FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Açık öğretim ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Açıklise - d


Uzaktan eğitim
Açık lise - AL - Açık öğretim -

Açık Öğretim Lisesi - AÖL
http://www.aol.meb.gov.tr
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü/Açık Öğretim Lisesi
2013-2014 Mesleki AÖL sayısal verileri MAOL - Mesleki Açık Öğretim Lisesi http://www.maol.meb.gov.tr
Açık öğretim lisesi yönetmeliği
Açık lise ogrenci sayısı/Bursa geneli23,000 - AÖF : 80,000
Açık lise ogrenci sayısı/Türkiye geneli
Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ne bağlı

Açık lise kayıtlları
(Halk Eğitime verdiler . Son genelgede . Meslek liseleri kendi okullarında kayıt yapacak. Yüz yüz yüze eğitim olduğu için..)
Okullara kayıtdan para isteniyor...
Karşı çıkarsan amirinin hasım alırsın...

Her okulda bir md yr sorumlu
Her ilçede bir şube md sorumlu
(Ama tamamen bilgisizler) Komisyon olmalı.. Herkes large. İlde şube md sorumlu olmalı

*Bursa'da Açık Lise

*Açık lise ve okul öncesi eğitim -

Yenişehir'de okul öncesinde açık lisede okuyan ve staj yapan stajerler
Giderleri okul gelirinden harcıyorlarmışşş...
Şimdi Okul Aile Birliğine Yatıyor.
Personel istihdam ediliyor...
Halbuki çeşitli kurumlardan görevlendirilenlerde var.
 %60 çalışan gizli işsiz....

Açık öğretim lisesi yönetmeliği

Memurlar Nette Forumda öğretmenler - açık öğretim bölümünde eleştiriler var...

Download the original attachment

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


AÇIK ÖĞRETİM OKULU

KASIM 2012

İÇİNDEKİLER

1- Açık Öğretimin Amacı Nedir? Edit

a- Açık Öğretim Ortaokulu b- Açık Öğretim Lisesi c- Mesleki Açık Öğretim Lisesi


2- Kimler Başvurabilir? Nerelere Başvurulur? Edit

a- Açık Öğretim Ortaokulu b- Açık Öğretim Lisesi c- Mesleki Açık Öğretim Lisesi


3- Eğitim Öğretim Sistemi Nasıldır ? Edit

a- Açık Öğretim Ortaokulu b- Açık Öğretim Lisesi c- Mesleki Açık Öğretim Lisesi4- İstatistik Bilgiler Edit

a- Açık İlköğretim Ortaokulu: b- Açık Öğretim Lisesi c- Mesleki Açık Öğretim LisesiAçık Öğretim Lisesinde Kullanılan Terimler Edit

1- Açık Öğretimin Amacı Nedir?


Açık Öğretim Ortaokulu: Okulumuz, çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşarak eğitim-öğretim sisteminin dışında kalan yetişkinlere uzaktan eğitim ilke ve teknikleriyle her yerde, her durumda eğitim- öğretim imkanı vermek.

b) Açık Öğretim Lisesi:

İlköğretimi tamamlayan ancak orta öğretime devam etmeyenler ile orta öğretimden ayrılanlara öğrenim görme fırsatı vermek, Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak, Öğrencileri yüksek öğretime hazırlamaktır.


Mesleki Açık Lisesi: Lise'nin amacı, gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri kullanarak; İlköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim-öğretim imkânı sağlamak. Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak. Bu amaçla 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikte Meslekî Açık Öğretim Lisesi'nin kurulmasına ilişkin hükümler yer almıştır.


2- Kimler Başvurabilir? Nerelere Başvurulur?


Açık Öğretim Ortaokulu: Örgün eğitim kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 15 yaşından gün alanlar. (özel eğitime muhtaç olanlar, tutuklu hükümlü olanlar, ıslah evinde kalanlar, ebeveynine bağlı yurt dışınaçıkmak zorunda kalanlar hariç) İlkokul mezunları, İlköğretim okullarının 6.,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar, ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışarıdan bitirmesınavına başvurup mezun olamayanlar, Yetişkinler ıı. kademe eğitimi başarı belgesi olanlar, Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar,

  • İkamet ettiği en yakın Ortaokul’a başvuru işlemlerini gerçekleştirmek içim başvurabilir.b) Açık Öğretim Lisesi:


İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar, Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise programından ayrılanlar, (Anadolu Öğretmen Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Sosyal BilimlerLiseleri,resmi ve özel Anadolu Liseleri, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler ve Fen Liseler) Askeri Liselerden ayrılanlar, Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgesinde belirtilen öğretim düzeylerinin, yukarıdaki şartlarından birisinitaşıyanlar, ( Denklik Belgesi ; kredili sisteme göre yapılmalı.Öğrencinin ders seçme ve kredili sisteme göre kaç kredisi olduğubelirtilmelidir. Meslek liselerinin 9. sınıfından tasdikname alıp ayrılanlar ile Öğrenim durumları ne olursa olsun,”özründen dolayı yüz yüze eğitim alamaz” raporu olanlar, cezaevlerinde hükümlübulunanlar ve yurt dışında ikamet edenler durumlarını belgelemek şartıyla açık öğretim lisesine geçiş yapabilirler.

  • il ve ilçelerde Bulunan Genel Liseler ile Milli Eğitim Müdürlüklerince

görevlendirilen Anadolu Liselerine,2- Kimler Başvurabilir? Nerelere Başvurulur? 2- Kimler Başvurabilir? Nerelere Başvurulur?c) Mesleki Açık Öğretim Lisesi:


Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne; sağlık durumu öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan; İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar, Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar, (tasdikname alanlar) Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar, (lise diplomalı) Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışındaöğrenim görmüş olanlar, kayıt yaptırabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar veya Mesleki Açık Öğretim Lisesindentasdikname alanlar. Açık Öğretim Lisesinden ayrılanlar.

  • İl ve ilçelerde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen meslek Liselerine başvurulabilir.
3- Eğitim Öğretim Sistemi Nasıldır ?


Açık Öğretim Ortaokulu: Açık öğretim sistemi, örgün ilköğretim okullarında yürütülen öğretim programlarıyla aynı olup, programın uygulama şekliyüz yüze yürütülmemektedir. Bu sebeple açık ilköğretim okulu öğrencilerine uzaktan öğretim yöntem ve teknikleriylehizmet vermektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu'nda bir öğretim yılı üç dönemden oluşur ve her dönem sonunda “Dönem Sonu Sınavı” yapılır.Dönem sonunda sınavına girilen derslerden alınan puanlar, yıl sonu başarı puanını belirler. Sınav puanına göre, 45 ve üzerialınan puan o dersin başarılmış olduğunu gösterir. Ara sınıftan gelenler ise intibak işlemi sonucuna göre sınava gireceği sayıazalabilir. Sınav sonucunda sınıf ve ders geçme kriterlerini yerine getiren öğrenci, Açık Öğretim Ortaokulu'ndan mezun olur.

Zorunlu öğrenim çağında olup tutuklu, hükümlü, bedensel engelli, özel eğitim gerektirenler ile bir yıldan fazla süreli kamugöreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisi ile birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrenciler, öğretim yılıiçindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilirler. Bunlardan 222 sayılı İlköğretim ve EğitimKanununun üçüncü maddesine göre öğrenim çağı dışına çıkanlara bu maddenin ikinci fıkrası hükmünce işlem yapılır.3- Eğitim Öğretim Sistemi Nasıldır ?


Açık Öğretim Lisesi :

Bir Öğretim yılı birbirinden bağımsız üç dönemden oluşur .Öğrenciler, dönem sonlarında yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar . Açık Öğretim Lisesine kayıtlı tüm öğrenciler, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılının sonundan itibaren 4 yıllık sisteme tabiolmuşlardır . Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. 1- Ortak Dersler 2- Alan Dersleri ( Alanlı olan öğrenciler için )

3- Seçmeli Dersler ‘den oluşur.


Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 4 yılda (8 dönem), Mezun olurlar.


Açık Öğretim Lisesi :

2010-2011 öğretim yılından itibaren Genel, Anadolu ve Fen Liselerinde alan uygulaması kaldırılmıştır . Ancak 7 veya üzeri dönemi okumakta olan öğrencilerde Alan-Bölüm uygulaması devam etmektedir . Bu durum, aynen Açık Öğretim Lisesinde de yürürlüğe girdi ve öğrencilerin alanı bölümüne ALAN YOK eklendi. Alan Yok seçerek kaydolan öğrenciler, 2012 yılı temmuz itibarıyla ilk mezunlarını vermeye başladılar. Alanı olmayan öğrencilerimiz hiçbir dönem alan seçmeyeceklerdir. Mezun olabilmek için; Öğrencinin toplam kredisi 192 olmalıdır. Yaşı 18 ve üzerinde olan öğrenciler yılda 3 dönem sınava katılarak 2,5 yılda mezun olma hakkına sahiptirler.

Not : 3. Dönem sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmalıdır3-Eğitim Öğretim Sistemi Nasıldır ?
Meslekî açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretimyılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar. Mezuniyet kredisine erişmek için de yeteri kadar seçmeli dersten başarılı olmaları gerekmektedir.


Meslekî açık öğretim lisesinde 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir. 2009-2010 eğitim öğretim yılı, ı. döneminden itibaren bütün öğrenciler 4 yıllık sisteme kayıt olmaktadırlar.

Meslekî açık öğretim lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır. öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli olan mezuniyet kredisine erişmek için, bulundukları döneme göre belirlenen alan derslerini başarmak zorundadırlar. Ortak derslerden ise başarılı ya da üç kez sınava girerek muaf olurlar.
3- Eğitim Öğretim Sistemi Nasıldır ?c) Mesleki Açık Öğretim Lisesi: 3- Eğitim Öğretim Sistemi Nasıldır ?c) Mesleki Açık Öğretim Lisesi:


Mesleki açık öğretim lisesinde meslek liselerinin programları uygulanır.

Meslekî açık öğretim lisesi mezuniyet kredi toplamı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.4 YILLIK

SİSTEME GÖREToplam

DönemiUzaktan

Eğitim

(Ortak +

Seçmeli)Yüz Yüze

Eğitim (Alan)ToplamTüm Alanlar8110130240İmam-Hatip Lisesi8130110240

4- İstatistik Bilgiler


Açık Öğretim Ortaokulu: 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Aktif+ Donuk Öğrenci Sayıları
4- İstatistik Bilgiler


Açık Öğretim Ortaokulu: 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Aktif+ Donuk Öğrenci Sayıları

4-İstatistik Bilgiler


Açık Öğretim Ortaokulu: 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Aktif+ Donuk Öğrenci Sayıları4-İstatistik BilgilerİLÇE ADIAKTİFDONUKTOPLAMBÜYÜKORHAN28230GEMLİK62251673GÜRSU59547642HARMANCIK41243İNEGÖL13831391522İZNİK30121322KARACABEY35036386KELES27431KESTEL40633439MUDANYA45558513MUSTAFAKEMALPAŞA33529364NİLÜFER16361381774ORHANELİ14013153ORHANGAZİ49157548OSMANGAZİ54535455998YENİŞEHİR17427201YILDIRIM46283775005GENEL TOPLAM17065157918644


Açık Öğretim Lisesi: Açık öğretim lisesi 2011-2012/1.dönem Bursa ili öğrenci sayıları 4-İstatistik Bilgiler


Açık Öğretim Lisesi: Açık öğretim lisesi 2010-2011/1.dönem Bursa ili öğrenci sayılarıİLÇE ADIAKTİFDONUKTOPLAMBÜYÜKORHAN24327GEMLİK49362555GÜRSU75568823HARMANCIK32133İNEGÖL11711621333İZNİK21727244KARACABEY33047377KELES18422KESTEL45438492MUDANYA41861479MUSTAFAKEMALPAŞA25733290NİLÜFER15111261637ORHANELİ1459154ORHANGAZİ40543448OSMANGAZİ44354674902YENİŞEHİR16824192YILDIRIM29463063252GENEL TOPLAM13779148115260 4-İstatistik Bilgiler


Açık Öğretim Lisesi: Açık öğretim lisesi 2009-2010/1.dönem Bursa ili öğrenci sayılarıİLÇE ADIAKTİFDONUKTOPLAMBÜYÜKORHAN22325GEMLİK42676502GÜRSU41564479HARMANCIK25429İNEGÖL10481851233İZNİK18932221KARACABEY23741278KELES19625KESTEL22832260MUDANYA33759396MUSTAFAKEMALPAŞA24243285NİLÜFER9871471134ORHANELİ12329152ORHANGAZİ34863411OSMANGAZİ35466064152YENİŞEHİR15528183YILDIRIM28914443335GENEL TOPLAM11238186213100 4-İstatistik Bilgiler


Mesleki Açık Öğretim Lisesi: Mesleki Açık öğretim lisesi 2012-2013 yılı Bursa ili Öğrenci kayıt sayılarıİLÇEYENİ KAYITKAYIT YENİLEMEKAYDI SİLİK OLDUĞU HALDE KAYIT YAPANDAHA ÖNCE TASDİKNAME ALIP GERİDÖNENTOPLAMBÜYÜKORHAN10102GEMLİK92347340473GÜRSU17314380324İNEGÖL373478372890İZNİK52175074KARACABEY14117251319KESTEL679921169MUDANYA11896230237MUSTAFAKEMALPAŞA265373271666NİLÜFER84798410561942ORHANELİ29211051ORHANGAZİ114143180275OSMANGAZİ1306212715973599YENİŞEHİR639641164YILDIRIM1054189918083141GENEL TOPLAM469469956092712326 4-İstatistik Bilgiler


Mesleki Açık Öğretim Lisesi: Mesleki Açık öğretim lisesi 2011-2012 yılı Bursa ili Öğrenci kayıt SayılarıİLÇEYENİKAYITKAYIT YENİLEMEKAYDI SİLİK OLDUĞU HALDE KAYIT YAPANDAHA ÖNCE OKULUMUZDAN TASDİKNAME ALIP GERİ DÖNENTOPLAMBÜYÜKORHAN10102GEMLİK160363172542GÜRSU11089100209İNEGÖL295426280749İZNİK2634033KARACABEY11514250262KESTEL507050125MUDANYA672950101MUSTAFAKEMALPAŞA184361141560NİLÜFER5798219521497ORHANELİ17122031ORHANGAZİ1119431209OSMANGAZİ1192204716633408YENİŞEHİR437230118YILDIRIM806205013812995Genel Toplam375665794961010841 4-İstatistik Bilgiler


Mesleki Açık Öğretim Lisesi: Mesleki Açık öğretim lisesi 2010-2011 yılı Bursa ili Öğrenci kayıt Sayıları5İLÇEYENİKAYITKAYIT YENİLEMETOPLAMBÜYÜKORHAN134GEMLİK174405579GÜRSU215328543HARMANCIK336İNEGÖL342494836İZNİK112334KARACABEY94158252KELES

22KESTEL134219353MUDANYA4889137MUSTAFAKEMALPAŞA181420601NİLÜFER4928351327ORHANELİ93039ORHANGAZİ69106175OSMANGAZİ143128144245YENİŞEHİR4887135YILDIRIM70418592563GENEL TOPLAM3956787511831 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE KULLANILAN TERİMLERORTAK DERSLER:

Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. 3 kez sınava girilip başarısız olunan ortak dersten muaf olunur.muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz.muaf ders istenirse tekrar seçilebilir. dil ve anlatım dersi zorunlu bir derstir bu dersten muaf olunmaz.

ALAN DERSLERİ :

Açık öğretim lisesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri alandan mezun olabilmeleri için alan derslerinin tamamından sınava girmeleri ve 80 alan kredilerini tamamlamaları gerekir.

SEÇMELİ DERSLER:

Gerekli mezuniyet kredisini tamamlamak için ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir.

MUAF OLMAK:

Almak zorunda olduğu ortak derslerden en az 3 kez sınava girerek başarısız olduğu dersler için kullanılır.

YENİ KAYIT (ÖN KAYIT):

Açık öğretim lisesine ilk kez kayıt yaptıran dosya inceleme ve veri giriş işlemleri tamamlanmamış olan öğrencileri ifade eder.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE KULLANILAN TERİMLERKAYIT YENİLEME:

Açık öğretim lisesinin aktif ve donuk öğrencisi olup takvimde belirtilen tarihler arasında Halk Eğitim Merkez’lerine başvurarak parasını yatırıp ders seçen öğrenciyi ifade eder.

AKTİF ÖĞRENCİ:

Yeni kayıt olup kaydı kabul edilen öğrencilerimiz ile kayıt yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır.

DONUK:

Kaydını bir kez (bir dönem) yenilemeyen öğrenciler için kullanılır.

SİLİK:

Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen yada açık öğretim lisesinden tasdikname ile ayrılan öğrenciler için kullanılır.

FORM C:

Açık öğretim lisesi öğrencisiyken kaydını sildirip tasdikname almış veya kaydını yeniletmediği için silik duruma düşmüş öğrencinin yeniden kayıt yaptırması sırasında kullanılan terimi ifade eder.


10

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.