FANDOM


Kuran-ı Kerim» 9 / TEVBE -98
Sonraki Ayet : 99
Ayetin Tefsiri :

 

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ve minel a'râbi men yettehızu mâ yunfiku magremen ve yeterabbesu bi kumud devâir(devâire), aleyhim dâiretussev’ (dâiretussev’i), vallâhu semîun alîm(alîmun).

 

1. ve min el a'râbi : ve bedevî Araplar'dan
2. men : birileri, kimseler
3. yettehızu : edinir, öyle kabul eder
4. mâ yunfiku : infâk ettiği şeyi
5. magremen : zarar, ziyan
6. ve yeterabbesu : ve bekler(ler)
7. bi kum : size
8. ed devâire : devirler, dönemler, olayların değişmesi, mü'minlere felâketli dönemlerin gelmesi
9. aleyhim : onlara, onların üzerine (olsun)
10. dâiretu es sev'i : kötü dönemler, felâketli olaylar dönemi
11. ve allâhu : ve Allah
12. semîun : en iyi işitendir
13. alîmun : en iyi bilendir

İmam İskender Ali Mihr

: Ve bedevî Araplar'dan, infâk ettiği şeyi zarar kabul eden kimseler

vardır. Ve devrin değişmesini, size (başınıza) kötü devirlerin (felâketlerin) gelmesini beklerler. Kötü dönemler (felâketli olaylar)

onların üzerine olsun! Ve Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Diyanet İşleri : Bedevîlerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyi

bir zarar sayar ve (bundan kurtulmak için) size belâlar gelmesini beklerler. Kötü belâlar kendi başlarına olsun. Allah, hakkıyla

işitendir, hakkıyla bilendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Bedevîlerden öyleleri vardır ki sarfedileni ziyan sayar ve size

belâlar gelip çatmasını gözetir durur, bekledikleri kötü belâlar, kendi

başlarına gelsin ve Allah, her şeyi duyar, bilir.
Adem Uğur : Bedevîlerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını angarya

sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (Bekledikleri) o kötü

belâ kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir.
Ali Bulaç : Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve

sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın.

Allah işitendir, bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Bedevî’lerden kimi vardır ki, Allah yolunda harcadığını ziyan sayar

ve bundan kurtulmak için, size, inkılâp ve devrimlerin gelmesini bekler. O kötü devir kendi başlarına olsun. Allah, onların söylediklerini

işitir, kalblerindekini bilir.
Bekir Sadak : Bedevilerden, Allah yolunda sarfettitlerini angarya sayanlar ve

sizin basiniza belalar gelmesini bekleyenler vardir. Belalar onlara

olsun; Allah isitir ve bilir.
Celal Yıldırım : Bedevilerden öylesi de var ki, (Allah yolunda harcadığını) cerime

sayar ve (kurtulmak için) başınıza türlü belâların gelmesini bekleyip

dururlar; belâlar onların başına... Allah her şeyi işitendir, bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Bedevilerden, Allah yolunda sarfettiklerini angarya sayanlar ve

sizin başınıza belalar gelmesini bekleyenler vardır. Belalar onlara

olsun; Allah işitir ve bilir.
Diyanet Vakfi : Bedevîlerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını angarya

sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (Bekledikleri) o kötü

belâ kendi başlarına gelmiştir. Allah pek iyi işiten, çok iyi bilendir.
Edip Yüksel : Bazı Araplar, yardımlarını bir kayıp ve angarya sayar ve sizin için

felaketler gözetlerler. En kötü felaketler onlar içindir. ALLAH

İşitendir, Bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ârâbîlerden kimi vardır ki verdiğini cerîme sayar, size zamanın

türlü türlü devr-ü inkılâbını gözetir, kötü devir kendi başlarına, Allah

semi'dir, alîmdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bedevilerden kimi de vardır ki, verdiğini angarya sayar ve size

zamanın türlü türlü belalarını gözetir. O kötü devir kendi başlarına

olsun! Allah, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bedevilerden kimi de var ki, verdiğini angarya sayar ve sizin

üzerinize belalar gelmesini bekler. O çirkin belalar kendi başlarına

olsun! Allah herşeyi işitendir, bilendir.
Fizilal-il Kuran : Kimi Bedeviler Allah'ın emri uyarınca yaptıkları harcamaları cerime,

angarya sayarlar. Ve başınıza belaların geleceği günü gözlerler. Gözledikleri o bela kendi başlarına gelesiceler! Allah herşeyi işitir,

herşeyi bilir.
Gültekin Onan : Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve

sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın.

Tanrı işitendir, bilendir.
Hasan Basri Çantay : Bedevilerden öyle kimse vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını bir

angarye sayar ve (ondan kurtulmak için) sizin üstünüze belalar gelmesini bekler durur. O belâlar kendi başlarına olsun! Allah hakkıyle işiden,

kemâliyle bilendir.
İbni Kesir : Bedevilerden öyleleri de vardır ki; infak edeceğini angarya sayar ve

sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Belalar kendi başlarına olsun.

Va Allah; Semi'dir, Alim'dir.
Muhammed Esed : Ve (yine) bedeviler arasında (Allah yolunda) harcadığı her şeye

kayıp gözüyle bakan ve (ey inananlar,) sizin darlık ve sıkıntıya düşmenizi bekleyenler var; (fakat) darlığa, sıkıntıya düşecek olan onlardır; çünkü Allah her şeyin özünü, iç yüzünü bilen, olup biten her

şeyi işitendir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiği şeyi bir ziyan

sayar. Ve sizin hakkınızda hadiselerin gelmesine intizarda bulunur. Kötü bir hadise onların üzerlerine olsun. Ve Allah Teâlâ kemaliyle işiticidir

ve bilicidir.
Şaban Piriş : Bedevilerden yaptıkları infakı zarar sayanlar ve hezimete uğramanızı

bekleyenler vardır. Onlar hezimete uğrayacak olanlardır. Allah

işitendir, bilendir.
Suat Yıldırım : Kimi bedevîler, Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar;

bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun!Allah, her şey gibi, onların

söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.
Süleyman Ateş : Bedevi Araplardan kimi var ki, verdiğini angarya sayar ve sizin

başınıza belâlar gelmesini gözetler. Kötü belâ onların başına gelsin.

Allâh işitendir, bilendir.
Tefhim-ul Kuran : Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve

sizi felâketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felâket onları sarıversin.

Allah işitendir, bilendir.
Ümit Şimşek : Bedevîlerden öylesi vardır ki, hayır için harcadığını ziyan olmuş

sayar ve başınıza felâketlerin gelmesini bekler. Felâket onların başına

insin! Allah herşeyi işitiyor, herşeyi biliyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Çöl Araplarından öylesi vardır ki, infak ettiğini bir angarya/bir

ceza ödeme sayar ve sizin başınıza belaların gelmesini bekler durur. En

kötü bela onların başına olsun! Allah çok iyi işitir, çok iyi bilir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.