وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).

1. ve men : ve kim
2. ya'mel : yapar, işler
3. miskâle : ağırlık
4. zerretin : zerre, en küçük miktar
5. şerren : bir şerr
6. yera-hu : onu görür
Hak Dini Kuran Dili : Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek
Diyanet İşleri : Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim, bir zerre ağırlığı şer yapmışsa görür onu.
Adem Uğur : Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
Ahmed Hulusi : Kim de bir zerre ağırlığınca bir şerr yaparsa, onu görür.
Ahmet Tekin : Kim de, zerre miktarı bir kötülük yaparsa, cezasını da, o zaman görecektir.
Ahmet Varol : Kim de bir zerre ağırlığınca kötülük yaparsa onu görür.
Ali Bulaç : Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.
Ali Fikri Yavuz : Kim de, zerre miktarı bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.
Bekir Sadak : Kim de zerre kadar kotuluk yapmissa onu gorur. *
Celal Yıldırım : Kim de zerre kadar bir kötülük işlemişse onu görecek..
Diyanet İşleri (eski) : Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.
Diyanet Vakfi : Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
Edip Yüksel : Ve kim bir atom ağırlığı kötülükte bulunursa onu görür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.
Fizilal-il Kuran : Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.
Gültekin Onan : Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.
Hasan Basri Çantay : kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor (idiy) se onu (n cezasını) görecek.
Hayrat Neşriyat : Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa, onu görecek!
İbni Kesir : Kim de zerre mikdarı şer işlerse; onu görür.
Muhammed Esed : kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu(n karşılığını) görecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim bir zerre miktarı bir şer işler ise onu görecektir.
Ömer Öngüt : Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun cezasını görür.
Şaban Piriş : Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onu görür.
Suat Yıldırım : Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur.
Süleyman Ateş : Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.
Tefhim-ul Kuran : Kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, o da onu görür.
Ümit Şimşek : Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa, o da onu görür.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.