FANDOMبِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

Bi enne rabbeke ehvâlehâ.

1. bi enne : olması ile
2. rabbe-ke : senin Rabbin
3. evhâ lehâ : ona vahyetti
Hak Dini Kuran Dili : Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
Diyanet İşleri : Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Çünkü Rabbin, vahyetmiştir, bildirmiştir ona.
Adem Uğur : Rabbinin ona bildirmesiyle.
Ahmed Hulusi : Rabbinden ona vahiy ile.
Ahmet Tekin : Rabbinin, kendisine vahyile bildirmesi, emretmesi sebebiyle bütün haberleri anlatır.
Ahmet Varol : Çünkü Rabbin (bunu) ona vahyetmiştir.
Ali Bulaç : Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.
Ali Fikri Yavuz : Çünkü Rabbin O’na (anlatacağı şeyleri) vahy etmiştir.
Bekir Sadak : (4-5) Iste o gun, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatir.
Celal Yıldırım : Yeryüzü o gün —Rabbi cna vahyettiği için— haberlerini anlatır da anlatır.
Diyanet İşleri (eski) : (4-5) İşte o gün, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
Diyanet Vakfi : (1-5) Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
Edip Yüksel : Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Çünkü rabbın ona vahy eylemiştir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (4-5) O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır.
Fizilal-il Kuran : Çünkü Rabbin ona vahiy ile herşeyi bildirmiştir.
Gültekin Onan : Çünkü senin rabbin, ona vahyetmiştir.
Hasan Basri Çantay : Çünkü Rabbi kendisine (o vech ile) vahyetmişdir.
Hayrat Neşriyat : Çünki Rabbin, (bunu) ona vahyetmiştir (emretmiştir).
İbni Kesir : Çünkü Rabbın kendisine vahyetmiştir.
Muhammed Esed : Rabbinin vahyettiği şekilde.
Ömer Nasuhi Bilmen : Çünkü, şüphe yok Rabbin ona vahyetmiştir.
Ömer Öngüt : Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir.
Şaban Piriş : Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Suat Yıldırım : Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder.
Süleyman Ateş : Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir (onun için başından geçenleri anlatır).
Tefhim-ul Kuran : Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.
Ümit Şimşek : Çünkü Rabbin ona bunu vahyetmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.