Yenişehir Wiki
Advertisement


وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ


Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş’emeh(meş’emeti).1. ve ellezîne : ve onlar, ..... olanlar
2. keferû : inkâr ettiler
3. bi âyâti-nâ : âyetlerimizi
4. hum : onlar
5. ashâbu : ashab, sahip
6. el meş'emeti : uğursuzluk, amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerMuhammed Hamdi Yazır : Âyetlerimize küfr edenler ise onlardır işte: Şeâmet sahibleri (Ashab-ı Meş'eme)
Diyanet İşleri : Âyetlerimizi inkâr edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Delillerimize kâfir olanlara gelince: Onlardır sol taraf ehli.
Adem Uğur : Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,
Ahmed Hulusi : İşaretlerimizi inkâr edenler ise, onlar ashab-ı meş'emedir (sol ashabı; şakîler).
Ahmet Tekin : Âyetlerimizi, kudretimizi birliğimizi gösteren delilleri inkârda ısrar edenler, kâfirler işte onlar da hak yoldan uzaklaşarak, burnunun doğrusuna gidip zaafa uğrayanlar, kötü sonuçla karşılaşanlardır.
Ahmet Varol : Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar da sol ashabıdırlar.
Ali Bulaç : Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme).
Ali Fikri Yavuz : Ayetlerimizi inkâr edenler ise; onlar (amel defterleri sol ellerine verilenler) solculardır.
Bekir Sadak : Ayetlerimizi inkar edenler, iste onlar amel defterleri sollarindan verilenlerdir.
Celal Yıldırım : Âyetlerimizi inkâr edenler ise sol tarafta yerlerini alanlardır.
Diyanet İşleri (eski) : Ayetlerimizi inkar edenler, işte onlar amel defterleri sollarından verilenlerdir.
Diyanet Vakfi : (19-20) Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.
Edip Yüksel : Ayet ve mucizelerimizi inkar edenlerse talihsizlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Âyetlerimize küfr edenler ise onlardır işte: Şeâmet sahibleri (Ashab-ı Meş'eme)
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlardır işte şeamet sahipleri (uğursuz kimseler).
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.
Fizilal-il Kuran : Ayetlerimizi inkar edenler. İşte onlar amel defterleri soldan verilenlerdir.
Gültekin Onan : Ayetlerimize küfredenler ise sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meşeme).
Hasan Basri Çantay : Âyetlerimize küfredenler ise solcuların tâ kendileridir.
Hayrat Neşriyat : Âyetlerimizi inkâr edenler ise, onlar Ashâb-ı Meş’eme (amel defterleri sol eline verilenler)dir.
İbni Kesir : Ayetlerimize küfredenler ise, solcuların kendileridir.
Muhammed Esed : Bizim mesajlarımızın doğruluğunu inkara şartlanmış olanlar ise kötülüğe batmış kimselerdir,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi inkâr ettiler. Onlar da şeamet sahipleridir.
Ömer Öngüt : Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar sol tarafta yerlerini alan solun adamlarıdır.
Şaban Piriş : Ayetlerimizi inkar edenler, onlar sol taraf halkıdır.
Suat Yıldırım : Ayetlerimizi inkâr edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir.
Süleyman Ateş : Âyetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır (Kitabı solundan verilen uğursuz kişilerdir).
Tefhim-ul Kuran : Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme)
Ümit Şimşek : Âyetlerimizi inkâr edenler ise, defterleri sol taraftan verilecek uğursuzluk ehlidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.
Advertisement