FANDOM


Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 114
Sonraki Ayet : 115
Ayetin Tefsiri :

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ

Ve mâ kânestigfâru ibrâhîme li ebîhi illâ an mev’ıdetin vaadehâ iyyâh(iyyâhu), fe lemmâ tebeyyene lehû ennehuaduvvun lillâhi teberre’e minh(minhu), inne ibrâhîme le evvâhun halîm(halîmun).

 

1. ve mâ kâne estigfâru : ve bağışlanma, mağfiret dilemesi
2. ibrâhîme : İbrâhîm'in
3. li ebî-hi : babası için
4. illâ : yalnız, sadece
5. an mev'ıdetin : vaadden, vaadedilenden dolayı
6. vaade-hâ : ona vaadetti
7. iyyâ-hu : yalnız ona
8. fe lemmâ : artık, olunca
9. tebeyyene : açığa çıktı, belli oldu
10. lehu : onun için
11. enne-hu : onun, ...olduğu, çünkü o
12. aduvvun : bir düşman
13. li allâhi : Allah'a
14. teberre'e : uzaklaştı, berî oldu
15. min-hu : ondan
16. inne ibrâhîme : muhakkak İbrâhîm
17. le evvâhun : elbette Allah'a yalvarıp yakaran, çok üzülen, çok acı çeken, yüreği sızlayandır
18. halîmun : merhametli ve yumuşak huylu

İmam İskender Ali Mihr

: Ve İbrâhîm'in babası için mağfiret dilemesi olamaz (olmaz). Yalnız

ona vaadettiği vaad hariç. Fakat onun (babasının), Allah'ın düşmanı olduğu, ona belli olduğu (beyan edildiği) zaman, ondan uzaklaştı. İbrâhîm muhakkak ki evvah (yüreği çok sızlayan)tır, halîm (çok

merhametli)dir.
Diyanet İşleri : İbrahim’in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz

yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca,

ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.
Abdulbaki Gölpınarlı : İbrahim'in, atası için yarlıganma dilemesi, ancak ona vaadettiğini

tutmak içindi. Fakat onun, Allah düşmanı olduğu kendisince iyice anlaşıldığı zaman ondan vazgeçti. Şüphe yok ki İbrahim, çok ağlayıp duâ

eden, insanlara fazlasıyla merhamet eden bir zattı.
Adem Uğur : İbrahim'in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden dolayı

idi. Ne var ki, onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı

idi.
Ali Bulaç : İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, yalnızca ona verdiği bir

söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duygulu, yumuşak

huyluydu.
Ali Fikri Yavuz : İbrahim’in, babası için mağfiret dilemesi ise, ancak ona önceden

vermiş olduğu bir sözden dolayı idi. Fakat babasının Allah’a bir düşman olduğu, kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı (istiğfar etmedi). Gerçekten İbrahim (aleyhisselâm), çok ah çeken (ince duygulu),

merhametli ve yumuşak ahlâklıydı.
Bekir Sadak : Ibrahim'in, babasi icin magfiret dilemesi, sadece ona verdigi bir sozden oturu idi.
Celal Yıldırım : İbrahim'in kendi babası için istiğfarına gelince, bu sırf ona

verdiği bir sözden dolayı idi. Babasının bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca, İbrahim ondan ilgisini kesip uzaklaştı. Doğrusu ibrahim

yufka yürekli ve çok yumuşak tabiatlı, güzel ahlâklı idi.
Diyanet İşleri (eski) : İbrahim'in, babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi.
Diyanet Vakfi : İbrahim'in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden dolayı

idi. Ne var ki, onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı

idi.
Edip Yüksel : İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesinin biricik sebebi ona

önceden söz vermiş olmasıydı. Ne zaman ki onun ALLAH düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. İbrahim, çok duygulu ve çok

şefkatli idi.
Elmalılı Hamdi Yazır : İbrahimin babası hakkındaki istiğfarı da sırf ona vermiş olduğu bir

va'dden dolayı idi, böyle iken onun için Allah düşmanı olduğu kendisine tebeyyün edince ondan teberri etti, her halde İbrahim çok yanık, çok

halîm idi
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İbrahim'in babası hakkındaki af dilemesi de sadece ona vermiş olduğu

bir sözden dolayı idi. Böyle iken onun bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca, ondan ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim, çok bağrı yanık,

çok halim idi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İbrahim'in babası için istiğfar etmesi de sırf ona vermiş olduğu bir

sözden dolayı idi. Böyle iken onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıklanınca o işten vazgeçti. Şüphesiz ki İbrahim, çok bağrı yanık, çok

halim birisi idi.
Fizilal-il Kuran : İbrahim'in babası için af dilemesi, ona bu yolda söz verdiği içindi.

Fakat babasının bir Allah düşmanı olduğunu kesinlikle anlayınca, onunla

ilişkisini kesti. İbrahim gerçekten çok duygulu ve yumuşak kalpli idi.
Gültekin Onan : İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, yalnızca ona verdiği bir

söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten Tanrı'ya düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duygulu, yumuşak

huyluydu.
Hasan Basri Çantay : İbrâhîmin, babasına olan istiğfaarı ancak ona etdiği bir va'dden

dolayı idi. Yoksa onun Allahın bir düşmanı olduğu kendisince besbelli olunca o, (bu istiğfaarını kesdi ve) ondan uzaklaşdı. Ibrâhîm cidden pek çok tezarru' ve niyaz eden, (kalbi yufka ve ezaya karşı) gerçekden

sabırlı (bir zât) idi.
İbni Kesir : İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi; sadece ona verdiği bir

vaadden dolayı idi. Ama onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli

olunca; ondan uzaklaştı. Muhakkak ki İbrahim, çok içli ve halim idi.
Muhammed Esed : İbrahim'in (buna benzer bir durumda) babasının bağışlanması için

yaptığı duaya gelince, bu sadece o'nun berikine (daha sağlığında) vermiş bulunduğu bir söze dayanıyordu. Ama o'na berikinin Allah'ın düşmanı olduğu açıklandığı zaman (İbrahim) ondan hemen kopup uzaklaştı. Zaten

İbrahim çok ince ruhlu, yumuşak huylu biriydi.
Ömer Nasuhi Bilmen : İbrahim'in babası için istiğfarda bulunması ise ancak ona yapmış

olduğu bir vaadden dolayı idi. Vaktâ ki onun Allah için bir düşman olduğu kendisine tebeyyün etti. Hemen ondan berî oldu. Şüphe yok ki,

İbrahim elbette çok ah vah eden yumuşak tâbiatlı bir zât idi.
Şaban Piriş : İbrahim’in babası için bağışlanma dilemesi, sadece ona verdiği bir

sözden dolayı idi. Allah’ın düşmanı olduğunu kesin olarak anlayınca

ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok içli ve yumuşak kalpli idi.
Suat Yıldırım : İbrâhim’in, babası için af dilemesi ise, sırf ona yaptığı vaadi

yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrâhim çok yumuşak huylu

ve pek sabırlı idi.
Süleyman Ateş : İbrâhim'in babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir

sözden ötürü idi. Fakat onun, bir Allâh düşmanı olduğu, kendisine belli olunca ondan uzak durdu. Gerçekten İbrâhim, çok içli ve yumuşak huylu

idi.
Tefhim-ul Kuran : İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi, ona yalnızca verdiği bir

söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah'a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim, çok duygulu, yumuşak

huyluydu.
Ümit Şimşek : İbrahim'in babası hakkında af dilemesi de ona verdiği bir sözden

ileri gelmişti. Onun Allah düşmanı olduğu ortaya çıkınca İbrahim de

ondan uzaklaştı. Gerçekten İbrahim çok içli ve yumuşak huylu birisiydi.
Yaşar Nuri Öztürk : İbrahim'in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz

yüzündendi. Onun Allah düşmanı olduğu kendisi için açıklık kazanınca, ondan uzaklaştı. Şu bir gerçek ki, İbrahim başkaları için gamlanıp ah

eden ince yürekli, yumuşak bir insandı/tam bir evvâhtı.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.