FANDOM


Acep Şu Yerde Var M'ola Şöyle Garip Bencileyin Aç Gözün
Yunus Emre
Adı MüslümanAç Gözün


Yavlak acâyip geldi bana dünya içinde işbu hâl
Gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhâl


Eğer gerçek konuk isen aç gözün uyanık isen
Sen bu söze tanık isen geri kalır mülk ile mal


Malını beriki yer sen anda hesabını ver
Serindür bir adım yer gör nice(si) urulur kal


Kendin görürken ye yedir yoktur diye etme özür
Bu dünyada hâsıl nedir hayr ile pazarı ver al


Ben diyeyim sözün hakkın işit unutma key sakın
kıyamet geldi yakın gönlünden geçmesin hayâl


Andan İsrâfil sur ura ölenler yerinde dura
Geçe devrân-ı ruzigâr böyle yazmış celle celâl


Sultân u kullar bir ola anda katı hâller ola
Dahı ayrıksı sır ola korkulu iş anda muhâl


Bunda korkmaz isen Yunus anda korkuturlar seni
Eğer dirliğin hak ise sırâtı geçesin sehel


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.