FANDOM


Kuran-ı Kerim» 9 / TEVBE -97
Sonraki Ayet : 98
Ayetin Tefsiri :

 

الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

El a'râbu eşeddu kufren ve nifâkan ve ecderu ellâ ya'lemû hudûdemâ enzelallâhu alâ resûlih(resûlihî), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

 

1. el a'râbu : bedevî (göçebe) Araplar
2. eşeddu : daha şiddetlidir
3. kufren : küfür, inkâr bakımından
4. ve nifâkan : ve nifak bakımından
5. ve ecderu : ve daha yatkın
6. ellâ (en lâ)ya'lemû : bilmemeleri, bilmemeye
7. hudûde : sınırları
8. : şey (lerin)
9. enzele allâhu : Allah'ın indirdiği
10. alâ resûli-hi : resûlüne
11. ve allâhu : ve Allah
12. alîmun : en iyi bilendir
13. hakîmun : hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir

İmam İskender Ali Mihr

: Bedevî Araplar, küfür (inkâr) ve nifak bakımından daha şiddetlidir.

Allah'ın Resûl'üne indirdiği şeylerin sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Ve Allah; Alîm (en iyi bilen)'dir, Hakîm (hikmet sahibi,

hüküm sahibi)'dir.
Diyanet İşleri : Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın

peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha

yatkındırlar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Bedevîler, kâfirlik ve münâfıklık bakımından şehirlilerden beterdir

ve Allah'ın, Peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını daha ziyâde bilmezler, buna daha fazla onlar lâyıktır ve Allah, her şeyi bilir,

hüküm ve hikmet sâhibidir.
Adem Uğur : Bedevîler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de

Allah'ın Resûlüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah

çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Bedeviler inkâr ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın

elçisine indirdiği sınırları bilmemeye de onlar daha 'yatkın ve

elverişlidir.' Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Bedevî’ler, küfür ve nifak bakımından daha şiddetlidirler. Bununla

beraber, Allah’ın, Rasûlüne indirdiği hükümlerin sınırını bilmemeye daha lâyıktırlar. Allah her şeyi kemaliyle bilicidir, hükmünde hikmet

sahibidir.
Bekir Sadak : Bedevilerin kufur ve nifaklari her yonden, daha ileridir. Allah'in,

peygamberine indirdiginin sinirlarini bilmemek, onlara daha layiktir.

Allah bilendir, hakimdir.
Celal Yıldırım : Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha şiddetlidirler ve Allah'ın

Peygamberine indirdiği (dini hükümlerin) sınırlarını bilmemeye, tanımamaya daha yatkın ve uyumludurlar. Allah her şeyi bilen, her şeyi

hikmetle yürütendir.
Diyanet İşleri (eski) : Bedevilerin küfür ve nifakları her yönden, daha ileridir. Allah'ın,

Peygamberine indirdiğinin sınırlarını bilmemek, onlara daha layıktır.

Allah bilendir, hakimdir.
Diyanet Vakfi : Bedevîler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter, hem de

Allah'ın Resûlüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yatkındır. Allah

çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Araplar inkarcılıkta ve ikiyüzlülükte en aşırıdırlar. ALLAH'ın

elçisine indirdiğini tanımamaya da en yakındırlar. ALLAH Bilendir,

Bilgedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ârâbîler küfürce ve nifakça daha şiddetlidirler, bununla beraber

Allahın Resulüne indirdiği ahkâmın hududunu bilmemiye daha lâyıktırlar,

Allah alîmdir, hakîmdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdirler; bununla

beraber Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye

daha layıktırlar; Allah, bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bedeviler inkâr ve münafıklık bakımından daha beterdirler. Bununla

beraber Allah'ın, Resulüne indirdiği (hükümlerin) sınırlarını bilmemeye

daha yatkındırlar. Allah alîmdir, hakîmdir,
Fizilal-il Kuran : Bedevi Araplar kâfirlikte ve münafıklıkta daha aşırı; Allah'ın

peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha yatkın

kimselerdir. Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir.
Gültekin Onan : Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Tanrı'nın

elçisine indirdiği sınırları bilmemeye de onlar daha 'yatkın ve

elverişlidir.' Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hasan Basri Çantay : Bedeviler küfür ve nifak bakımından (şehirlilerden) daha beterdir.

Allahın, Resulü üzerine indirdiği (hükümler) in sınırlarını bilmemeleri de daha çok onlara lâyıkdır. Allah kemâliyle bilendir, tam bir hüküm ve

hikmet saahibidir.
İbni Kesir : Bedeviler; küfür ve nifak bakımından daha yaman ve Allah'ın

peygamberine indirdiğinin hududunu bilmemeye daha müsaittirler. Ve

Allah; Alim'dir, Hakim'dir.
Muhammed Esed : Bedeviler (arasındaki ikiyüzlüler) hakkı tanımaktan kaçınma

tavırlarında ve ikiyüzlü davranışlarında (yerleşik insanlardan) daha ısrarlıdırlar; ve Allahın, Elçisine indirdiği öğretinin sınırlarını görmezden gelmek, (başkalarına göre) onlardan daha çok beklenen bir haldir. (Allah böyle diyorsa, bu böyledir) çünkü Allah her hükmünde

ince, derin bir gerçeğe işaret eden mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bedeviler, küfürce ve nifakça daha galizdirler. Ve Allah Teâlâ'nın

Resûlüne indirmiş olduğu şeyin hududunu bilmemeğe daha layıktırlar.

Allah Teâlâ ise alîmdir, hakîmdir.
Şaban Piriş : Bedevilerin küfür ve nifakları daha ileridir. Allah’ın Resulüne

indirdiğinin sınırlarını bilmemek onlara daha uygundur. Allah alimdir,

hakimdir.
Suat Yıldırım : Bedevîler inkâr ve münafıklıkta şehirlilerden daha

şiddetli;Allah’ın, Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha

yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş : Bedevi Araplar, küfür ve iki yüzlülükçe daha yaman ve Allâh'ın,

Elçisine indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamağa daha müsâittirler.

Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Bedeviler, küfür ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın

Resulüne indirdiği sınırları bilmemeye de onlar daha 'yatkın ve

elverişlidir.' Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.
Ümit Şimşek : Bedevîler inkârda ve münafıklıkta daha şiddetli ve Allah'ın Resulüne

indirdiği hükümleri bilmemeye daha yatkındırlar. Allah ise herşeyi

bilir, her işi hikmetle yapar.
Yaşar Nuri Öztürk : Çöl Arapları; küfür, parçalanma/ikiyüzlülük yönünden daha şiddetli;

Allah'ın resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha

yatkındırlar. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.