Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 108
Sonraki Ayet : 109
Ayetin Tefsiri :

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Lâ tekum fîhi ebedâ(ebeden), le mescidun ussise alet takvâ min evveli yevmin ehakku en tekûme fîh(fîhi), fîhi ricâlun yuhıbbûne en yetetahherû, vallâhu yuhıbbul muttahhirîn(muttahhirîne).

 

1. lâ tekum : ikâme etme (namaz kılma)
2. fî-hi : orada
3. ebeden : ebediyyen
4. le : elbette
5. mescidun : bir mescid
6. ussise : tesis edildi
7. alâ et takvâ : takva üzerine
8. min evveli yevmin : ilk günden
9. ehakku : haktır, daha uygundur
10. en tekûme : senin ikâme etmen (namaza durman)
11. fî-hi : onun içinde
12. fî-hi : orada vardır
13. ricâlun : adamlar
14. yuhıbbûne : severler
15. en yetetahherû : temizlenmeleri, temizlenmek
16. ve allâhu : ve Allah
17. yuhıbbu el muttahhirîne : temizlenenleri sever

İmam İskender Ali Mihr

: Ebediyyen orada namaz kılma (ikâme etme). İlk günden takva üzerine

tesis edilen (kurulan) mescid, orada namaz kılmak için elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi (kalbini temizlemeyi, arınmayı) seven

adamlar vardır. Ve Allah, temizlenmiş (arınmış) olanları sever.
Diyanet İşleri : Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah’a karşı

gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır.

Allah da tertemiz olanları sever.
Abdulbaki Gölpınarlı : Orada hiçbir zaman namaz kılma. İlk günden îtibâren Allah'tan

çekinmek ve ona itaât etmek temeli üstüne kurulmuş olan mescit, elbette namaz kılmana daha lâyıktır. Orada öyle erler var ki arınmayı severler

ve Allah, temizlenip arınanları sever.
Adem Uğur : Onun içinde asla namaz kılma! İlk günden takvâ üzerine kurulan

mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda

temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
Ali Bulaç : Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman durma. Daha ilk

gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, arınmayı içten arzulayan

adamlar vardır. Allah arınanları sever.
Ali Fikri Yavuz : Ey Rasûlüm, orada (Mescid-i Dırar’da) ebediyyen namaza durma. İlk

günden beri temelleri takva üzerine kurulan MESCİD (Kuba mescidi) içerisinde namaza durmana daha lâyıktır. Orada, günahlardan ve pisliklerden temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da böyle çok

temizlenenleri sever.
Bekir Sadak : O mescide hic girme! Ilk gununden beri Allah'a karsi gelmekten

sakinmak icin kurulan mescidde bulunman daha uygundur. Orada, arinmak

isteyen insanlar vardir. Allah, arinmak isteyenleri sever.
Celal Yıldırım : O mescidde hiçbir zaman (namaz için) durma. İlk gününde takva (Allah

korkusu, saygısı ve kötülükten korunma) üzere kurulan mescidde durman daha lâyık ve uygundur. Onun içinde temizlenip arınmayı sevenler vardır.

Allah da çokça temizlenenleri sever.
Diyanet İşleri (eski) : O mescide hiç girme! İlk gününden beri Allah'a karşı gelmekten

sakınmak için kurulan mescidde bulunman daha uygundur. Orada, arınmak

isteyen insanlar vardır. Allah, arınmak isteyenleri sever.
Diyanet Vakfi : Onun içinde asla namaz kılma! İlk günden takvâ üzerine kurulan

mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda

temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
Edip Yüksel : Böyle bir yerde ebediyyen namaza durma. İlk günden itibaren

erdemlilik üzere kurulan mescid, namaz kılman için çok daha uygundur.

Orada temizlenmek isteyen insanlar vardır ve ALLAH temizlenenleri sever.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onun için ebedâ namaza durma, tâ ilk günden temeli takva üzerine

kurulan mescid, içinde kıyamına elbette daha lâyık ve müstahıktır, onun içerisinde öyle rical var ki çok temizlenmeyi severler, Allah da çok

temizlenenleri sever
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onun için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk gününde temeli takva

üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun içerisinde tertemiz olmayı seven kimseler vardır. Allah da çokça

temizlenenleri sever.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O mescit içinde sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli

takva üzerine kurulan mescit elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da

arınmış, ak pak olmuş olanları sever.
Fizilal-il Kuran : Orada asla namaza durma. İlk gününden itibaren Allah korkusu temeli

üzerine kurulan mescid, içinde namaz kılmana daha lâyık bir yerdir. Orada günahlardan arınmayı özleyen kimseler vardır. Allah günahlardan

arınanları sever.
Gültekin Onan : Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde ebediyen durma. Daha ilk

gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, arınmayı içten arzulayan

adamlar vardır. Tanrı arınanları sever.
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) onun içerisinde hiç bir vakit (namaza durma). Tâ ilk

gününde temeli takvaa üzerine te'sîs edilen mescid, senin içinde kıyaamına elbet daha lâyıkdır. Orada tertemiz olmalarını arzu etmekde

olan rical vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
İbni Kesir : Orada asla durma. İlk gününden takva üzerine kurulmuş olan mescid,

içinde durmana daha uygundur. Orada temizlenmek isteyen adamlar vardır.

Allah, temizlenmek isteyenleri sever.
Muhammed Esed : Böyle bir yere asla adımını atma! İçine adım atacağın en uygun

mescid, daha ilk günden beri Allah'tan yana sağlam bir bilinç ve duyarlık temeli üstünde yükseltilen mescittir. (Öyle bir mescid ki) orada arınmak isteğiyle dolup taşan adamlar vardır, (ki zaten) Allah

(da) kendini arındıranları sever.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onun içinde ebedîyen namaz kılma. İlk günden beri takvâ üzere

müesses olan bir mescid, elbette onun içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde öyle birtakım rical vardır ki, tertemiz olmayı

severler, Allah Teâlâ da çok temizlenenleri sever.
Şaban Piriş : O mescide hiç girme, ilk günden takva üzerinde bina edilen mescit

içinde bulunmaya daha layıktır. Orada arınmayı arzulayan insanlar

vardır. Allah, arınanları sever.
Suat Yıldırım : O Mescid-i Dırar'da hiç bir zaman namaz kılma! Ta ilk günden, temeli

takvâ üzere kurulan mescidde namaza durman daha münasiptir. Orada, maddî ve manevî kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da

temizlenenleri sever.
Süleyman Ateş : Orada asla namaza durma, tâ ilk günden takvâ üzere kurulan mescid,

elbette içinde namaza durmana daha uygundur. Onda temizlenmeyi seven

erkekler vardır. Allâh da temizlenenleri sever.
Tefhim-ul Kuran : Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman durma. Daha ilk

gününden takva temelli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, arınmayı içten arzulayan

adamlar vardır. Allah arınanları sever.
Ümit Şimşek : Orada asla namaz kılma. İlk günden beri takvâ üzerine kurulu bulunan

mescid, senin namaz kılmana daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi seven

adamlar vardır; Allah ise çok temizlenenleri sever.
Yaşar Nuri Öztürk : Böyle bir mescitte sakın namaza durma! Daha ilk gününde takva

üzerine kurulan bir mescit, içinde namaz kılman için çok daha uygundur. Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte. Allah,

temizlenenleri sever.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.