Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages

Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 109
Sonraki Ayet : 110
Ayetin Tefsiri :

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Lâ tekum fîhi ebedâ(ebeden), le mescidun ussise alet takvâ min evveli yevmin ehakku en tekûme fîh(fîhi), fîhi ricâlun yuhıbbûne en yetetahherû, vallâhu yuhıbbul muttahhirîn(muttahhirîne).

 

1. lâ tekum : ikâme etme (namaz kılma)
2. fî-hi : orada
3. ebeden : ebediyyen
4. le : elbette
5. mescidun : bir mescid
6. ussise : tesis edildi
7. alâ et takvâ : takva üzerine
8. min evveli yevmin : ilk günden
9. ehakku : haktır, daha uygundur
10. en tekûme : senin ikâme etmen (namaza durman)
11. fî-hi : onun içinde
12. fî-hi : orada vardır
13. ricâlun : adamlar
14. yuhıbbûne : severler
15. en yetetahherû : temizlenmeleri, temizlenmek
16. ve allâhu : ve Allah
17. yuhıbbu el muttahhirîne : temizlenenleri sever

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

E fe men essese bunyânehu alâ takvâ minallâhi ve rıdvânin hayrun em men essese bunyânehu alâ şefâ curufin hârin fenhâre bihî fî nâri cehennem(cehenneme), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

 

1. e fe men : o kimse mi
2. essese : tesis etti
3. bunyâne-hu : binasının temelini kuran
4. alâ takvâ : takva üzerine
5. min allâhi : Allah'tan
6. ve rıdvânin : ve bir rıza
7. hayrun : daha hayırlı
8. em men : yoksa kimse
9. essese : tesis etti
10. bunyâne-hu : binasının temelini kuran
11. alâ şefâ : kenar üzerine, kenarına
12. curufin : sellerin getirip yığdığı çamur, çürük, yıkılacak toprak, curuf
13. hârin : düşen, devrilen
14. fenhâre : birlikte yıkılır, göçer, çöker
15. bi-hî : onunla
16. fî nâri cehenneme : cehennem ateşinin içine
17. ve allâhu : ve Allah
18. lâ yehdî : hidayete erdirmez
19. el kavme ez zâlimîne : zalimler kavmi, topluluğu

İmam İskender Ali Mihr

: Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı, daha

hayırlıdır, yoksa binasını kayan (düşen) bir çamur yığını kenarına kuran (tesis eden) kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber (kendisi de) göçer. Ve Allah, zalimler kavmini (topluluğunu) hidayete

erdirmez.
Diyanet İşleri : Binasını takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) ve O’nun rızasını

kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru

yola erdirmez.
Abdulbaki Gölpınarlı : Yapıyı Allah'tan korkup çekinme ve rızâsını kazanma temelleri üstüne

yapan mı daha hayırlıdır, yoksa temelini, kayıp gitmekte olan bir yarın kıyısına yapıp da o yapıyla beraber cehennem ateşine yıkılıp göçen mi?

Ve Allah, zulmeden topluluğu doğru yola sevketmez.
Adem Uğur : Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha

hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler

topluluğunu doğru yola iletmez.
Ali Bulaç : Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse

mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi?

Allah, zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.
Ali Fikri Yavuz : O halde, dininin binasını, sağlam bir temel olan Allah korkusu ve

rızası üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır; yoksa binasını çökecek bir yarın kenarına kurup da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan mı?

Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
Bekir Sadak : Yapisini, Allah'tan sakinmak ve Onun hosnudluguna ermek icin yapan

kimse mi daha hayirlidir; yoksa, yapisini kayacak bir yar kiyisina yapip da onunla beraber cehennem atesine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden

kimselere dogru yolu gostermez.
Celal Yıldırım : Yapısını, Allah'tan korkup (kötülüklerden) sakınmak ve O'nun

rızâsına erişmek (temeli ve niyeti) üzerine kuran mı hayırlıdır, yoksa yapısını, çökmek üzere bulunan bir yar kenarına kurup da onunla beraber Cehennem ateşine yıkılıp giden mi hayırlıdır ? Allah zulmeden topluluğu

doğru yola eriştirmez.
Diyanet İşleri (eski) : Yapısını, Allah'tan sakınmak ve Onun hoşnudluğuna ermek için yapan

kimse mi daha hayırlıdır; yoksa, yapısını kayacak bir yar kıyısına yapıp da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden

kimselere doğru yolu göstermez.
Diyanet Vakfi : Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha

hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler

topluluğunu doğru yola iletmez.
Edip Yüksel : Yapısını ALLAH'ın onayı ve erdemlilik üzerine kuran mı, yoksa

yapısını bir uçurumun kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı daha iyidir? ALLAH zulmeden bir toplumu doğruya

ulaştırmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : O halde binasını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kurmuş olan

mı hayırlıdır, yoksa binasını seyl bıçığında sarkan bir yarın kenarına kurup da onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu

hidayete erdirmez
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O halde binasını, Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kumuş olan

mı daha hayırlıdır, yoksa binasını sel bıçığında sarkan bir yar kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler

topluluğunu hidayete erdirmez!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O halde binasını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kurmuş olan

mı hayırlıdır, yoksa binasını yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı daha hayırlı? Allah,

zalimler güruhunu hidayete erdirmez.
Fizilal-il Kuran : Yapısını Allah korkusu ve hoşnutluğu temeli üzerine kuran mı

hayırlıdır, yoksa yapısını kaymak üzere olan bir yarın üzerine kurup da o yarla birlikte cehenneme kayan kimse mi hayırlıdır? Allah zalimler

güruhunu doğru yola iletmez.
Gültekin Onan : Binasının temelini, Tanrı korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse

mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi?

Tanrı, zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.
Hasan Basri Çantay : Binasını Allah korkusu ve rızaâsı üzerine kuran kimse mi hayırlıdır,

yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurub da onunla beraber kendisini de cehennem ateşine çöküb giden kimse mi? Allah, zaalimler

güruhuna hidâyet vermez.
İbni Kesir : Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha

hayırlıdır, yoksa binasını bir yar kenarına kurup da onunla birlikte kendisini de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler

güruhunu hidayete erdirmez.
Muhammed Esed : O halde, hangisi daha iyidir? Yapısını Allah'a karşı sağlam bir

sorumluluk bilinci ve O'nun hoşnutluğu(nu kazanma çabası) üzerinde yükselten mi; yoksa yapısını kaygan bir yar kenarına kuran ve sonra da onunla beraber yuvarlanıp cehennem ateşini boylayan mı? Allah (bile

bile) kötülük yapan topluluğu doğru yola yöneltmez:
Ömer Nasuhi Bilmen : O halde binâsını Allah Teâlâ'dan bir korku ve bir rıza, üzerine

kurmuş olan kimse mi hayırlıdır, yoksa binâsını yıkılmakta bulunan bir yarın kenarı üzerine kurup da onunla beraber Cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah Teâlâ da zalimler olan bir kavmi hidâyete

erdirmez.
Şaban Piriş : Binasını, Allah’tan korkma ve O’nun rızası üzerine kuran kimse mi

hayırlıdır; yoksa, binasını, kaymak üzere olan bir uçurum kenarına yapıp da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalim

topluma yol göstermez.
Suat Yıldırım : Binasını, Allah’a karşı gelmekten sakınma ve Onun rızasını kazanma

temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır;yoksa yapısını, yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler gürûhunu hidâyet etmez, umduklarına

eriştirmez.
Süleyman Ateş : Yapısını, Allah'tan korku ve rızâ üzerine kuran mı hayırlıdır, yoksa

yapısını bir yarın kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine

yuvarlanan mı? Allâh zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez.
Tefhim-ul Kuran : Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse

mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi?

Allah, zulme sapan bir topluluğa hidayet vermez.
Ümit Şimşek : Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve Onun rızasını kazanma

ilkesi üzerine temellendiren kimse mi daha hayırlıdır, yoksa çökmeye yüz tutmuş bir uçurum kenarına kurup da onunla beraber Cehennem ateşine

yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler güruhuna yol göstermez.
Yaşar Nuri Öztürk : Peki, binasını Allah'tan gelen bir sakınma duygusu ve hoşnutluk

üzerine kuran mı hayırlıdır yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah,

zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET