FANDOM


Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 123
Sonraki Ayet : 124
Ayetin Tefsiri :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Yâ eyyuhellezîne âmenû kâtilûllezîne yelûnekum minel kuffâri vel yecidû fîkum gilzah(gilzaten), va’lemû ennallâhe meal muttekîn(muttekîne).

 

1. yâ eyyuhâ : ey
2. ellezîne âmenû : âmenû olan (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen) kimseler
3. kâtilû : savaşın
4. ellezîne yelûne-kum : size en yakın olan kimseler
5. min el kuffâri : kâfirlerden
6. ve li yecidû : ve bulsunlar
7. fî-kum : sizde
8. gilzaten : sertlik, kuvvet, azîm
9. va'lemû (ve ı'lemu) : biliniz, bilin
10. enne allâhe : muhakkak Allah
11. mea el muttekîne : takva sahipleriyle beraberdir

İmam İskender Ali Mihr

: Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler)!

Küffardan (kâfirlerden) size en yakın olanlarla savaşın ve sizde bir kuvvet (azîm) bulsunlar! Ve biliniz ki; Allah, muhakkak takva

sahipleriyle beraberdir.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Kâfirlerden (öncelikle) yakınınızda olanlarla

savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah kendisine karşı

gelmekten sakınanlarla beraberdir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, önce kâfirlerden yakınınızda bulunanlarla savaşın,

onlar, sizde bir şiddet ve azim bulsunlar ve bilin ki Allah, hiç şüphe

yok, çekinenlerle berâberdir.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve

onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah

sakınanlarla beraberdir.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, inkâr edenlerden size en yakın olanlarla savaşın;

sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah

takva sahipleriyle beraberdir.
Ali Fikri Yavuz : Ey müminler! Önce, kâfirlerden size yakın bulunanlarla savaşın.

Onlar, sizde, şiddet ve kuvvet bulsunlar. Biliniz ki, Allah, takva

sahipleriyle beraberdir.
Bekir Sadak : Ey inananlar! Yakininizda bulunan inkarcilarla savasin; sizi

kendilerine karsi sert bulsunlar. Bilin ki Allah, kendisine karsi

gelmekten sakinanlarla beraberdir.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Kâfirlerden (coğrafî bakımdan) size yakın olanlarla

savaşın. Onlar sizde sertlik ve üstün gayret görsünler. Bilin ki, Allah

(kötülüklerden ve adaletsizlikten) sakınıp korunanlarla beraberdir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey inananlar! Yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın; sizi

kendilerine karşı sert bulsunlar. Bilin ki Allah, kendisine karşı

gelmekten sakınanlarla beraberdir.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve

onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah

sakınanlarla beraberdir.
Edip Yüksel : Ey inananlar, sizi kuşatıp saldıran kafirlerle savaşın. Sizde sertlik bulsunlar. Bilin ki ALLAH erdemlilerle beraberdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Kâfirlerin size yakın olanlarıyle

çarpışın, hem onlar sizde kalın bir kuvvet görsünler ve bilin ki Allah

korunanlarla beraberdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, kafirlerden yakınınızda olanlarla çarpışın ki,

onlar sizde kalın =çetin bir kuvvet olduğunu görsünler; bilin ki, Allah

kötülüklerden sakınanlarla beraberdir!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler, önce yakın çevrenizdeki kâfirlerle savaşın ki,

sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler. Ve iyi bilin ki, Allah

müttakilerle beraberdir.
Fizilal-il Kuran : Ey mü'minler en yakınınızdaki kâfirler ile savaşınız, bunlar sizde

sertlik bulsunlar ve biliniz ki, Allah kendisinden korkanlar ile

beraberdir.
Gültekin Onan : Ey inananlar, kafirlerden size en yakın olanlarla savaşın; sizde

'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki gerçekten Tanrı takva

sahipleriyle beraberdir.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, kâfirlerden size yakın olanlarla muhaarebe edin.

Onlar sizde büyük bir azm-ü şiddet bulsunlar. Bilin ki Allah muhakkak

takvaa saahibleriyle beraberdir.
İbni Kesir : Ey iman edenler; kafirlerden size yakın olanlarla savaşın. Ve onlar

sizde sertlik görsünler. Ve bilin ki; Allah, muhakkak müttakilerle

beraberdir.
Muhammed Esed : Siz ey imana erişenler! Hakkı inkar eden kimselerden yakınınızda

olanlarla savaşın; (öyle ki) sizi kendilerine karşı sert ve direngen bulsunlar: ve bilin ki, Allah, kendisine karşı yüksek bir sorumluluk

bilinci taşıyanlarla beraberdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Kâfirlerden civarınızda bulunanlar ile mukatelede

bulunun ve onlar sizde bir şiddet bulsunlar ve biliniz ki, Allah Teâlâ

muttakîler ile beraberdir.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Sizde büyük bir güç olduğunu görmeleri için

yakınınızda bulunan kafirlerle savaşın. Allah’ın muttakilerle beraber

olduğunu bilin.
Suat Yıldırım : Ey müminler! Size nesep ve mekân bakımından yakın olan kâfirlerle

savaşın, onlar sizde bir ciddiyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin

ki Allah, fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, yakınınızda bulunan kâfirlerle savaşın, (onlar), sizde bir katılık bulsunlar. Bilin ki Allâh, korunanlarla beraberdir.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, küfre sapanlardan size en yakın olanlarla savaşın;

sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah

takva sahipleriyle beraberdir.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Yakınınızdaki kâfirlerle savaşın ki sizde sertlik bulsunlar. Şunu da bilin ki Allah takvâ sahipleriyle beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman sahipleri! Küfre sapanların yakınınızda bulunanlarıyla

savaşın. Sizde bir sertlik bulsunlar. Şunu bilin ki Allah, sakınanlarla

beraberdir.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.