FANDOM


Kuran-ı Kerim » 9 / Tevbe - 125
Sonraki Ayet : 126
Ayetin Tefsiri :

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ

Ve emmellezîne fî kulûbihim maradun fe zâdethum ricsen ilâ ricsihim ve mâtû ve hum kâfirûn(kâfirûne).

 

1. ve emmâ : ve fakat, ama
2. ellezîne fî kulûbi-him : kalplerinde ... olan kimseler
3. maradun : hastalık
4. fe zâdet-hum : böylece onların arttı
5. ricsen : murdarlık, şüphe, küfür, pislik
6. ilâ ricsi-him : murdarlıklarına, pisliklerine
7. ve mâtû : ve ölürler
8. ve hum : ve onlar
9. kâfirûne : kâfirlerdir

İmam İskender Ali Mihr

: Ve fakat; kalplerinde hastalık (nifak, şüphe, inkâr) olanların ise

böylece murdarlıklarına (inkârlarına, şüphelerine ve pisliklerine)

murdarlık katar (daha da artırır). Ve onlar, kâfir olarak ölürler.
Diyanet İşleri : Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine pislik katmış (küfürlerini artırmış), böylece kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ama gönüllerinde hastalık olanların pisliklerine pislik katarak küfürlerini artırır ve onlar, kâfir olarak ölüp giderler.
Adem Uğur : Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince,

onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak

ölürler.
Ali Bulaç : Kalblerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik

(murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kâfir kimseler olarak

ölmüşlerdir.
Ali Fikri Yavuz : Kalblerinde bir hastalık (küfür ve nifak) olanların ise, bu sûreler, küfürlerine küfür kattı ve kâfir olarak ölüp gittiler.
Bekir Sadak : Kalblerinde hastalik olanlarin ise pisliklerine pislik katmistir; onlar kafir olarak olmuslerdir.
Celal Yıldırım : Kalblerinde hastalık bulunanlara gelince: Onların, murdarlıklarına murdarlık katıp artırmıştır ve onlar kâfir oldukları halde ölmüşlerdir.
Diyanet İşleri (eski) : Kalblerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katmıştır; onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
Diyanet Vakfi : Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince,

onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak

ölürler.
Edip Yüksel : Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince... Onların da kötülüklerine kötülük katmıştır ve onlar kafirler olarak ölürler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kalblerinde bir maraz olanlara gelince: onların da küfürlerine küfür katmıştır ve kâfir olarak ölüb gitmişlerdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kalplerinde bir hastalık olanlara gelince, onların da küfürlerine küfür katmıştır ve kafir olarak ölüp gitmişlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kalblerinde bir hastalık olanlara gelince, onların da

murdarlıklarına (küfürlerine) murdarlık (küfür) katmıştır ve kâfir

olarak ölüp gitmişlerdir.
Fizilal-il Kuran : Fâkat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu sure pisliklerine pislik ekler de onlar kâfir olarak ölürler.
Gültekin Onan : Kalplerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik

(murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kafir kimseler olarak

ölmüşlerdir.
Hasan Basri Çantay : Fakat (o sûreler) kalblerinde maraz (küfür ve nifaak) bulunanların küfürlerine küfür katıb artırdı ve onlar kâfir kâfir öldüler.
İbni Kesir : Kalblerinde hastalık bulunanların ise, murdarlıklarına murdarlık katmıştır. Ve kafir olarak ölmüşlerdir.
Muhammed Esed : Öte yandan, kalplerinde bir hastalık bulunanlarınsa, her yeni haber

inançsızlıklarına inançsızlık katar ve böylece hakkı tanımama tutumu

içindeyken ölüp giderler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Fakat kalplerinde bir hastalık olanlara gelince, (o sûrenin nüzûlü)

onların küfürlerine küfür katıp arttırmıştır ve onlar kâfirler oldukları

halde ölüp gitmişlerdir.
Şaban Piriş : Kalplerinde hastalık bulunanların pisliklerine pislik katmıştır. Ve onlar, kafir olarak ölmüşlerdir.
Suat Yıldırım : Fakat o sûreler, kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.
Süleyman Ateş : Fakat yüreklerinde hastalık olanlara gelince (bu), onların pisliklerine pislik katar. Ve onlar kâfir olarak ölürler.
Tefhim-ul Kuran : Kalblerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kâfirler olarak ölmüşlerdir.
Ümit Şimşek : İndirilen sûre, kalplerinde hastalık bulunanların da pisliğine pislik katar; sonunda onlar kâfir olarak ölürler.
Yaşar Nuri Öztürk : Kalplerinde maraz olanlara gelince, inen sure onların pisliğine pislik ekler. Kâfir olarak ölüp gittiler onlar.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.