FANDOMعَبْدًا إِذَا صَلَّى

Abden izâ sallâ.

1. abden : bir kul
2. izâ : olduğu zaman
3. sallâ : namaz kıldı
Hak Dini Kur'an Dili : Bir kulu namaz kıldığında
Diyanet İşleri : (9-10) Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?
Abdulbaki Gölpınarlı : Bir kulu, namaz kılarsa.
Adem Uğur : Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)?
Ahmed Hulusi : Bilfiil salât hâlindeyken bir kulu!
Ahmet Tekin : Dua ve niyazda bulunan, namaz kılan, bizi ilâh tanıyan, candan müslüman olarak bize bağlanan, saygılı bir kulu engelliyor!
Ahmet Varol : Bir kulu namaz kılarken.
Ali Bulaç : Namaz kıldığı zaman bir kulu.
Ali Fikri Yavuz : (9-10) Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı.
Bekir Sadak : (9-10) Sen, namaz kilan kulu bundan menedeni gordun mu?
Celal Yıldırım : (9-10) Namaz kılan bir kulu, ondan alıkoyanı gördün mü ?
Diyanet İşleri (eski) : (9-10) Sen, namaz kılan kulu bundan menedeni gördün mü?
Diyanet Vakfi : (9-10) Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan) men edeni gördün mü?
Edip Yüksel : Namaz kılarken bir kulu?
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir kulu namaz kıldığında
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : namaz kılmakta olan bir kulu!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (9-10) Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
Fizilal-il Kuran : Namaz kılarken bir kulu.
Gültekin Onan : Namaz kıldığı zaman bir kulu.
Hasan Basri Çantay : (9-10) Bir kulu, namaz kılarken, men edecek (adam) gördün mü sen?
Hayrat Neşriyat : (9-10) Bir kulu (peygamberi) namaz kılarken men' edeni gördün mü?
İbni Kesir : Bir kulu, namaz kılarken?
Muhammed Esed : (Allah'ın) bir kulu(nu) namazdan?
Ömer Nasuhi Bilmen : (9-10) O kimseyi gördün mü ki, men ediyordu? Bir kulu namaz kıldığı vakit.
Ömer Öngüt : Namaz kılarken bir kulu.
Şaban Piriş : Kulu, namaz kılarken..
Suat Yıldırım : (9-10) Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye,
Süleyman Ateş : Namaz kılarken bir kulu (namazdan)?
Tefhim-ul Kuran : Namaz kıldığı zaman bir kulu.
Ümit Şimşek : (9-10) Gördün mü namaz kılacak olan kulu bundan alıkoyanı?
Yaşar Nuri Öztürk : Bir kulu namaz kılarken.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.