FANDOM


Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 110
Sonraki Ayet : 111
Ayetin Tefsiri :

لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Lâ yezâlu bunyânuhumullezî benev rîbeten fî kulûbihim illâ en tekattaa kulûbuhum, vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

 

1. lâ yezâlu : zail olmaz, devam eder
2. bunyânu-hum ellezî : onların binası ki o
3. benev : inşa ettiler
4. rîbeten : bir şüphe, bir nifak olarak
5. fî kulûbi-him : onların kalplerinde
6. illâ : ancak, yalnız, oluncaya kadar
7. en tekattaa : parçalanmak
8. kulûbu-hum : onların kalpleri
9. vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
10. alîmun : bilendir
11. hakîmun : hüküm veren ve hikmet sahibidir

İmam İskender Ali Mihr

: Onların yapmış oldukları bina, kalplerinde, kalpleri parçalanana

kadar, bir nifak ve şüphe olarak devam edecek (zail olmayacak). Ve

Allah; Alîm (en iyi bilen)dir, Hakîm (hüküm veren ve hikmet sahibi)dir.
Diyanet İşleri : Kurmuş oldukları binaları, (ölüp de) kalpleri paramparça olmadıkça

yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah,

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Onların kurdukları yapı, kalpleri parçalanıp gitmedikçe kalplerine

şüphe vermeden bir an bile geri kalmaz ve Allah, her şeyi bilir, hüküm

ve hikmet sâhibidir.
Adem Uğur : Yaptıkları bina, (ölüp de) kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine

devamlı olarak bir kuşku (sebebi) olacaktır. Allah çok iyi bilendir,

hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Onların kalbleri parçalanmadıkça, kurdukları bina kalblerinde bir

şüphe olarak sürüp gidecektir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Onların yapmış bulundukları binaları, kalblerinde bir şüphe ve nifak

düğümü olarak kalacaktır. Meğer ki kalbleri, ölmek suretiyle parçalanmış

olsun. Allah Alîm’dir, Hâkim’dir.
Bekir Sadak : Yaptiklari bina, kalblerinde suphe ve izdirap kaynagi olmakta kalbleri paralanana kadar devam edecektir. Allah bilendir, hakimdir. *
Celal Yıldırım : Onların kurdukları yapı, kalblerinde hep bir şüphe olarak kala cak;

kalbleri didik didik oluncaya kadar (sürüp gidecek). Allah her şeyi

hakkıyle bilendir, hikmetle yürütendir.
Diyanet İşleri (eski) : Yaptıkları bina, kalblerinde şüphe ve ızdırap kaynağı olmakta kalbleri paralanana kadar devam edecektir. Allah bilendir, hakimdir.
Diyanet Vakfi : Yaptıkları bina, (ölüp de) kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine

devamlı olarak bir kuşku (sebebi) olacaktır. Allah çok iyi bilendir,

hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Kurdukları yapı, yürekleri parçalanıncaya dek kalplerinde bir kuşku kaynağı olarak kalacaktır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onların kurmuş oldukları bünyanları kalblerinde bir nifak ukdesi olup kalacak, meğer ki kalpleri parçalansın, Allah alîmdir, hakîmdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onların kurmuş oldukları yapıları, kalpleri parçalanıncaya kadar,

kalplerinde bir nifak düğümü olup kalacaktır. Allah, bilendir, hikmet

sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onların kurmuş oldukları bu türlü binalar, kalpleri parça parça

olmadıkça, kalblerinde bir nifak düğümü olup kalacaktır. Allah, alîmdir,

hakîmdir.
Fizilal-il Kuran : Yaptıkları o yapı kalpleri paralanana kadar, yüreklerinde bir kuşku

kaynağı olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilir ve her yaptığı

yerindedir.
Gültekin Onan : Onların kalpleri parçalanmadıkça, kurdukları bina kalplerinde bir

şüphe olarak sürüp gidecektir. Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir.
Hasan Basri Çantay : Onların kurdukları bina, kalblerinde daimî bir şek (ve nifaaka

sebeb) olacakdır. Meğer ki kalbleri (ölümle) parçalanmış olsun. Allah

(her şey'i) çok iyi bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.
İbni Kesir : Kalbleri paralayıncaya kadar kurdukları bina kalblerinde kuşku kaynağı olmaya devam edecektir. Allah; Alim'dir, Hakim'dir.
Muhammed Esed : Böylelerinin kurduğu mescid, içlerini paralayıp onları tüketinceye

kadar kalplerinde bir şüphe ve huzursuzluk kaynağı olmaktan öteye gitmeyecektir. (Hatırlayın ki, bunu böylece açıklayan) Allah her hükmüyle ince, derin bir gerçeğe işaret eden mutlak ve sınırsız bilgi

sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onların kurmuş oldukları bina, onların gönüllerinde bir işkil olarak

zail olmayacaktır. Meğer ki gönülleri parça parça olsun. Ve Allah Teâlâ

alîmdir, hakîmdir.
Şaban Piriş : Onların kalplerinde kurduğu bina, kalpleri paramparça olana kadar bir nifak olacaktır. Allah alimdir, hakimdir.
Suat Yıldırım : Yaptıkları bina, kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar,

içlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi

çok iyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Yaptıkları bina, kalbleri parçalanıncaya dek yüreklerinde bir kuşku olarak kalacaktır. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Onların kalbleri parçalanmadıkça, kurdukları bina kalblerinde bir

şüphe olarak sürüp gidecektir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi

olandır.
Ümit Şimşek : Kurdukları bina, onlar ölüp de kalpleri parçalanıncaya kadar

kalplerinde bir şüphe olarak kalır. Allah ise herşeyi bilir, herşeyi

hikmetle yapar.
Yaşar Nuri Öztürk : Kurdukları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerinde bir kuşku olmaya devam edecektir. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.