FANDOM


A'la Daha iyi. Pek iyi. En yüksek. Ziyâde ve mürtefi olan.

Ala Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.

Ala Yükseklik. Büyüklük. şeref. şan.

Ala İtl. İtalyancadan gelen tabirlerin başında bulunup (usulünce, tarzında) manasını ifade eder. Meselâ: Alaturka $: Türk tarzında gibi.

Ala Farsça

Kirleten, kirli yapan.

Alâ Gr: Arabçada harf-i cerdir. Buna isim diyen de olmuştur. Müteaddit mâna ile kelimenin başına getirilir; manevî istilâ ve tefevvuk bildirmek için ekseriyâ mecrurunu istilaya delâlet eder. Bazan mecrurunun mukabiline müstâli olur. (maa) gibi müsahabet için gelir. (lâm) gibi tâlil için olur. Mücaveze için olur. Harf-i cer olan (min) mânâsına ve zarfiyyet için ve harf-i cer olan (bâ) mânâsına isim olur. "yukarıda" manasına gelir.

Üstünde, üzere.

Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] en yüksek, en yüce.

Write Yazılışlar

اعلی

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.