FANDOMكَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeh(nâsıyeti).

1. kellâ : hayır
2. le in : gerçekten eğer
3. lem yentehi : vazgeçmezse
4. le nesfean : mutlaka yakalarız, sürükleriz
5. bi en nâsıyeti : perçeminden
Hak Dini Kur'an Dili : Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vazgeçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı
Diyanet İşleri : (15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.
Abdulbaki Gölpınarlı : İş öyle değil, vazgeçmezse eğer elbette tutarız perçeminden.
Adem Uğur : Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).
Ahmed Hulusi : Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!
Ahmet Tekin : Onun yanına koymayız. Engellemesinden vazgeçmezse, o küfrün, müşriklerin liderinin perçeminden yakalar cehenneme sürükleriz.
Ahmet Varol : Hayır. Eğer (bu tutumundan) vazgeçmezse, andolsun ki onun perçeminden tutup sürükleyeceğiz.
Ali Bulaç : Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
Ali Fikri Yavuz : (Peygamberi namazdan alıkoymak isteyen kâfir Ebu Cehil, teşebbüs ve düşüncelerinden) vazgeçsin. Celâlim hakkı için, eğer (aklını başına alıb) vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden yakalayıb (ateşe) sürükleyeceğiz:
Bekir Sadak : Ama bundan vazgecmezse, and olsun ki, onu perceminden,
Celal Yıldırım : (15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem'e sürükleyeceğiz).
Diyanet İşleri (eski) : Ama bundan vazgeçmezse, and olsun ki, onu perçeminden,
Diyanet Vakfi : (15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!
Edip Yüksel : Doğrusu, buna son vermezse, yakalarız perçeminden,
Elmalılı Hamdi Yazır : Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vazgeçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sakın, şanım hakkı için, eğer (akıllanıp) vazgeçmezse, muhakkak Biz sürükleyeceğiz o alnı!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (15-16) Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
Fizilal-il Kuran : Hayır eğer bundan vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız.
Gültekin Onan : Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
Hasan Basri Çantay : (Böyle şeylerden) sakınsın o. Eğer (küfründen) vaz geçmezse, andolsun, onu aln (ının saç) ından tutub (cehenneme) sürükleriz,
Hayrat Neşriyat : Hayır! Celâlim hakkı için, eğer (bundan) vazgeçmezse, elbette o perçem(in)den tutup (onu Cehenneme) sürükleriz!
İbni Kesir : Ama bundan vazgeçmezse; andolsun ki; onu alnından tutup sürükleriz.
Muhammed Esed : Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz,
Ömer Nasuhi Bilmen : Yok, yok... Eğer nihâyet vermezse, elbette ki Biz o alnı sürükleyeceğizdir.
Ömer Öngüt : Hayır! Eğer bundan vazgeçmezse, yemin olsun ki onu perçeminden tutup sürükleriz.
Şaban Piriş : -Hayır! Eğer son vermezse, elbette perçeminden yakalayıp, sürükleriz.
Suat Yıldırım : (15-16) Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.
Süleyman Ateş : Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar (ateşe sürükler)iz,
Tefhim-ul Kuran : Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
Ümit Şimşek : Hele bir vazgeçmesin, onu alnından yakalarız:
Yaşar Nuri Öztürk : İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.