceksiniz o vakit o size haber verecek: Neler yapıyordunuz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve de ki: «Çalışın! Çünkü yaptıklarınızı hem Allah görecek, hem

Resulü, hem de mü'minler; ve hepiniz mutlaka o gizli ve açığı bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz; o zaman O, size neler yaptığınızı

haber verecek.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve de ki; «Çalışın! Yaptıklarınızı hem Allah görecek, hem Resulü,

hem de müminler görecektir. Sonra da gizliyi ve açığı bilen Allah'ın huzuruna iletileceksiniz. İşte o zaman, neler yaptığınızı size O

bildirecektir.
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki: «İstediğiniz gibi davranınız, yaptığınız işleri hem

Allah, hem Peygamber, hem de mü'minler göreceklerdir. Sonra görünür, görünmez her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız da, O size

neler yaptığınızı haber verecektir.
Gültekin Onan : De ki: "Yapıp edin. Tanrı sizin yapıp ettiklerinizi (amellerinizi)

görecektir. O'nun elçisi ve inançlılar da. Yakında gaybı ve müşahede edilebileni bilene döndürüleceksiniz ve O size yaptıklarınızı haber

verecektir."
Hasan Basri Çantay : De ki: «(Dilediğinizi) yapın. Çünkü hareketinizi Allah da, Resulü

de, mü'minler de görecekdir. (Bir gün de olub) gizli ve aşikârı bilene döndürüleceksiniz de. O, size ne yapar idiğinizi haber verecekdir».

İbni Kesir : De ki: İşleyiniz, Allah Rasulü ve mü'minler işlediklerinizi

görecektir. Ve görüleni de, görülmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O,

size neyi işlediğinizi bildirecektir.
Muhammed Esed : Ve (ey Peygamber, onlara) de ki: "Yapın (yapmak istediğinizi)! Allah

yapıp ettiklerinizi görüyor; O'nun Elçisi de (görüyor), inananlar da: (nasıl olsa) sonunda, insanın hem görüş ve kavrayış alanı dışında kalan alemi, hem de duyuları ve tasavvurlarıyla tanıklık edebileceği alemi bütün gerçeğiyle bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o zaman O, sizin yapageldiğiniz şeyleri (bütün gerçeğiyle) görüp anlamanızı

sağlayacak".
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve de ki: «(Dilediğinizi) Yapınız. Elbette ki, Allah Teâlâ ve O'nun

Peygamberi ve mü'minler sizin yaptıklarınızı göreceklerdir. Ve siz gaybı da, meşhut olanı da bilen zâta elbette döndürüleceksinizdir. Artık o da

neler yapar olduğunuzu size haber verecektir.»
Şaban Piriş : De ki: -İstediğinizi yapın, Allah yaptıklarınızı görecektir. Resulü

ve müminler de yaptığınızı görecektir. Görülmeyeni ve görüleni bilen

Allah’a döndürüleceksiniz.
Suat Yıldırım : Ve de ki: "Çalışın: Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de

görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah’ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze

çıkaracak, karşılığını verecektir.
Süleyman Ateş : De ki: "Yapın (yapacağınızı); yaptığınız işleri Allâh da görecek

Elçisi de, mü'minler de. Sonra görülmeyeni ve görüleni bilen(Allâh)a

döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı bir bir haber verecek.
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Yapıp edin. Allah sizin yapıp ettiklerinizi (amellerinizi)

görecektir, O'nun Resulü ve mü'minler de. Yakında gaybı da, müşahede edilebileni de Bilen'e döndürüleceksiniz ve O, size yapmakta

olduklarınızı haber verecektir.»
Ümit Şimşek : De ki: Çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü ile mü'minler de

görecekler. Sonra da görünen ve görünmeyen herşeyi bilen Allah'ın

huzuruna çıkarılacaksınız; yapmakta olduklarınızı O size haber verecek.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "İş yapıp değer üretin; yapıp ürettiğinizi Allah da resulü de

müminler de görecektir. Ve siz, görülmeyen âlemi de görülen âlemi de bilenin huzuruna döndürüleceksiniz, O size, yapıp ettiklerinizi bir bir

haber verecektir."

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET