Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 121
Sonraki Ayet : 122
Ayetin Tefsiri :

وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Ve lâ yunfikûne nefakaten sagîreten ve lâ kebîreten ve lâ yaktaûne vâdien illâ kutibe lehum lî yeczîyehumullâhu ahsene mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

 

1. ve lâ yunfikûne : ve infâk etmezler, vermezler (ki)
2. nefakaten : bir nafaka
3. sagîreten : küçük
4. ve lâ : ve olmaz
5. kebîreten : büyük
6. ve : ve
7. lâ yaktaûne : geçmezler (ki)
8. vâdien : bir vadi
9. illâ : ...den başka olmaz, olmasın
10. kutibe : yazıldı
11. lehum : onlara
12. lî yeczîye-hum allâhu : Allah'ın onları mükâfatlandırması
13. ahsene : en güzel
14. mâ kânû : oldukları şeyi
15. ya'melûne : yapıyorlar

İmam İskender Ali Mihr

: Ve küçük ve büyük bir nafaka, infâk etmezler (vermezler) ve bir

vadiyi geçmezler ki; Allah'ın, onların yaptıklarını en ahsen (en güzel)

şekilde mükâfatlandırması için onların üzerine yazılmış olmasın.
Diyanet İşleri : Allah yolunda küçük, büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi

katetmezler ki (bunlar), Allah’ın, yaptıklarının daha güzeliyle

kendilerini mükâfatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın.
Abdulbaki Gölpınarlı : Az olsun, çok olsun, hiçbir şey harcamazlar, hiçbir vâdiyi aşmazlar

ki Allah onları, yaptıklarının daha güzeliyle mükâfatlandırmayı takdîr

etmemiş olsun.
Adem Uğur : Allah onları, yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırmak

için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka

onların lehine yazılır.
Ali Bulaç : Küçük, büyük infak ettileri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları

her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara

karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.
Ali Fikri Yavuz : Onların Allah yolunda harcadıkları küçük ve büyük bir nafaka ve

geçtikleri bir vadi olmaz ki, (bunun karşılığında) Allah, yapmakta olduklarından daha güzelini kendilerine vermek için hesaplarına yazılmış

bulunmasın.
Bekir Sadak : Allah, yaptiklarinin karsiligini en guzel sekilde kendilerine vermek

uzere, az veya cok sarfettikleri her sey, yurudukleri her yol, onlar

icin yazilir.
Celal Yıldırım : Onlar küçük olsun, büyük olsun (Allah yolunda) bir şey harcamaya

görsünler ve (Allah yolunda) bir vadiyi kat'etmeye dursunlar, mutlaka Allah işleyegeldikleri (iyi-yararlı) şeylere daha güzeliyle karşılık

vermek için onlar adına (amelleri) yazılır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde kendilerine vermek

üzere, az veya çok sarfettikleri her şey, yürüdükleri her yol, onlar

için yazılır.
Diyanet Vakfi : Allah onları, yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırmak

için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka

onların lehine yazılır.
Edip Yüksel : Büyük veya küçük, yaptıkları her yardım ve aştıkları her vadi onlar

için kredi olarak yazılır. ALLAH yaptıklarının en güzeliyle kendilerini

ödüllendirir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve küçük, büyük bir masraf yapmazlar ve bir vadî kat'etmezler ki

amellerinin daha güzeliyle Allah kendilerine mükâfat etmek için

hisablarına yazılmış olmasın
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar, -küçük olsun, büyük olsun- bir harcama yapmazlar ve bir

vadiyi aşmazlar ki, Allah kendilerini işlediklerinden daha güzeliyle

mükafatlandırmak için onların hesaplarına yazmış olmasın!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onların, Allah yolunda yaptıkları küçük veya büyük her harcama veya

geçtikleri her vadi karşılığında, yaptıkları işin daha güzeliyle Allah'ın kendilerini mükâfatlandırması için sevap yazılmaması mümkün

değildir.
Fizilal-il Kuran : Yaptıkları küçük büyük bütün maddi harcamalar ve aştıkları her vadi,

mutlaka hesaplarına yazılır ki, Allah işledikleri iyilikleri en güzel

karşılıklarla ödüllendirsin.
Gültekin Onan : Küçük, büyük infak ettileri her nafaka ve (Tanrı yolunda) aştıkları

her vadi, mutlaka Tanrı'nın yaptıklarının daha güzeliyle onlara

karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.
Hasan Basri Çantay : Onlar (hak yolunda) gerek küçük, gerek büyük herhangi bir masraf

yapmaya dursunlar, bir vadiyi geçmeye dursunlar ille Allah o yapar olduklarının daha güzeliyle onlara mükâfat etmek için, (bütün onlar)

hesâblarına yazılmışdır.
İbni Kesir : Onlar, küçük veya büyük nafaka olarak ne infak ederlerse, ne kadar

yol giderler ve bir vadi geçerlerse; mutlaka onların lehine yazılır ki

Allah yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsın.
Muhammed Esed : Ve yine onlar, az ya da çok, (Allah için) ne zaman bir harcamada

bulunsalar, yeryüzünde (Allah için) ne zaman bir yol katetseler, bu onların lehine kaydedilmektedir; Allah yaptıkları her şey için onları en

güzel bir biçimde ödüllendirecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve (onlar) ne küçük ve ne de büyük bir nafaka sarfetmezler ki, ve

bir vadiyi dolaşmış olmazlar ki, illâ onlar için yazılır. Tâ ki yaptıklarından daha güzeli ile Allah Teâlâ onları mükâfaata nâil

buyursun.
Şaban Piriş : Allah tarafından yaptıklarının karşılığı olarak en güzel şekilde

ödüllendirilmek için, az ve çok infakta bulundukları her şey,

yürüdükleri her yol onlar için yazılmıştır.
Suat Yıldırım : Onlar Allah yolunda, az olsun çok olsun, hiçbir harcama yapmazlar,

hak yolda katettikleri hiçbir vadi olmaz ki,Allah, işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmek için, onların hesaplarına

yazılmış olmasın!
Süleyman Ateş : Küçük, büyük bir masraf yapmaları, bir vâdiyi geçmeleri, mutlaka

onların lehine yazılır ki Allâh onları, yaptıklarının en güzeliyle

mükâfâtlandırsın.
Tefhim-ul Kuran : Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları

her vadi, mutlaka Allah'ın yapmakta olduklarının daha güzeliyle onlara

karşılığını vermesi için, (bunlar) onlar adına yazılmıştır.
Ümit Şimşek : Onlar ister hayır için küçük veya büyük birşey harcamış, isterse bir

vadi aşmış olsunlar, bu da onların lehine yazılır ve sonunda Allah

onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendirir.
Yaşar Nuri Öztürk : Küçük büyük bir infakta bulunmaları, bir vadiyi geçmeleri, kendileri

lehine mutlaka yazılır ki, Allah onlara yapıp ettiklerinden daha

güzeliyle karşılık versin.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.