FANDOM


Sana özel Hürriyet'in tadını çıkarmak içinGİRİŞ YAP Eğitim

Açık lise kayıtları TEOG'un ardından nakille yapılacak AA 13/08/2014 Eğitimlerini açık liselerde sürdürmek isteyen ortaokul mezunu öğrencilerin, bu yıldan itibaren Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı yerleştirme sonuçlarına göre bir liseye kaydolduktan sonra açık liselere nakil yaptırması gerekecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB bu yıl ilk kez düzenlediği TEOG sınavı sonuçlarına göre tüm liselere merkezi sınavla öğrenci yerleştirecek. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ortaokuldan mezun olarak eğitimini açık liseler ya da mesleki açıköğretim liselerinde devam ettirmek isteyenler için farklı bir uygulama yapılacak.

Ortaokulu bu yıl tamamlayan öğrenciler, TEOG sınavı sonucunda aldıkları puana göre ortaöğretim, mesleki teknik eğitim ve din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek.

Zorunlu eğitimlerini örgün eğitim kurumları dışında açıköğretim okullarında sürdürmek isteyen öğrenciler de kendilerine en uygun bir ortaöğretim kurumunu tercih ederek kaydolduktan sonra gerekli belgelerini alarak ülke çapında açıköğretim okullarının irtibat bürosu görevini yürüten halk eğitimi ve mesleki eğitim merkezleri ile meslek liselerine başvurarak açıköğretim okullarına süresi içinde kayıt yaptırıp öğrenimlerini sürdürebilecek.

Açıköğretim liselerine 2014-2015 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıtları, 1-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Sınav merkezi sayısı 710'a çıktı

Öte yandan MEB, açık öğretim liselerinde kayıtlı 1 milyonun üzerindeki öğrenci için 81 il merkezinde yapılan sınavları ilçelere de yayarak 710 merkeze çıkardı.

Açıköğretim Lisesi’nde aktif öğrenci sayısı 901 bin 487, Mesleki Açıköğretim Lisesi’nde ise 301 bin 499. Kuruluşundan bu yana Açıköğretim Lisesi, 650 binden fazla öğrenci mezun etti. Mesleki Açıköğretim Lisesi’nden ise 188 bin 500 öğrenci mezun oldu.

Açıköğretim liselerine ilköğretim mezunu, ortaokul mezunu veya liseyi terk edenlerle, yurtdışında okuyup denklik belgesi alanlar kayıt yaptırabiliyor.

Açıköğretim Lisesi işlemleri halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinde oluşturulan irtibat büroları aracılığıyla yürütülüyor. Açıköğretim lisesi, Avrupa ve Orta Doğu'da eğitim faaliyeti yürütüyor ve 18 merkezde sınavlar yapılıyor. Mesleki AçıkÖğretim Lisesi’nin ise Belçika Brüksel'de imam hatip alanında yurtdışı programı uygulanıyor.

Wikipedia-logo-tr
'den Açık lise ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Açıklise - d


Uzaktan eğitim
Açık lise - AL - Açık öğretim -

Açık Öğretim Lisesi - AÖL
http://www.aol.meb.gov.tr
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü/Açık Öğretim Lisesi
2013-2014 Mesleki AÖL sayısal verileri MAOL - Mesleki Açık Öğretim Lisesi http://www.maol.meb.gov.tr
Açık öğretim lisesi yönetmeliği
Açık lise ogrenci sayısı/Bursa geneli23,000 - AÖF : 80,000
Açık lise ogrenci sayısı/Türkiye geneli
Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ne bağlı

Açık lise kayıtlları
(Halk Eğitime verdiler . Son genelgede . Meslek liseleri kendi okullarında kayıt yapacak. Yüz yüz yüze eğitim olduğu için..)
Okullara kayıtdan para isteniyor...
Karşı çıkarsan amirinin hasım alırsın...

Her okulda bir md yr sorumlu
Her ilçede bir şube md sorumlu
(Ama tamamen bilgisizler) Komisyon olmalı.. Herkes large. İlde şube md sorumlu olmalı

*Bursa'da Açık Lise

*Açık lise ve okul öncesi eğitim -

Yenişehir'de okul öncesinde açık lisede okuyan ve staj yapan stajerler
Giderleri okul gelirinden harcıyorlarmışşş...
Şimdi Okul Aile Birliğine Yatıyor.
Personel istihdam ediliyor...
Halbuki çeşitli kurumlardan görevlendirilenlerde var.
 %60 çalışan gizli işsiz....

Açık öğretim lisesi yönetmeliği

Memurlar Nette Forumda öğretmenler - açık öğretim bölümünde eleştiriler var...

Bakınız

Şablon:Açık öğretim - d - Şablon:Açıklise


Açık öğretim -Uzaktan eğitim
Açık Lise Yönetmeliği
Açık lise [1] - Açık Öğretim Lisesi - AÖL
Açık Lise Ögrencileri [2]
Eğitim (Education) - Öğretim ( schooling. 2. schoolteaching. 3. teaching. 4. tuition)
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü/Açık Öğretim Lisesi
Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında k Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.
Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır.
Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.
Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.
2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.
Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır.
Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir.
* Eğitim, TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir.
*Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.
* Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler.
*Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2.5 yılda tamamlayabilmektedirler.
Açıköğretim için kullanılabilecek en uygun terim uzaktan eğitimdir.
Mektupla öğretim veya Posta ile Eğitim şeklinde başlayan uzaktan eğitim özellikle İngiltere’de başlatılan Açık Üniversite (Open University) bu uygulamanın önemli örneklerindendir.
Bu uygulamayı başta 1856 yılında Almanya, dil eğitiminde olmak üzere,
1898 yılında İsveç lise düzeyinde,
1910 yılında Avustralya üniversite düzeyinde,
1972 yılında ispanya üniversite düzeyinde,
İhtiyacın gerekçeleri>br> 1. fırsat eşitliği ; toplumdaki tüm bireylerin, eğitim yaşantı ve olanaklarından yararlanmaya hakkı olduğu inancı;
2. eğitim; bireysel ve toplumsal amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek etmenlerden biri olması
Uzaktan eğitim sayesinde, herkese yaşam boyu eğitim imkanı sağlanmıştır.
Uzaktan eğitim yönteminin üç boyutu
1.Basılı materyallerle öğretim 2.Yayın yoluyla öğretim 3.Yüz yüze öğretim
Açık öğretim materyalleri ve ortam ise: • Basılı materyaller • Radyo ve ses kasetleri • Telefon ve faks • Audio konferans • Video konferans • Bilgisayar • İnternet ve internet konferansı olarak sıralanabilir.
* 1958-1974 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar ile bazı özel kurum ve kişilerin yabancı dil ve meslek öğretimi alanlarında bu yöntemi kullanmalarıdır.
*Türkiye de ilk uzaktan eğitim uygulaması 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlatılmıştır. Bankada çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesini amaçlayan bu çalışmada banka çalışanları mektupla öğrenim görmüşlerdir.
*1958 yılında ise Türk Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim uygulamasında ilk önemli adımın atıldığı görülmüştür. Bu önemli adım Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurup dışardan okul bitirmek isteyenlere hazırlık kurslarının mektupla verilmeye başlamasıdır.
*1974 yılında Mektupla Öğretim Merkezi, Mektupla Öğretim Okuluna dönüştürülmüştür.
* İlk girişim ise 1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezinin kurulmasıdır.
* Bu merkez 1983 yılında Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu adını almıştır.
* Uzaktan Öğretimin yüksek öğretim kademesindeki bu girişimlerinin yerini 15 ay sonra (YAYKUR) Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu almıştır. Bu kurum çeşitli nedenlerle başarısız olmuş ve
1981 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim Fakültesi kurulmuştur.
* 1992 yılının sonlarından itibaren ise var olan koşulların da zorlamasıyla uzaktan öğretim sistemi ortaöğretime girmiştir.
*1992-1993 öğretim yılından itibaren lise düzeyinde uzaktan eğitim yöntemiyle hizmet veren Açık öğretim Lisesi kurulmuştur.
Şablon:HBÖ

ÖĞRENİM YILI

İLİ

İLÇE

KURUM ADI

ALANI

DALI

2010-2011

Kız Teknik ve Meslek Lisesi

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM ALANI

DAL TANIMLANMADI

2010-2011

Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi

İMAM HATİP LİSESİ

DAL TANIMLANMADI

2010-2011

Yenişehir İlhan Oğuz Ticaret Meslek Lisesi

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

DAL TANIMLANMADI

2010-2011

Yenişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

OTOMOTİV ELEKROMEKANİK

2010-2011

Yenişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ

2010-2011

Yenişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI

BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI

2010-2011

Yenişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

Yüz yüze eğitim Yenişehir'deEdit

Mesleki Açık Öğretim Lisesi okumak isteyen kişilerin başka yerlere gitmesine gerek kalmadı.

Kayıtlar 16 Ağustos ve 17 Eylül arasında.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi , 2005 yılından beri Açık Öğretim Okulları irtibat bürosu olarak görev yapmasına rağmen, mesleki açık öğretim lisesi okumak isteyen öğrenciler yüz yüze eğitim için Bursa'ya veya başka ilçelere gitmek zorunda kalıyorlardı.

2010-2011 Öğretim yılı itibariyle artık ilçemiz meslek liselerinde de yüz yüze eğitime başlanacak. Yenişehir İmam Hatip Lisesi, Yenişehir Meslek Lisesi, Yenişehir İlhan Oğuz Ticaret Meslek Lisesi ile Yenişehir Endüstri Meslek Lisesi’nde bu öğretim yılından itibaren yüz-yüze eğitim dersleri verilecek. Konuyla ilgili Yenişehir Halk Eğitim Merkezi bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kredili sistem uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.

Alan Dersleri: Kayıtlı oldukları alana göre tanımlanmış meslek derslerini ifade eder, öğrenciler bu dersleri yüz yüze eğitimle almak zorundadırlar.

4 yıllık sistemde alınması gereken alan dersleri www.maol.meb.gov.tradresinde ders programları başlığı altında yayınlanmıştır. Burada belirlenen derslerden (*) işaretli olanların muafiyeti yoktur bu dersler başarılmak zorundadır, diğer derslerden başarısız olunması halinde öğrenci bu dersten muaf tutulup yerine başka bir alan dersi verilebilir.

Açık Öğretim Lisesinden, Meslekî Açık Öğretim Lisesine geçişler Açık Öğretim Okulları irtibat bürosunca (Halk Eğitim Merkezleri) yapılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesinden, Meslekî Açık Öğretim Lisesine geçecek öğrencilerimiz 16 Ağustos-17 Eylül 2010 tarihleri içerisinde kayıt yenileme bedellerini yatırarak geçiş dilekçeleri ve dekontları ile birlikte Halk Eğitimi Merkezlerine müracaat edebilirler. (Meslekî Açık Öğretim Lisesinden tekrar Açık Öğretim Lisesine geçişler özel şartlar gerektirdiğinden geçişler konusunda bilinçli karar verilmesi gerekmektedir).


Dış linklerEdit

 • Dershane dönüşümünde '4 yıllık açık lise' formülü-Sabah - 13 Ocak ...www.sabah.com.tr/.../dershane-donusumunde-4-yillik-acik-lise-formulu</li> 13 Oca 2014 - Dershanelerin dönüşümüne ilişkin yasa taslağında sona gelindi. Dershanelere yurt ya da anaokulu olma imkânı da tanınacak; açık liseler ise  https://tr-tr.facebook.com/Acik.Lise.Ogrencileri‎ Açık Lise Öğrencileri. 10.750 beğenme · 1.061 kişi bunun hakkında konuşuyor. YENİ SINAV TAKVİMİ (2013 - 2014) ○ I. Dönem sınav sonuçlarının internette ... https://tr-tr.facebook.com/acik.lise.sinav.merkezi‎ Açık Lise Sınavlarına Hazırlık Merkezi. 16.198 beğenme · 48 kişi bunun hakkında konuşuyor. YENİ SINAV TAKVİMİ (2013 - 2014) ○ I. Dönem sınav sonuçlarının ... www. aciklise.net/ Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yönelik dersler ile çeşitli bilgilerin paylaşıldığı site. www.youtube.com/channel/UC2rSN4VEO9ZozHgPvzlaXFw‎ 4-5 Ocak 2014 TÜRK EDEBİYATI - 1 Sınav Çözümleri www.aciklisetv.com. Açık Liseuploaded and posted. 4-5 Ocak 2014 DİL VE ANLATIM - 6 Sınav Çözümleri ... www.milliyet.com.tr/ acik-lise/ YGS puan hesaplama işlemi (YGS soru ve cevapları) 2014 YGS açık lise Haberleri - YGS'de yaptığınız doğru ve yanlışlar ile puanınızı hesaplamak isterseniz ... www.aol.meb.gov.tr/‎ (yeni). İdari Duyurular ve Etkinlikler. Sayısal Veriler. Seminerler. Diploma Törenleri. Müdürünüzden Mesaj Var! Basında Açık Öğretim Lisesi ...

  Bu sayfayı 24.03.2014 tarihinde ziyaret ettiniz.

  Öğrenci Girişi

  Bu Web Yazılımı Bütün İnternet Tarayıcılarında ve Her Ekran ...

  Geçmiş Sınav Soruları

  Soru ve cevapları, aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza ...

  İş Takvimi

  AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İŞ TAKVİMİ ...

  Açık Öğretim Lisesine kayıt ...

  Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT ...

  Online Hazırlık Testleri

  Açık Öğretim Lisesi - Biyoloji – 1 Test - 2. Test - 3. Test - ...

  Kayıt Yenileme İşlemleri

  Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır? Açık Öğretim Lisesi ...

  meb.gov.tr alanından daha fazla sonuç »  [1  AÖL 2014 (Açıköğretim Lisesi) ders seçme işlemi öğrenci girişi AÖL Ders Kitapları nereden alınıyor?

  Haberdar ‎- 1 gün önce

  2014 AÖL ve MAÖL Açıköğretim Lisesi Sınav sonuçları açıklandı. (AÖL) Açıköğretim Lisesi Sınavları 4-5 Ocak 2014 tarihinde yapılmıştı. Açık ...  Haberahval! Haber, iş ve yaşam portalı‎ - 2 gün önce  Radikal‎ - 18 Mar 2014

  açık lise hakkındaki diğer haberler

  açık lise ile ilgili aramalar

  açık lise kayıt yenileme

  açık lise ders seçimi

  açık ilköğretim

  açık lise sınav tarihleri

  açık lise soru bankası

  açık lise tv

  açık lise kredi sistemi

  açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

  ]

  ]

  ]

  ]

   • 11 Oca 2014 - 2014'ten sonra lise için bir daha KPSS yapılmayacak mı? 2016 ... Açıkkaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©.
   • Açık Lise Kursu - Memurlar.Net - Kurs (Arama)
   • kurs.memurlar.net/search.aspx?category=21‎

   • 9 Ara 2013 - Son günlerin gündeminden düşmeyen Dershaneler kapatılacak mı, Açık Liseye mi dönüşecek tartışmalarında Türkiye?de ilk defa bir dershane ...

  </li>

 • Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.