FANDOM


-A-Edit

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
Öncesine Gitmek İçin Üstteki Linke Tıklayınız...

ab.sözlük ac.sözlük

aç.sözlük

ad.sözlük

ae.sözlük

af.sözlük

ag.sözlük

ağ.sözlük

ah.sözlük

ai.sözlük

aj.sözlük

ak.sözlük

al.sözlük

am.sözlük

an.sözlük

ao.sözlük

ap.sözlük

ar.sözlük

as.sözlük

aş.sözlük

at.sözlük

au.sözlük

av.sözlük

ay.sözlük

az.sözlük

(veya ağzının içine) bakmak

 • ne söyleyeceğini beklemek.
 • onun sözüne göre davranmak.

... (bir) hâl almak

 • bir duruma gelmek.

... canlısı* düşkünü. ... damgasınıvurmak

 • (biri için) kötü bir yargıya varmak.

... -e kuvvet

 • herhangi bir şeye ağırlık verildiğinde kullanılır.

... fırın ekmek yemesi lâzım

 • bir duruma erişmek için pek çok emek vermesi, çalışmasıgerekir.

... gözüyle bakmak

 • yerine koymak.

... ile beraber

 • ile birlikte.

... kim ... kim

 • yakıştırılan şeyin uygunsuzluğunu belirtmeye yarar.

... olsun, ... olsun,

 • sözü geçen her şey.

... süsü vermek

 • gerçeğe aykırıolarak, kendisinde veya herhangi bir şeyde üstün bir nitelik veya değer varmışgibi

göstermek. ... ziyafeti çekmek

 • herhangi bir şeyi en iyi biçimde başarmak, herhangi bir yönüyle doyurmak.

...-a veya ...-e gelince

 • sıra gelince anlamına gelerek bir konu bittikten sonra sözü başka bir konuya geçirmeye yarar.
 • ayrıcalık gösteren bir düşünceye geçildiğini anlatır.

...-a, ...-ya getirmek

 • birini bir duruma getirerek istediği gibi davranmak.

...-den eylemek

 • yoksun bırakmak.

...-ında / ...-inde değil

 • bir şeyin söylenen niteliğine önem vermeyi anlatır.

...i tutmak

 • bir işi yapacağıve göreceği o zamana rastlamak.

...ikinci plâna düşmek

 • bir kimsenin veya topluluğun gözünde eski önemini, değerini yitirmek.

...ile beraber

 • -dığı/ -diği anda.
 • -dan / -den başka.
 • -dığı/ -diği hâlde.

...-masıyla, ...-mesi bir olmak

 • aynıanda, çabucacık, birden.

...maya veya ...meye görsün (veya gör)

 • söz konusu fiilin doğuracağısonuca kesinlik kazandırmak için kullanılır.

...nın resmidir...

 • bir durumun olacağıkesin ve bellidir.

19 Mayıs 30 Ağustos

 • Zafer Bayramı.

a

 • Seslenme bildirir.

a

 • (a:) Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duygularıgüçlendirir, cümlenin başında veya

sonunda kullanılır. a / e

 • Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamıpekiştirir.

-a- / -e-

 • İsimden fiil türeten ek.

-a / -e

 • Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer.

-a / -e

 • Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşa koşa, düşe kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden

sonra araya y sesi girer: yaşaya yaşaya, bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa örneklerinde kalıplaşmıştır. a, A

 • Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve genişolanınıgösterir.
 • Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.