FANDOMأَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى

E reeytellezî yenhâ.

1. e : mı, mü
2. raeyte : sen gördün
3. ellezî : o kimse, o ki
4. yenhâ : nehyediyor, engelliyor, men ediyor
Hak Dini Kur'an Dili : Baksan a o nehyedene
Diyanet İşleri : (9-10) Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?
Abdulbaki Gölpınarlı : Gördün mü nehyedeni.
Adem Uğur : Gördün mü şu men edeni,
Ahmed Hulusi : Gördün mü o engelleyeni;
Ahmet Tekin : Gördün mü, engelleyen azgını?
Ahmet Varol : Gördün mü şu engelleyeni;
Ali Bulaç : Engellemekte olanı gördün mü?
Ali Fikri Yavuz : (9-10) Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı.
Bekir Sadak : (9-10) Sen, namaz kilan kulu bundan menedeni gordun mu?
Celal Yıldırım : (9-10) Namaz kılan bir kulu, ondan alıkoyanı gördün mü ?
Diyanet İşleri (eski) : (9-10) Sen, namaz kılan kulu bundan menedeni gördün mü?
Diyanet Vakfi : (9-10) Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan) men edeni gördün mü?
Edip Yüksel : Gördün mü, şu engelleyeni:
Elmalılı Hamdi Yazır : Baksan a o nehyedene
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Baksana o engelleyene,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (9-10) Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
Fizilal-il Kuran : Gördün mü şu men edeni.
Gültekin Onan : Engellemekte olanı gördün mü?
Hasan Basri Çantay : (9-10) Bir kulu, namaz kılarken, men edecek (adam) gördün mü sen?
Hayrat Neşriyat : (9-10) Bir kulu (peygamberi) namaz kılarken men' edeni gördün mü?
İbni Kesir : O yasaklayanı gördün mü?
Muhammed Esed : Hiç düşündün mü şu engellemeye kalkışanı
Ömer Nasuhi Bilmen : (9-10) O kimseyi gördün mü ki, men ediyordu? Bir kulu namaz kıldığı vakit.
Ömer Öngüt : Men edeni gördün mü?
Şaban Piriş : -Engelleyeni gördün mü?
Suat Yıldırım : (9-10) Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye,
Süleyman Ateş : Gördün mü şu men edeni?
Tefhim-ul Kuran : Engellemekte olanı gördün mü?
Ümit Şimşek : (9-10) Gördün mü namaz kılacak olan kulu bundan alıkoyanı?
Yaşar Nuri Öztürk : Gördün mü o yasaklayanı,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.