أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى

En reâhustagnâ.

1. en reâ-hu : kendini görmesi
2. istagnâ : müstağni, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması
Hak Dini Kur'an Dili : Kendini müstağni görmekle
Diyanet İşleri : (6-7) Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
Abdulbaki Gölpınarlı : Kendini ihtiyâcı yok görürse.
Adem Uğur : Kendini kendine yeterli gördüğü için.
Ahmed Hulusi : (Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.
Ahmet Tekin : Kendisinin güç, imkân ve kabiliyetlerle yeterli donanıma sahip olduğunu, vahyin, Kur’ân’ın rehberliğine ihtiyacı olmadığını ileri sürüyor!
Ahmet Varol : Kendini ihtiyaçtan uzak gördüğü için.
Ali Bulaç : Kendini müstağni gördüğünden.
Ali Fikri Yavuz : Kendini (sahib olduğu mal ile Allah’dan) müstağni görmekle...
Bekir Sadak : (6-7) Ama, insanoglu kendini mustagni sayarak azginlik eder.
Celal Yıldırım : (6-7) Hayır, hayır; (Allah'a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar.
Diyanet İşleri (eski) : (6-7) Ama, insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder.
Diyanet Vakfi : (6-8) Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
Edip Yüksel : Zenginlik taslayarak.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kendini müstağni görmekle
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kendisini artık ihtiyacı yokmuş görmekle.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
Fizilal-il Kuran : Kendini zengin gördüğü için.
Gültekin Onan : Kendini müstağni gördüğünden.
Hasan Basri Çantay : Kendisini (mal sebebiyle) ihtiyacdan vareste gördü diye.
Hayrat Neşriyat : (6-7) Hayır! Şübhesiz insan, kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görmesinden dolayı gerçekten (isyân ederek) haddini aşar!
İbni Kesir : Kendini müstağni gördüğü için.
Muhammed Esed : ne zaman kendini yeterli görse:
Ömer Nasuhi Bilmen : (6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce.
Ömer Öngüt : Kendini zengin (kendi kendine yeterli) gördüğü için.
Şaban Piriş : Kendisini ihtiyaçsız görmekle ..
Suat Yıldırım : (6-7) Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.
Süleyman Ateş : Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için,
Tefhim-ul Kuran : Kendini müstağni gördüğünden.
Ümit Şimşek : (6-7) Heyhat! İnsan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.