FANDOMيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum.

1. yevme izin : o gün, izin günü
2. yasduru : ortaya çıkacak
3. en nâsu : insanlar
4. eştâten : ayrı ayrı, dağınık olarak
5. li yurav : gösterilmesi için
6. a'mâle-hum : onların amelleri
Hak Dini Kuran Dili : O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için
Diyanet İşleri : O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün insanlar, gittikleri yerden gelirler, yaptıklarını görmek için.
Adem Uğur : O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
Ahmed Hulusi : O gün insanlar, gruplar hâlinde çıkar ki çalışmalarının sonucunu görsünler!
Ahmet Tekin : O gün, insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek üzere, bölük bölük, birbirlerinden ayrı olarak kabirlerinden fırlayıp mahşere gidecekler.
Ahmet Varol : O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için çeşitli gruplar halinde çıkarlar.
Ali Bulaç : O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Ali Fikri Yavuz : O gün (kıyamette) insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için (rütbelerinin icabı) fırka fırka (kabirlerinden) çıkacaktır.
Bekir Sadak : O gun insanlar islerinin kendilerine gosterilmesi icin boluk boluk donerler.
Celal Yıldırım : O gün insanlar —amellerinin kendilerine gösterilmesi için— bölük bölük dağınık halde çıkıp gelirler.
Diyanet İşleri (eski) : O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.
Diyanet Vakfi : O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.
Edip Yüksel : O gün, insanlar yapmış oldukları kendilerine gösterilsin diye bölükler halinde çıkagelirler.
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün nâs, müteferrık surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölükler halinde fırlayıp çıkacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
Fizilal-il Kuran : O gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde, ilahi divana çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
Gültekin Onan : O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Hasan Basri Çantay : O gün insanlar, amelleri (nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için, dağınık dönecek (ler) dir!
Hayrat Neşriyat : O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için (mahşer yerinden)bölük bölük (Cennet ve Cehennemdeki yerlerine) döner(ler).
İbni Kesir : O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.
Muhammed Esed : O Gün bütün insanlar, (geçmiş) fiillerini görmek üzere biri öbüründen ayrılmış olarak ortaya çıkacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen : O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için perakende bir halde dönerler.
Ömer Öngüt : O gün insanlar, yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için gruplar halinde (ilâhi divana) çıkarlar.
Şaban Piriş : O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler.
Suat Yıldırım : İşte o gün bölükler halinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.
Süleyman Ateş : O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde (Yüce Divâna) çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
Tefhim-ul Kuran : O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp çıkarlar.
Ümit Şimşek : O gün insanlar, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük Allah'ın huzuruna çıkarlar.
Yaşar Nuri Öztürk : O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.