FANDOM


Tarık Suresi/1-17-Tarık Suresi/Elmalı/1-17 A'la Suresi/1-19 Ğaşiye Suresi/1-26-Ğaşiye Suresi/Elmalı/1-26
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Tesbih et rabının a'lâ ismine
Rabbinin yüce adını tesbih et.
Praise the name of thy Lord the Most High,
O rabbın ki yarattı da düzenine koydu
Yaratıp düzene koyan O'dur.
Who createth, then disposeth;
O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu
Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.
Who measureth, then guideth;
O rabbın ki o İbni mer'ayı çıkardı
Otlağı çıkaran,
Who bringeth forth the pasturage,
Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi
Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O'dur.
Then turneth it to russet stubble.
Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın
Bundan böyle sana Kur'ân'ı okutacağız da unutmayacaksın.
We shall make thee read (O Muhammad) so that thou shalt not forget
Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de
Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.
Save that which Allah willeth. Lo! He knoweth the disclosed and that which still is hidden;
Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız
Seni en kolay yola muvaffak kılacağız.
And We shall ease thy way unto the state of ease.
Onun için öğüd ver: öğüd fâide verirse
Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse.
Therefore remind (men), for of use is the reminder.
Saygısı olan öğüd alacaktır
Saygısı olan öğüt alacaktır.
He will heed who feareth,
Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır
Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.
But the most hapless will flout it,
O ki en büyük ateşe yaslanacaktır
O ki, en büyük ateşe girecektir.
He who will be flung to the great fire
Sonra ne ölecek onda ne hayat bulacaktır
Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır.
Wherein he will neither die nor live.
Doğrusu felâh buldu tezekkî eden
Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,
He is successful who groweth,
Ve rabbının ismini anıp da namaz kılan
Rabbinin adını anıp namaz kılan.
And remembereth the name of his Lord, so prayeth.
Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz
Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
But ye prefer the life of the world
Halbuki âhıret daha hayırlı ve daha bakâlıdır
Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Although the Hereafter is better and more lasting.
Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda
Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,
Lo! This is in the former scrolls,
İbrahim ve Musânın suhuflarında
İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde.
The Book of Abraham and Moses.
Disambig Bakınız: A’la SuresiSuresi/MEAL, A’la Suresi/VİDEO, A’la Suresi/TEFSİR, A’la Suresi/TEZHİB, A’la Suresi/HAT, A’la SuresiFAZİLETİ, A’la Suresi/HİKMETLERİ, A’la Suresi/, /KERAMETLERİ, A’la Suresi/AUDİO, A’la Suresi/HADİSLER, A’la Suresi/NAKİLLER, A’la Suresi/EL YAZMALARI, A’la Suresi/VP
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/A%27la_Suresi/1-19?oldid=106000" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.