FANDOM


فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا Edit

Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ.

1. fe : o zaman
2. kâle : dedi
3. lehum : onlara
4. resûlu allâhi : Allah'ın Resûl'ü
5. nâkate allâhi : Allah'ın Devesi
6. ve : ve
7. sukyâ-hâ : onu sulayınız


Elmalılı Hamdi Yazır: Ki o vakit demişti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın nâkasını ve sulanışını

İmam İskender Ali Mihr: O zaman Allah’ın Resûl’ü onlara: “O, Allah’ın Devesi’dir ve onu sulayınız (onun su içme sırasına riayet ediniz).” dedi.

Diyanet İşleri: Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”

Abdulbaki Gölpınarlı: Derken Allah'ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah'ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından.

Abdullah Parlıyan: Allah'ın elçisi onları: “Şu dişi deve Allah'ındır. Öyleyse bırakın suyunu içsin ve ona zarar vermeyin” demişti.

Adem Uğur: Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.

Ahmed Hulusi: Allâh Rasûlü onlara dedi ki: "Allâh'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!"

Ahmet Tekin: Allah’ın Rasulü, Sâlih onlara: 'Bu, Allah’ın dişi devesine ve onun su içme günündeki hakkına dokunmayın.' dedi.

Ahmet Varol: Allah'ın elçisi onlara dedi ki: 'Allah'ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)'.

Ali Bulaç: Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."

Ali Fikri Yavuz: Allah’ın peygamberi onlara şöyle demişti: “- Allah’ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine engel olmayın.”

Ali Ünal: Allah’ın rasûlü (Salih), kendilerini uyarmıştı: “Allah’ın gönderdiği dişi deveye zarar vermekten sakının ve onun su nöbetini gerektiği gibi gözetin.”

Bayraktar Bayraklı: (12-13) En azgınları ileri atıldığında, Allah'ın peygamberi onlara, “Allah'ın devesini bırakınız, onun su içmesine engel olmaktan sakınınız” demişti.

Bekir Sadak: Allah'in peygamberi onlara, Allah'in devesini gostermis ve: «Allah'in bu devesine ve onun su hakkina dokunmayin» demisti.

Celal Yıldırım: Allah'ın peygamberi onlara: «Allah'ın (mu'cize olarak verdiği) devesine ve su içme sırasına dikkat edin, (ona sakın kötülükle dokunmayın)» dedi.

Cemal Külünkoğlu: Allah'ın peygamberi (Salih) onlara şöyle dedi: “Allah'ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine mani olmayın!”

Diyanet İşleri (eski): Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın devesini göstermiş ve: 'Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına dokunmayın' demişti.

Diyanet Vakfi: (11-15) Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!

Edip Yüksel: ALLAH'ın elçisi, onlara, 'ALLAH'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın,' demişti.

Elmalılı Hamdi Yazır: Ki o vakit demişti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın nâkasını ve sulanışını

Elmalılı (sadeleştirilmiş): Allah'ın elçisi onlara: «Allah'ın devesini ve onun sulanışını gözetin!» demişti.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: «Allah'ın devesini ve onun su nöbetini gözetin.» demişti.

Gültekin Onan: Tanrı'nın elçisi onlara dedi ki: "Tanrı'nın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."

Harun Yıldırım: Allah’ın Rasulü onlara şöyle dedi: “Allah’ın devesine ve sulanmasına ilişmeyin!”

Hasan Basri Çantay: (Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi.

Hayrat Neşriyat: (12-13) Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah’ın peygamberi (Sâlih) onlara: 'Allah’ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!' demişti.

İbni Kesir: Allah'ın peygamberi onlara: Allah'ın devesi ve onun su hakkı, demişti.

Kadri Çelik: Allah'ın elçisi onlara dedi ki: “Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.”

Muhammed Esed: Allah'ın Elçisi onlara: "Şu dişi deve Allah'ındır, öyleyse bırakın suyunu içsin (ve ona bir zarar vermeyin)!" demişti.

Mustafa İslamoğlu: Allah'ın elçisi (Salih) şöyle demişti: "(Bu) Allah'ın devesidir; şu halde bırakın da (Allah'ın) suyunu içsin!"

Ömer Nasuhi Bilmen: (13-14) Onlara Allah'ın Resûlü demişti ki: «Allah'ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O'nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı.

Ömer Öngüt: Allah'ın Resul'ü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin!" dedi.

Şaban Piriş: Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: -Allah’ın devesine ve su hakkına riayet edin! demişti.

Sadık Türkmen: Allah’ın elçisi onlara dedi ki: “Allah’ın devesini bırakın suyunu içsin!”

Seyyid Kutub: Allah'ın elçisi onlara: 'Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın' dedi.

Suat Yıldırım: elçileri ise kendilerine: "(Mûcizevî olarak verilen) Allah’ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın!" dedi.

Süleyman Ateş: Allâh'ın elçisi onlara: "Allâh'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.

Tefhim-ul Kuran: Allah'ın elçisi onlara dedi ki: «Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.»

Ümit Şimşek: Allah'ın Resulü onlara 'İşte bu Allah'ın devesi,' dedi. 'Onun su nöbetini gözetin.'

Yaşar Nuri Öztürk: Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
Şems suresi tevafuklu Ahmet Hüsrev hattı Kuran'da Şems suresi

Şems suresi tevafuklu Ahmet Hüsrev hattı Kur'an

Bakınız

Şablon:Şemsbakınız - d


Şems
Şems suresi
91 Şems Suresi
Sure-i Şems The chapter of the Shams The chapter of the Sun
Şems Güneş Kamer Ay
Şems-i Tebrizî Mevlana
91/1 91/2 91/3 91/4 91/5 91/6 91/7 91/8 91/9 91/10 91/11 91/12 91/13 91/14 91/15
Şems Suresi/VİDEO
Şems Suresi/1-15
Şems Suresi/Video
Şems Suresi/Polonyaca
Şems Suresi/Bulgarca
Şems Suresi/Albanian
Şems-i şita Kış güneşi demektir. Aldanmak Aldanma Şems-i şita ya Tebessüm-ü nisa ya ve İltifat-ı umera ya aldanma…
Şems Suresi/Elmalı 91-ŞEMS: "Güneşe ve onun parıltısına yemin olsun". Nâziât Sûresi'nde geçtiği üzere "duhâ"nın asıl mânâsı güneşin, doğduğu mer'i ufuktan yükselip… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Şems_Suresi/Elmalı
Şems-i şita ya Tebessüm-ü nisa ya ve İltifat-ı umera ya aldanma
Duha Suresi/MAKAMLAR
Kurt ağzı bağlama
Bir nefeste süre-i Şems okuma
Şablon:Şems

Şems Suresi 1-10 (Kuran filmleri)

Şems Suresi 1-10 (Kuran filmleri)

http://www.youtube.com/watch?v=iMAu4LUDQjY&feature=related

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.